[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Během následujících šesti let plánuje Evropská unie (EU) a Evropská vesmírná agentura (ESA) vyvinout systém Galileo, první evropský civilně řízený Globální navigační družicový systém (GNSS). Existence tohoto druhého plně operabilního systému přinese podstatné celosvětové výhody pro civilní uživatele. Úspěšné spuštění a rozšíření Galileo více jak zdvojnásobí počet GNSS signálů, které budou k dispozici uživatelům.

  Se dvěma nezávislými, avšak srovnatelnými GNSS, bude uživatel v této situaci moci použít tři různé postupy:

  1) Použít pouze jednoho systému

  To se může skutečně stát pro vojenské nebo vládní uživatele. USA jako budovatel systému GPS může přikázat, aby veřejné agentury užívaly pouze GPS. Právě tak může i EU požadovat, aby evropské agentury používaly pouze Galileo.

  2) Užít jeden postup jako kontrolu druhého

  V tomto případě uživatel jednoho systému může použít druhého pouze pro ověření funkce systému základního.

  3) Kombinované pozorování s použitím obou systémů

  V článku jsou uvažovány případ první a třetí z hlediska civilního uživatele samotného GPS versus kombinované řešení GPS a Galileo (v tomto překladu je však uveden jen krátký přehled - pozn. překl.).

  Použití více signálů

  Výhoda použití více signálů se projevuje zejména v případě zastavěných území ("kaňony ulic") nebo v kopcovitém terénu, jakož i při požadavku na získání vyšší přesnosti. Nejvýznamnější výhodou v otázce přesnosti je zlepšení geometrie družice. Pro mnohá použití GNSS je spolehlivost důležitější než přesnost. Při spolehlivosti se odvoláváme na schopnost systému určovat a vylučovat hrubé chyby během své práce. Spolehlivost může být také užitečná pro robustní, rychlé a přesné rozlišení celočíselných ambiguit ve sledování GNSS fáze a jiné, vysoce přesné aplikace.

  Pohotovost spolu se spolehlivostí

  Je-li známa konstelace a přesnosti vzdáleností, můžeme odhadnout přesnost a spolehlivost GNSS. Protože nepotřebujeme skutečná měření, abychom je doplnili, přesnost a spolehlivost může být simulována. K tomu je ovšem třeba formulovat některé předpoklady o konfiguraci a konstelaci družic Galileo. Základní parametry GPS a Galileo systémů použité k simulaci lze charakterizovat podle tabulky.

  Družice Galileo budou rozděleny do tří dráhových rovin. Pravidelné rozdělení těchto rovin družic Galileo mezi rovinami družic GPS by mělo být žádoucí, neboť tímto maximálně efektivním rozdělením družic v prostoru by bylo dosaženo přesnější geometrie polohy. Ze samotné geometrie družic lze snadno vypočíst snížení přesnosti (DOP) a vodorovné pravděpodobné chyby (HPE).

  V pojednání jsou hodnoty DOP a HPE vypočteny v minutovém intervalu v průběhu 24 hodinové periody na bodech rozdělených po 5 stupních na Zemi a dokumentovány graficky. Pro různé modelované podmínky jsou uvedeny dosažitelné přesnosti jednofrekvenčního přijímače a použití samotného GPS. Nejnižší přesnosti (řádu 50 m) je dosaženo v zeměpisných šířkách 650 S a 650 J. V ostatních částech Země lze nalézt chyby do 35 m. Při kombinovaném řešení GPS/Galileo nepřesahuje chyba 6 m.

  Rozlišení fázové ambiguity nosiče

  Odvodit schopnost rozlišení ambiguity simulací je poněkud složitější než určení přesnosti a výkonnosti, neboť předcházející analýza vyžaduje vyvinutí aktuálních pozorování s realistickými chybami. Testování rozlišení ambiguit proto může být provedeno s užitím vhodného softwarového souboru. Byla provedena řada testů v různých kombinacích a na různé vzdálenosti základen. Výsledky např. ukazují, že kombinovaný systém GPS/Galileo zlepšuje přesnost o 32 % ve srovnání se samotným GPS. Konstatuje se, že odpovídajícím způsobem zajištěná kombinace obou systémů přinese dosud nevídanou úroveň rozlišení ambiguit.

  GPS (skutečný)Galileo model
  počet družic 27 30
  počet rovin 6 3
  rozložení rovin nepravidelné pravidelné
  inklinace rovin 53 - 56 stupňů 54 stupňů
  poloměr drah 26 561,75 km 29 378,137 km
  použité frekvence L1 (1 575,42 MHz) E1 (1 575,42 MHz)

  Z časopisu GPS Wld., roč. 13, č. 9 (2002), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2002 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

  Gérard LACHAPELLE,
  M. Elizabeth CANNON,
  Kyle O'KEEFE,
  Paul ALVES

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1221              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  NZK