[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • FIG 2004 v olympijských Aténách

  BRNO (22.3.2004) - Jako každoročně se v této době připravuje Český svaz geodetů a kartografů na zasedání Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG). Na posledním zasedání v dubnu 2003 v Paříži slavilo toto mezinárodní společenství již 125 let své existence, neboť FIG byla založena v Paříži v roce 1878. Česká republika (resp. Československo) je členem FIG od roku 1927. Letošní zasedání se koná koncem května (22.5. – 27.5.2004) v historických Aténách.
  Metropole Řecka se tak letos připravuje minimálně na dvě velké události. Tou první jsou bezesporu letní Olympijské hry a tou druhou (alespoň pro naše řecké kolegyně a kolegy zeměměřiče) světové shromáždění zeměměřičů - FIG Working Week 2004 (FWW 2004).
  O přípravě Olympiády a našich sportovců na ni si můžeme přečíst v tisku prakticky denně spoustu informací. Rád bych touto formou, alespoň stručně, informoval čtenáře Zeměměřického věstníku o přípravě našeho, ryze českého týmu na FWW 2004. Přesto, že hrozí jen minimální nebezpečí, že by tyto informace o naší přípravě na Atény převzaly hromadné sdělovací prostředky, dovolte mi poněkud sportovnější charakter této reportáže. Český tým, který pojede do Atén, je v okamžiku, kdy píši tuto reportáž, tvořen 10 borci (muži) a bohužel žádnou borkyní (dívkou nebo ženou). Roli českého olympijského výboru v tomto směru zastává Český komitét pro FIG, jehož členy jmenuje Český svaz geodetů a kartografů. Mezinárodní federace je rozdělena do 10 odborných komisí, a proto i náš Komitét jmenuje do příslušné komise tzv. národního delegáta. V olympijské terminologii odpovídají těmto komisím jednotlivé sporty. Jaké „sportovní komise“ má FIG připraveny pro Atény? Zjednodušeně lze tyto naše „sporty“ nazvat: K1 (Odborná praxe), K2 (Vzdělávání), K3 (Informační systémy), K4 (Hydrografie), K5 (Přístroje a metody), K6 (Inženýrská geodézie), K7 (Katastr a řízení území) K8 (Územní plánování a rozvoj), K9 (Oceňování nemovitostí), K10 (Řízení ve stavebnictví). Dále existuje několik speciálních týmů, například pro historii (K0), terminologii aj..
  Již z tohoto zjednodušeného výčtu našich „sportů“ je zřejmé, že česká odborná zeměměřická sportovní společnost se některými z nich vrcholově nezabývá. Jde zejména o sporty patřící pod komise K4 a K10. Proto ani není do těchto komisí jmenován národní delegát. Národního delegáta v K4, která se zabývá především problematikou měření moří a oceánů, jsme pozbyli po rozdělení Československa v roce 1993. Ne, že by mělo Československo v té době nějaké moře, ale největší řeka Dunaj byla přece jenom na Slovensku. A od té doby jsme nesehnali do komise náhradu. Snad po vstupu do Evropské Unie se situace s moři i s národními delegáty u nás zlepší. Sport č. 10, zabývající se managementem ve stavebnictví, byl teprve před dvěma roky zařazen mezi tyto sporty a u nás v zeměměřictví je zatím nezaběhnutý. Doménou v tomto sportovním odvětví jsou asijské země. Jisté pochybnosti mohou nastat i u sportu č. 9 (problematika oceňování nemovitostí), zda patří u nás ke klasickým zeměměřickým dispciplínám? Proto jsme na zasedání FIG v roce 2000 v Praze využili této příležitosti a jako druhého zástupce České republiky do FIG navrhli Českou společnost certifikovaných odhadců majetku. Ta byla na pražském zasedání přijata. Více jak dva národní týmy nesmí být ve FIG zastoupeny. Zástupce této společnosti je současně členem našeho Komitétu jako národní delegát v K9.
  Jak tedy bude český tým vypadat. Jak je ve sportu běžné, uvádím spolu s jejich jmény i jejich sponzory. K2 (Josef Weigel – VUT, Aleš Čepek – ČVUT), K3 (Petr Bareš – IMIP), K5 (Václav Slaboch - ČÚZK), K6 (Otakar Švábenský – VUT), K7 (Jiří Rydval, Libor Tomandl – oba ČÚZK), K8 (Jiří Čálek – IMIP), K9 (David Smejkal – ČSCOM). Tým je doplněn o juniora Jana Pytla - doktoranda z ČVUT. Omlouvám se, že neuvádím u reprezentantů všechny jejich doposud dosažené sportovní i jiné tituly. Trenérem týmu byl do Athén nominován Václav Slaboch. Bohužel se Atén nezúčastní náš dlouholetý reprezentant, dosavadní národní delegát v K1 a čestný člen FIG, všem dobře známý Milan Klimeš. Zastoupení nebudeme mít ani v K0, kde je národním delegátem Pavel Hánek. Jaký bude detailní program FWW 2004 olympijský výbor (byro FIG) a řečtí organizátoři zatím tají. Utajen je zejména program Valného shromáždění. Je velmi pravděpodobné, že bude mít standardní strukturu, od zpráv prezidenta a jeho komisařů pro jednotlivé sporty, až po volby pořádající země pro rok 2009. Naopak již dlouho je znám program sportovní (odborně-konferenční). Ten se ponese v olympijském duchu s názvem „The Olympic Spirit. in Surveying“ – Olympijský duch v zeměměřictví.
  O jeho naplnění se tentokrát pokusí se svými vystoupeními čtyři české, dvou až tříčlenné týmy. Po překonání kritérií pro nominaci, stanovených pořadateli, museli absolvovat povinnou část programu formou zpracování písemného příspěvku a nyní se připravují na vlastní volný program, který bude prezentován přímo v dějišti budoucí Olympiády. Týmu, ve kterém je autor tohoto článku, dokonce hrozilo vyřazení za překročení časového limitu stanoveného pro splnění povinné části. Celkem bude v Aténách vystupovat během tří dnů více než 230 jednotlivců, dvojic i skupin z 52 zemí, zařazených do 30 speciálních disciplín (odborných sekcí), 9 workshopů a 3 plenárních zasedání, odborné výstavy aj.. Jeden z českých reprezentantů byl vybrán i mezi komentátory jedné ze sekcí. Proslýchá se, že při zahájení bude jedním z hlavních řečníků i brněnský Milan Konečný, loni zvolený prezidentem Mezinárodní kartografické společnost (ICA). Podrobnější program mohou zvídavější zájemci nalézt na internetu na adrese www.fig.net.
  Součástí FWW budou i tradiční návštěvy místních sportovišť (odborné a jiné exkurze). Zde pořadatelé, podle našeho mínění, poněkud podcenili zájem zahraničních účastníků. I když se většina z nás patrně na exkurze nedostane, nebude to vadit, neboť Řecko i Atény nabízejí nepřeberné množství historických památek a pamětihodností, jejichž návštěvou bude možno vyplnit případný volný čas. A pokud budou náhodou muzea již zavřena a památky nepřístupny, existuje tam prý celá škála dalších „sportovišť a míst pro tréninky a soustředění“. Jako předseda Komitétu musím bohužel konstatovat, že většina členů národního týmu jistě a neodvratně stárne, a proto bude nutná jeho postupná obměna. Zde vidím šanci zejména pro mladé a talentované. První cestou k nominaci do týmu je posílení členské základny Českého svazu geodetů a kartografů. A protože je náš Svaz z hlediska finančního ryze amatérská společnost, otevírají se zde možnosti pro případné zájemce o sponzorování. Naši individuální sponzoři (čti zaměstnavatelé) nám zajistí účast na „letošní geodetické Olympiádě“, další částky jsou však potřeba na každoroční zaplacení členského příspěvku společnosti ve FIG i další činnost související s těmito aktivitami. Těšíme se, že část této historie a duch nastávající Olympiády trošku dýchne i na náš český tým. Další zájemci o účast v českém týmu jsou samozřejmě vítáni. Tak, jako je Olympiáda přístupná všem sportovcům, tak i konference FWW 2004 je přístupná všem zajemcům, nejenom zeměměřičům. Musí ale splnit dvě podmínky: přihlásit se a zaplatit včas vstupné (konferenční poplatky). Těm, kteří to z nějakého důvodu nestihnou, se pokusím slíbit, že je budeme po návratu zase informovat. A již teď je upozorňuji, že v roce 2005 se tato akce bude konat v Káhiře, kolébce zeměměřictví, kde na ně může dýchnout atmosféra ještě o několik tisíciletí starší. A ti, co se snad bojí letět či plout do Káhiry, mohou počkat na kongres FIG (ty se konají každé 4 roky), který bude v roce 2006 v nedalekém Mnichově.
  Tento příspěvek ukončím volnou citací z úvodu jedné turistické příručky: „Řecko je kolébkou západní civilizace a rodištěm demokracie. Jen obtížně si lze představit, jak by vypadala naše civilizace dnes bez Euklidovy a Pythagorovy geometrie, logiky Aristotela, Ezopových bajek, jedinečných architektonických stylů atd.. Řečtina obohatila další jazyky o taková slova a pojmy jako jsou filantropie, harmonie, muzika, technika, architektura, ekologie a mnohá další. Duch míru a spolupráce totiž vyplývá již ze samé podstaty Olympijských her.“
  Na spolupráci s Vámi všemi se těší Josef Weigel, předseda Komitétu pro FIG

  Josef Weigel

  vyvěšeno: 22.03.2004
  poslední aktualizace: 26.03.2004
  ID článku: 1174              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku