[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů

  PRAHA (24.3.2004) - Rada ČSGK se na svém březnovém 8. zasedání rozhodla informovat členskou základnu o svém konání a o současné situaci Svazu.
  Bezpochyby dobré zprávy se váží k mezinárodní činnosti ČSGK. O jednotlivých akcích bylo nebo bude na stránkách Zeměměřičského věstníku referováno. Uveďme na příklad spolupráci při zajišťování každoročních velmi úspěšných Slovensko – Polsko – Českých geodetických dnů, které se budou letos konat 6.-8.5. v Piešťanech a na které obdržely pozvánky naše další odborné společnosti KGK, CAGI, KS ČR a ČSFDP. Úspěšně proběhla též příprava referátů a delegace (účast mimo rozpočet Svazu) na květnový FIG Working Week v Aténách a tradičně dobré je zastoupení a postavení našich členů v komisích a orgánech FIG.
  Naopak zprávy o domácí situaci převážně nejsou potěšující. K nejzávažnějším problémům patří dluh ČSGK vůči ČSVTS ve výši řádově 200 tisíc Kč. Rada provádí hloubkovou analýzu hospodaření a v důsledku přijala následující zásadní opatření:
  - Návrh splátkového kalendáře s cílem likvidace dluhu v roce 2005, který byl vedením ČSVTS přijat již 30.1.2004. Důsledkem je zatímní rozpočtové provizorium Svazu na roky 2004-5.
  - Ukončení stálého pracovního poměru tajemníka ČSGK Ing. J. Vaingáta v souladu se zákoníkem práce k březnu 2004. Ten do doby, než Rada jmenuje jeho nástupce, nadále zůstává ve funkci s výrazně omezeným úvazkem na základě ústní dohody o provedení práce, uzavřené s předsedou Ing. P. Polákem. Rada v této souvislosti jedná o zřízení funkce hospodáře Svazu a o obnovení služeb členů Rady při průběžném vyřizování došlé pošty a okamžitých standardních potřeb.
  - Kancelář č. 299 v budově ČSVTS na Novotného lávce bude s ČSGK kromě KGK nově sdílet CAGI, jejíž tajemník bude přítomen jen po velmi omezenou dobu. Sdílením se sníží náklady na nájem a provoz místnosti. Jednání o společné osobě tajemníka ČSGK a CAGI nebylo zatím úspěšné.
  - Co největší část písemností Svazu bude rozesílána a přijímána elektronickou formou, včetně placení členských příspěvků a vložných na odborné akce. Způsob plateb a spojení bude oznámeno na stránkách tohoto listu. Rada v této souvislosti apeluje na členy ČSGK, aby své příspěvky platili včas.
  Všechna opatření odpovídají Stanovám ČSGK a právním normám a byla přijata ve spolupráci s revizní komisí. Dalším řešeným problémem na domácím poli je praktická dlouhodobá nefunkčnost odborné skupiny katastru nemovitostí, která v současnosti nemá ani předsedu. Situací se bude zabývat i Ing. Večeře, předseda ČÚZK, na připravované schůzce s Ing. Polákem. Vedení rezortu hodlá ČSGK při řešení podpořit. Naopak činnost OS IG, po řadu let vedené Doc. Ing. J. Procházkou, CSc. je nutno hodnotit pozitivně. Při pořádání odborných akcí, o kterých je pravidelně informováno na těchto stránkách, se však projevuje určité opadnutí zájmu odborné veřejnosti při větším počtu pořadatelů.
  Rada se průběžně zabývala zlepšením úrovně Zeměměřického věstníku, kde se povinností „krizového technického redaktora“ ujal Ing. P. Skála, a tvorbou webových stránek ČSKG, které k zprovoznění připravuje Ing. J. Bureš.
  Zásluhou skupiny okolo Ing. F. Hofmana a Ing. L. Skládala, CSc. je rozpracována „Biografie českých geodetů 20. století“, jehož kompletaci a úpravu zajišťuje Doc. Ing. P. Hánek, CSc. Sborník bude v jedné kapitole obsahovat též data některých slovenských kolegů. Naopak pro publikaci „Geodeti a kartografi Slovenska 1700 – 2003“ je připraven obdobný soubor dat o českých zeměměřičích.

  Z pověření Rady ČSGK sestavil Pavel Hánek

  Pavel Hánek

  vyvěšeno: 26.03.2004
  ID článku: 1176              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů