[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts

  Webová stránka MassMeansBusiness používá GIS na One-Stop portálu pro zpřístupnění služeb e-government pro ekonomický rozvoj oblasti
  Stát Massachusetts, tak jako mnoho dalších států USA, má po celém území rozmístěny různé organizace, služby a informační zdroje pro ekonomický rozvoj. Pro podnikatele je ale často problém vyhledávat, zpřístupňovat si a prohlížet tyto zdroje, protože neexistuje jednoduchý, koordinovaný sklad s obchodními informacemi. Nedostatek dobře integrovaných zdrojů má silný dopad převážně na malé podnikatele.
  V Massachusetts tvoří malé obchodní firmy 96 procent komerčních aktivit. Pro administrativní sledování to jsou společnosti s méně než 500 zaměstnanci, nicméně mnoho těchto firem má méně než 50 zaměstnanců. Kromě toho téměř 50 procent začínajících podnikatelů jsou ženy, 25 procent imigranti a jen 15 procent znalci místních podmínek. Malí podnikatelé se často střetávají s přísnými pravidly, duplicitními zdroji a s potřebou drahých povolení. Složitý proces vytváření firmy odvádí podnikatelům mnoho drahocenného času od samotného vedení firmy.
  Odstranění zbytečných bariér pro podnikání přináší možnost ekonomického růstu a nabízí velkou příležitost pro e-government. Služby organizací jako Massachusetts Office of Business Development a Massachusetts Alliance for Economic Development pokryjí několik tisíc firem ročně; ve státě Massachusetts je však více než 260 000 firem. V současném ekonomickém prostředí je Internet nejefektivnější prostředek pro zpřístupňování zdrojů, který umožňuje podporovat všechny organizace po celém státě, přičemž malí podnikatelé jsou těmi klienty, kteří stále více požadují efektivní on-line přístup k technickým a ekonomickým informacím, které se týkají drobného podnikání.

  Řešení MassMeansBusiness
  Jako reakci na potřeby popsané výše vyvinula firma Massachusetts Department of Business and Technology ve spolupráci s firmou Massachusetts Technology Collaborative (MTC) komplexní, celostátní síť ekonomických informací, která je pravidelně aktualizovaná a dostupná on-line. Tento systém, který dostal název MassMeansBusiness, je integrovaný do celostátního portálu Mass.Gov.
  Jako dílčí kanál portálu Mass.Gov integrují aplikace MassMeansBusiness bohatou škálu ekonomických informačních zdrojů a služeb umístěných po celém státě a podnikatelům je podávají ve formě „virtuálního obchodu“. Uvedení služeb webových portálů Business to Business a Business to Government výrazně zvýšilo produktivitu a konkurenceschopnost firem a organizací v Massachusetts.
  Společnost MTC byla pověřena vystavěním nástrojů MassMeansBusiness ve vývojovém prostředí .NET a vyhledáním partnera, který by úzce spolupracoval při tvorbě aplikací a jejich integraci s ESRI software. Firma MTC se zaměřila na mnoho firem, které se zabývají vývojem GIS aplikací, a nakonec vybrala firmu Apllied Geographics, Inc. (AGI), obchodního partnera firmy ESRI se sídlem v Bostonu, zejména pro její ochotu pracovat s ArcIMS a ArcSDE v prostředí .NET.
  Výsledkem spolupráce bylo, že se společnost AGI stala průkopníkem v použití .NET konektoru, který umožňuje webové stránce připojit se ke službám ArcIMS. Konektor .NET umožnil programátorům z obou firem využít objekty .NET, jako jsou třeba datové tabulky a vkládat do formulářů tlačítka pro mapu na webu. Všechny části kódu ArcXML jsou v konektoru přístupné a umožňují vývojářům navrhovat dotazy na geografická a atributová data ArcSDE, která jsou uložena v SQL serveru.
  Výsledkem propojení webové technologie GIS ESRI a technologie pro webové služby firmy Microsoft je stránka MassMeansBusiness, která umožňuje uživatelům prohlížet a pracovat s různými geografickými daty přes intuitivní uživatelské rozhraní.
  Portál MassMeansBusiness, který byl spuštěn v červnu 2003, najdete na internetové adrese http://www.massmeansbusiness.com. Tento portál je určen pro malé, střední i velké firmy a nabízí zdarma nepostradatelné obchodní informace včetně:
  • Vyhledávání vhodných realit zadáním jejich vlastností a umístění (Site Finder)
  • Vyhledávání finančních zdrojů (Funding Finder – seznam všech veřejných a soukromých společností, které poskytují podnikatelům finanční prostředky)
  • Porovnání vlastností vybraných realit
  • Porovnání státu Massachusetts s jinými státy podle ekonomických a demografických charakteristik
  • Informací pro začínající podnikatele týkající se licencování, registrace a dalších norem pro podnikání. Řešení One-stop
  Nástroj Site Finder dokazuje, jak mohou být pro e-government prospěšné mapy na webu, obzvláště při podpoře vyhledávání oblastí pro rozšíření nebo přesun podnikatelských aktivit.
  Např. když je vybrán volný pozemek, aplikace ho automaticky ukáže na leteckém snímku a nabídne funkce pro posun, zvětšování a zapínání/vypínání různých geografických datových vrstev, např. os ulic nebo názvů. Navíc mapa umožní uživatelům dívat se např. na různé demografické vrstvy a obchodní data v uživatelem definovaném okruhu od vybraného místa.
  Výrobní firma hledající vhodnou lokalitu v Massachusetts si může nyní např. zjistit, které další firmy zadaných vlastností jsou v blízkém okolí. Kombinací map a tabulek se ukáže, jaká konkurence, prodejci nebo zákazníci se mohou objevit za jejich dveřmi i jaké služby (restaurace, čistírny, hotely, banky) pro zajištění pohodlí svých zaměstnanců mají ve své blízkosti.

  tisková zpráva

  vyvěšeno: 02.04.2004
  ID článku: 1184              Používané zkratky
  další informace:Mass.Gov
  www.massmeansbusiness.com


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS