[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  V tomto díle o zeměměřictví ve filatelii bude věnována pozornost vybraným známkám, které byly získány až po vydání příslušného dílu seriálu. Proto bude vždy uvedeno i číslo Zeměměřiče, ke kterému se známky vztahují.

  K prvnímu dílu seriálu uveřejněnému v Zeměměřiči č. 3+4/1998 se vztahují egyptské známky. Na první je vyobrazeno měření uzlovitou mírou podobnou měřickému pásmu. Na provazci byly uzly v konstantní vzdálenosti. Práci prováděli otroci. Egyptští dozorci nesou svitky papyru. Malba pochází z hrobu dozorce polí a pozemkových knih Menny v Thébách. Na druhé je znázorněn postup při vytyčování pravého úhlu pomocí pythagorejských čísel. Pravý úhel se vytýčil tak, že se vytvořil trojúhelník v němž byly délky odvěsen 3 a 4 a přepony 5 jednotek. Případně se použily jejich násobky (např.: 32 + 42 = 52 nebo 62 + 82 = 102).

  Další zajímavost je na ghanské známce. Známka byla věnována výročí M. Koperníka (č. 5/1999), ale je na ní zobrazen kvadrant Tychona Brahe (č. 11/1999). Jedná se o největší kvadrant, který Brahe sestrojil. Byl zhotoven z dubového dřeva na zahradě Pavla Haizela poblíž Augsburgu a jeho poloměr byl asi 540 cm. Kvadrant byl vyztužen trámy a na obvodu byl limbus. Kruh byl dělen na stupně a minuty a minuta na 6 dílků. Údaje se odečítaly na stupnici pomocí nitě z mosazného vlákna na němž byla olovnice. Kvadrant byl připevněn ke sloupu, který se mohl otáčet v dřevěném podstavci. Přístroj stával venku pod širým nebem a proti nepřízni počasí se přikrýval. Maketa kvadrantu je na zámku v Benátkách nad Jizerou, kde Brahe pobýval po svém příjezdu do Čech.

  Poměrně velká pozornost ve filatelii je věnována fotogrammetrii (č. 3/2000) jako např.: na známkách Bolívie, Tuniska (při příležitosti kartografické konference), Nigerie, Gabunu (dálkovému průzkumu Země), Thajska a dalších, mj. ostrova Pitcairn.

  Zeměměřič č. 3/1999 byl věnován kartografii. Portolánové mapy vydalo Macao. Ze známek, které zde nejsou prezentovány, vyšly např. další tzv. korálkové mapy, které vydala pošta Marschallových ostrovů. Na známkách Francouzského antarktického teritoria se autoři snažili zachytit mapy Kerguelenových ostrovů v několika rozměrech. Nejprve jako mapu dvojrozměrnou (zeměpisnou šířkou a délkou) a pak trojrozměrnou (zeměpisnou šířkou, délkou a výškou) prostřednictvím plastické mapy. Čtyřrozměrnou mapu, kde čtvrtou souřadnicí je čas, pak opakovaným vytvořením plastické mapy.

  V Zeměměřiči č. 10/2000 bylo pojednáno o metru. Jednou z osob, která v této souvislosti nebyla na známce uvedena, byl Antoine Nicolas de Condorcet (1743 - 1794), který byl členem komise pařížské Akademie, která doporučila zákonodárnému shromáždění, aby přijalo za jednotku délky desetimiliontou část kvadrantu zemského poledníku, redukovaného na mořskou hladinu. Francouzská pošta vydala tuto známku u příležitosti výročí Velké Francouzské revoluce.

  Zeměměřič č. 12/2001 a 1+2/2002 byl věnován vkladu Číňanů k rozvoji vědy. Tato čísla je nutno doplnit o postavu italského jezuity a astronoma Mattea Ricciho (1552 - 1610), který žil v Číně od roku 1583 až do své smrti. V Pekingu působil jako císařův přítel a rádce a požíval pro své znalosti astronomie velké vážnosti. Byl zakladatelem a nejčelnějším představitelem misijního díla Tovaryšstva Ježíšova v Číně. Do Číny zavedl západní matematiku a astronomii. Byl to všestranný učenec, který se vedle misijní činnosti věnoval studiu matematiky, mechaniky, chemie, lékařství a astronomie. Pochází od něj mapa Čínské říše, vylíčení čínských dějin i pojednání o zeměpisu Číny. Jako první dokázal, že Kathaj Marka Póla je totožný s Čínou. Osoba Mattea Ricciho je doplněna známkou Taiwanu, na které je jeho následovník Johann Adam Schall von Bell (1592 - 1666) a astronomické přístroje.

  Zeměměřič č. 3/2002 byl věnován souřadnicovým soustavám. Zde v souvislosti s hvězdárnou v Greenwich je nutné uvést sedmého královského astronoma George Biddella Airyho (1801 - 1892), který působil na observatoři v letech 1835 - 1881. Na známce tichomořského státu Tonga je uvedena také datová hranice.

  Měření uzlovitou mírou podobnou měřickému pásmu Vytyčování pravého úhlu Výuka fotogrammetrie v Nigérii Kvadrant Tychona Brahe Fotogrammetrie na známkách Fotogrammetrie na známkách Fotogrammetrie na známkách Portolánová mapa Portolánová mapa A. Condorcet Matteo Ricci Johann Adam Schall von Bell George Biddell Airy

  (joh)

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1214              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti