[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  Další známky jsou věnovány bývalým i současným geodetickým pomůckám a přístrojům. Na známce Kostariky je jak měřický stůl, tak i fotogrammetrie. Na známkách karibského ostrova St. Lucia jsou jak mapy tak i přístroje z různých období. Starý i moderní teodolit, výtyčka, pásmo aj. Nivelační přístroj (č. 12/2000) je na známce Albánie (Shqiperia) a nesprávně nesený nivelační přístroj na známce KLDR. Teodolit (č. 1+2, 3, 4/2001) je pak na známkách Mexika, Tristan da Cunha, Bruneje (je uvedena jen jedna známka), Indonésie, Laosu, Srí Lanky a Francie.

  Portugalská pošta vydala známky s Pedro Nunězem, podle jehož latinského jména Nonius je pojmenována pomůcka, která sloužila k odečítání na kovových kruzích teodolitů.

  Íránská známka je věnována Mezinárodní konferenci o zeměměřictví v roce 1992 a postihuje několik dílů. Je na ní zobrazen teodolit, počítač, satelit, mapa Íránu, mapové vrstvy a glóbus.

  Zeměměřič č. 9+10/1998 byl věnován vkladu Arabů k rozvoji vědy. K tomu se vztahují íránské známky věnované 700. výročí výročí smrti astronoma Násirududdína Tusího (1201 - 1274).

  Kolem roku 1258 vzniklo středisko učenosti, velká a dobře technicky vybavená observatoř Maraga na jih od Tábrisu. Observatoř nechal postavit mongolský vládce Chulagu-il-chan, vnuk Čingizchána. Vznikla tak instituce, která soustředila kolem sebe celou orientální vědu. V observatoři byl pevný kvadrant, který měl poloměr 3,25 m. Observatoř byla dobře financována a zaměstnávala veliký počet astronomů a byla (možná) spojena se školou, na níž se vyučovala astronomie. Byla tam také veliká knihovna, která obsahovala 400 000 svazků. Působil zde Násirududdín Tusí, který se narodil roku 1201 v Thusu v Košaránu. Později žil v Bagdadu. Po 12 letech (1271) spolu s dalšími astronomy vydal Tusí nové astronomické Ilchanské tabulky. Násir vydělil z astronomie jako samostatnou disciplínu trigonometrii.

  O proslulosti observatoře hovoří svědectví tak vzdálených současníků, jako byli Roger Bacon nebo čínští návštěvníci. Ti zanechali popis Maragy pozdějším generacím. Observatoř přežila svého zakladatele a po jeho smrti řídili observatoř jeho synové. Úspěšně rozvíjela činnost za vlády sedmi panovníků a třebaže přestala prakticky fungovat někdy po roce 1316, její budovy stály ještě v následujícím století, kdy ji navštívil Ulugbek (č. 9 a 10/1998).

  Na další íránské známce je astroláb (astroláb vyšel také na portugalské známce).

  Příští díl bude věnován měření času.

  Alb Brunei Costa Indonesi Iran2 Iran3 KoreaP Laos Lucia1 Lucia2 Mexico pn2 RF SriLanka Tristan Násirududdín Tusí Tusího astroláb

  (joh)

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1215              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti