[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  Rozvoj astronomie přispěl k několika významným přínosům lidstvu. Bylo to především v oblasti určování zeměpisné šířky, délky a orientace na Zemi, předvídání odlivu a přílivu. Největší přínos však byl v oblasti určování času.

  Jednotky času

  Jednotkou času v soustavě SI je jedna sekunda. Čas [t] je jedna ze základních jednotek soustavy SI. Sekunda je trvání 9 192 631 770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133.

  Sekunda byla základní jednotkou i v jiných soustavách jako např. MKSA (metr/kilogram/sekunda/ampér), kterou vytvořil italský inženýr a fyzik Giovanni Giorgi (1871 - 1956). Působil jako profesor matematiky a mechaniky na universitě v Cagliari a potom v Palermu. V roce 1901 vytvořil fyzikální soustavu jednotek (metr, kilogram, sekunda). Soustava byla doplněna v roce 1935 o jednotku ampér na MKSA, která se nazývala také systémem Giorgiho.

  Stonehenge

  Určováním času se zabývaly dávné civilizace např. v Mezopotámii, Americe a Číně, dále též Sumerové nebo antické národy. Stonehenge, známá kruhová stavba, je jednou z nejdůležitějších prehistorických monumentů ve Velké Británii. Byl postaven v několika etapách v rozmezí let 3 000 až 1 600 před naším letopočtem. Konečná podoba se skládá z kamenů přivezených z Preseli ve Walesu. Kruh mohl tvořit obrovské sluneční hodiny.

  Gnómon a sluneční hodiny

  Mezi nejstarší astronomické pomůcky patřila hůl zapíchnutá do země. V poledne byl stín nejkratší a léto vrcholilo, když byl vůbec nejkratší. Z gnómonu se vyvinuly sluneční hodiny. Svislá tyč byla nahrazena tyčí rovnoběžnou se zemskou osou a deska, na níž padá stín, může být svislá, vodorovná nebo skloněná. Dvě různé podoby slunečních hodin jsou uvedeny na známkách, přičemž model "kanónu" je i ve sbírkách oddělení měření času Národního technického muzea. Hodiny byly opatřeny lupou. Vznícením střelného prachu slunečními paprsky procházejícími lupou došlo k výstřelu oznamujícímu poledne. Výstřelem z kanónu se oznamovalo poledne také v Praze.

  Planetárium Eise Eisingy

  Dřevěné planetárium vybudoval Eise Eisinga (=1828) v letech 1774 - 1781 ve Franekeru ve Frieslandu. Jedná se o model sluneční soustavy v měřítku 1 : 100 000 000 000. Je obrazem tehdejších astronomických poznatků. Planetáriu zobrazuje oběh planet, ukazuje, který je měsíc, který je den v týdnu a který je rok. Dále fáze Měsíce, časy východu a západu Měsíce i Slunce, znamení zvěrokruhu a diagram hvězd viditelných v různou dobu nad obzorem ve Franekeru. V roce 1787 se Eisinga zapletl do vzpoury proti městské správě a musel z Frieslandu uprchnout. Když se vrátil po devíti letech domů nalezl planetárium se zastavěným hodinovým strojem, ale nepoškozené. Po jeho smrti přešlo jako vzácná národní památka do rukou státu. Pražské planetárium není na známce, ale u příležitosti filatelistické výstavy věnované kosmu bylo vydáno příležitostné razítko.

  Pískové (přesýpací) hodiny

  Doba vzniku se dá těžko určit. V Evropě se s nimi setkáváme na sklonku středověku. Přes svůj pozdní výskyt se hodiny v Evropě rozšířily. Přispěla k tomu jejich jednoduchost, spolehlivost a cena i jejich schopnost měřit čas kdykoliv. Nevýhodou byl poměrně krátký časový interval, který se dal bez překlopení změřit. Přesýpací hodiny se stavěly na půlhodinové nebo hodinové intervaly. Pro zvětšení časového rozsahu se přesýpací hodiny spojovaly do soustavy zpravidla čtyř baněk.

  Přesnost přesýpacích hodin závisela na tvaru baněk, hladkosti vnitřních stěn, rovnoměrnosti propadající náplně, sypkosti písku a na stejnoměrné zrnitosti. Pro zvýšení přesnosti se plnil olověným pískem.

  Přesýpací hodiny na známce se skládají ze 4 baněk ve společném pouzdře. Baňky byly upraveny tak, aby se obsah baněk přesypával po 1/4 hodinách.

  Kyvadlové a jiné hodiny

  První kyvadlové hodiny sestrojil Christian Huygens. Přesnost hodin byla asi 10 sec/den. Z hodinářů, kteří působili v českých zemích můžeme jmenovat Jošta Bürgiho (1552 - 1632), Erasma Habermela (=1606) a Josefa Božka (1775 až 1884) o kterých byla zmínka v minulých číslech.

  Giovanni Giorgi
  Sluneční hodiny
  Stonehenge
  Planetárium E. Eisingy
  Kyvadlové hodiny Ch. Huygense
  Stolní hodiny z roku 1550
  Náramkové hodinky
  Přesýpací hodiny
  Sluneční hodiny - kanón (r. 1800)
  Sluneční hodiny
  Vodní hodiny a gnómon

  (joh)

  vyvěšeno: 06.04.2004
  poslední aktualizace: 08.04.2004
  ID článku: 1216              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti