[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  RAMZOVÁ (23. - 25. října 2003): Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a Výzkumné centrum Dynamiky Země ve spolupráci s katedrou geodézie a fotogrammetrie Zemědělské univerzity ve Wroclawi zorganizovaly v hotelu Neubauer v Ramzové ve dnech 23. - 25. října 2003 pátý česko-polsko-slovenský workshop o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí. Workshopu se zúčastnilo celkem 50 účastníků z 25 výzkumných ústavů a vysokých škol: z ČR 32 specialistů z 15 pracovišť (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Ústav geoniky AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Česká geologická služba - pracoviště Praha, Brno a Jeseník, Institut geologického inženýrství VŠB Ostrava, Institut geodézie FAST TU Brno, Katedra vyšší geodézie ČVUT Praha, Katedra geoinformatiky Palackého univerzity Olomouc, Ústav fyziky Země MU Brno, Th-Ales Pardubice; z Polska 16 specialistů z 9 pracovišť (Katedra geodézie a fotogrammetrie Zemědělské univerzity Wroclaw, Ústav geodézie a geodetické astronomie Technické univerzity Warszawa, Ústav aplikované geodézie Technické univerzity Warszawa, Hornický ústav Technické univerzity Wroclaw, Univerzita hornictví a metalurgie Kraków, Ústav geologických věd Jagellonské univerzity Kraków, Ústav geologických věd Univerzity Wroclaw, Polský geologický ústav - pobočka Dolní Slezsko, Centrum kosmického výzkumu PAV); ze Slovenska 2 specialisté z 1 pracoviště (Katedra teoretické geodézie FAST SVUT Bratislava).

  Odborná sdělení byla rozdělena do osmi sekcí:
  – Geodynamické interpretace - I. a II.;
  – Instrumentální pozorování;
  – Strukturální a tektonické výzkumy - I. a II.;
  – Aplikace a výzkumy v jiných oblastech;
  – Výzkumy v oblasti Krkonoš;
  – Diskuse výsledků a výhledy prací do budoucna.

  Celkem bylo předneseno 30 sdělení a vyvěšeny 3 postery. Každý z účastníků obdržel knihu abstraktů. Tím, že se pracovních zasedání účastnili odborníci zabývající se geodynamickými výzkumy v širokém metodickém a zpracovatelském spektru činnosti, nebylo snad sdělení ke kterému by nenásledovala bohatá diskuse.

  V závěrečné sekci byly shrnuty poznatky diskutované během přednášek a probírány další náměty činnosti do blízké budoucnosti. Satelitní geodetické metody potvrzují pohybové aktivity v sudetském regionu. I pro další léta se přepokládá pokračování kampaňových měření realizovaných ve stejných dnech na území České republiky, Polska a Slovenska. Kromě jiného bylo doporučeno, aby čtyři permanentní GPS observatoře vybudované pracovníky ÚSMH AV ČR byly zahrnuty do středoevropského projektu CERGOP-2. Protože polské aktivity v oblasti přesných nivelací a tíhových měření převyšují obdobné aktivity prováděné na našich i slovenských geodynamických sítích, vzniká otázka, zda by se tato měření neměla zintenzivnit v obou zmíněných zemích. Opětně se potvrdilo, že úzké sepětí specialistů geodetické, geologické i geofyzikální obce podstatně přispívá k reálnosti ocenění současných geodynamických pohybů sledované oblasti.

  Součástí workshopu byla půldenní exkurze do Zlatých Hor a okolí, která se uskutečnila dopoledne 24. října. Účastníci workshopu navštívili seismickou stanici Ústavu geoniky AV ČR umístěnou v podzemí v modré štole blízko léčebných prostor Speleoterapie, geodynamickou permanentní GPS observatoř BISK vybudovanou Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v rámci aktivit výzkumného centra »Dynamika Země« na rozhledně na Biskupské kupě, kde se od _6. září 2001 nepřetržitě registrují satelitní signály amerického polohového systému NAVSTAR i ruského systému GLONASS aparaturou ASHTECH Z-18 a konečně také jeskyně na Špičáku, kde jsou umístěna terčová měřidla Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR pro měření mikrodeformací na zlomových plochách. Během exkurze se uskutečnila i krátká návštěva poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách a Zlatorudných mlýnů na Olešnici.

  U příležitosti konání workshopu vydali organizátoři ÚSMH AV ČR poštovní dopisnici a obálku s přítisky propagujícími toto odborné zasedání. Při návštěvě permanentní observatoře GPS na Biskupské kupě si mohli účastníci workshopu uvedené poštovní celiny opatřit ještě otiskem razítka geodynamické observatoře s informací o monitorování satelitních signálů amerického i ruského polohového systému a o zahájení jejího nepřetržitého provozu v roce 2001.

  Přednesená sdělení budou opublikována v monotematickém čísle časopisu Acta Montana, Series A - Geodynamics, obdobně jako již dříve vydaná dvě monotematická čísla tohoto časopisu obsahující práce přednesené na 3. workshopu v Ramzové (No. 20/124, 2002) a 4. workshopu v Lubawce (No. 24/131, 2003).

  Příští 6. česko-polsko-slovenský workshop se bude konat ve dnech 4. - 6. listopadu 2004 v Polsku.

  Pozn. red.: Oficiální standardizace geomorfo_logických jednotek ČR termín Sudety nepoužívá. Správný název pro uvažovanou oblast je Krkonošsko-Jesenická subprovincie.

  Dr. Zdeňka Schenková, Dr. Vladimír Schenk

  vyvěšeno: 09.12.2003
  poslední aktualizace: 18.03.2004
  ID článku: 1171              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů