[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Ukázka mapy z odcizeného atlasu – jediný obrazový podklad, který se dochovala který se nám po složitých tříměsíčních (!) jednáních s Národním muzeem podařilo získat. Těch otázek je příliš. Některé lze zodpovědět snadněji, jiné hůře a zbylé zatím vůbec ne. Nejsnazší odpověď je na tu první: rukopisný španělsko-portugalský námořní atlas ze 17. století, nádherně kolorovaný a zlacený, nazvaný Libro universal de las navegaciones del mundo con las demostraciones de los puertos mas principales del, tedy "Obecná kniha světové mořeplavby s ukázkami nejdůležitějších přístavů". Je rozdělen do 15 oddílů s desíti dvoustránkovými mapami hlavních oblastí tehdejší námořní plavby a s více než stovkou zobrazení půdorysů jednotlivých významných přístavů a úseků pobřeží, s vyznačením nebezpečných útesů, mělčin, hloubky mořského dna a lokalit vhodných ke kotvení a s doprovodnými legendami k dějinám některých přístavních pevností.

  Kdo jej vytvořil a kdy? Je anonymní a nedatovaný, ale rozborem atlasu samého a jeho komparací s památkami staré španělské a portugalské kartografie je zjevné, že autorem je nejvýznamnější portugalský kartograf první poloviny 17. století, Joao Teixeira Albernaz I., pocházející z významné rodiny kartografů, a že podklady, které měl k dispozici, odpovídají létům 1631 - 33. Fakt, že dílo vzniklo v době, kdy v Portugalsku vládli španělští Habsburkové (1580 - 1640), vysvětluje i přítomnost španělských textů.

  Nabízejí se však i další otázky. Atlas se totiž přinejmenším od roku 1774 nalézal v rodové Nostické knihovně v Praze. Kdo jej pro ni získal, kdy a kde? Byl to snad budovatel Nostického (Stavovského) divadla v Praze, František Antonín (1725 - 1794), za svých studií v Lipsku nebo během své vojenské dráhy? Nebo jiný člen rozvětveného rodu, z nichž mnozí rovněž cestovali po evropských univerzitách, v diplomatických a vojenských službách nebo byli milovníky věd a umění?

  Ale nejvtíravější otázky - Kdo a proč?, eventuálně Pro koho? - jsou spjaty s jiným momentem. Atlas se totiž před několika lety ztratil...

  Jeho kompletní, byť převážně pouze černobílou edici připravuje v současné době Geografická služba Armády ČR ve spolu- práci s Vojenským zeměpisným ústavem v Praze a Střediskem ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK.

  Vážení čtenáři Zeměměřiče, pokud se s tímto odcizeným atlasem setkáte, kontaktujte Policii ČR nebo pošlete zprávu na e-mailovou adresu: simona.binkova@ff.cuni.cz či simona.binkova@nm.cz. Informace o ztrátě atlasu byla zveřejněna na setkání Klubu přátel NTM 3. prosince 2002.

  Simona Binková

  vyvěšeno: 05.04.2004
  ID článku: 1208              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů