[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP

  Může oprávněná osoba ověřit kopie jakýchkoli GP nebo jenom některých? Týká se to všech historicky existujících GP, nebo je nutno právní ustanovení chápat s nějakým omezením (např. jen těch, které jsou ověřeny podle platného znění zák. 344/92 Sb., včetně souhlasu KÚ s číslováním)? Může např. oprávněná osoba ověřit kopie starších plánů bez omezení? Může oprávněná osoba ověřit kopie plánů, ověřených původně jinou oprávněnou osobou? Ověřuje v tomto případě pouze souhlas kopie a originálu, nebo i odbornou úroveň výsledku?
  Zdeněk Žilka, Geoding

  Může úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřit kopii geometrického plánu, jehož originál ověřil jiný úředně oprávněný zeměměřický inženýr? A když ne, kdo ověří GP zemřelého ověřovatele (nedosažitelného, odstěhovaného za moře, nebo který ukončil či přišel o ověřování)? Děkuji, že se budete zabývat tímto mým dotazem.
  Ing. Vladimír Svoboda


  Dovolím si stručně odpovědět na dané otázky:

  Slovo »ověření« je v tomto případě nutné vykládat vždy v kontextu toho, čeho se ověření týká. K tomu zcela postačuje ustanovení § 16 zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. §16 odst. 4 uvedeného zákona pojednává o »ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti«, § 16 odst. 5 pojednává o »ověření kopie GP«. Z ustanovení § 16 odst. 5 vyplývá, že fyzická osoba s úředním oprávněním v tomto případě pouze ověřuje, že kopie GP souhlasí s GP (»originálem«). Nic víc, nic míň. Ověřovatel při ověřování kopie GP vůbec nezodpovídá za odbornou správnost »výsledku zeměměřické činnosti«, stejně jako notář nebo příslušný pracovník na obecním úřadu nezodpovídá za obsah listiny, jejíž kopii ověřuje. Ze žádného právního předpisu nevyplývá, že nelze ověřit kopii GP vyhotoveného třeba v roce 1964. Je věcí toho, kdo tuto kopii vyžaduje, k jakému účelu ji použije.


  Výňatky z právních předpisů:

  Zák. 200/94 Sb. v platném znění, § 13: Rozsah úředního oprávnění

  (1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování
  a) GP, kopie GP, upřesněného přídělového plánu, nového SGI KN a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,

  Zák. 200/94 Sb. v platném znění, § 16: Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním

  (5) Ověření kopie GP se vyznačí textem: »Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s GP.« K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je uveden v odstavci 4.

  Zák. 344/92 Sb. v platném znění, § 19: Geodetické práce a GP

  (3) Kopie GP, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s úředním oprávněním.

  Zák. 344/92 Sb. v platném znění, čl. IV:

  2. Fyzické osoby, kterým bylo vydáno úřední oprávnění podle §13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, do dne účinnosti tohoto zákona, mohou ode dne účinnosti tohoto zákona ověřovat i kopie GP, upřesněné přídělové plány a nové SGI KN. (Čl. IV vložen právním předpisem č.120/2000 Sb. s účinností od 1. 9. 2000.)

  Vyhl. 190/96 Sb. v platném znění, § 74: Vyhotovení a ověření kopie prvopisu plánu

  Kopii plánu založeného podle § 73 vyhotoví KÚ na požádání vyhotoviteli plánu. Označí ji slovem »Kopie« a opatří doložkou »Kopie souhlasí s prvopisem GP založeným u KÚ«, otiskem razítka KÚ se státním znakem, datem a podpisem zaměstnance KÚ. Ostatním žadatelům vyhotoví KÚ kopii prvopisu plánu jen v případě, že je již součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru, a postupuje při tom podle § 82 odst. 6.

  Květa Olivová, ČÚZK

  vyvěšeno: 09.12.2003
  poslední aktualizace: 18.03.2004
  ID článku: 1169              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna