[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Deklarace o katastru v EU

  Deklarace o katastru v EU byla projednávána 14. - 19. 5. 2002 ve španělské Granadě na 1. kongresu EU o katastru. Protože se vstup ČR do EU blíží, vybrali jsme z cestovní zprávy ing. Večeře a ing. Suchánka, uložené v ODIS VÚGTK, následující informaci.

  Společný katastr - idea - základní LIS, kdy územím je celé území EU a nikdo nebude trpět nedostatkem informací. Návrh Deklarace o katastru v EU má tyto základní principy - uvedeno pouze heslovitě:

  1. Katastr je základní informační systém o území, pokrývající celé území EU.
  2. Katastr je definován jako veřejný majetek.
  3. Pozemková parcela je základní katastrální jednotka.
  4. Každá parcela má unikátní a neměřitelný identifikátor.
  5. Každá parcela, právě tak jako všechny budovy a pevná zlepšení půdy (...), vystavěná nad nebo pod povrchem, budou přesně popsány v katastru.
  6. Katastry budou řízeny jako otevřené databáze.
  7. Informace v katastru a pozemkových knihách budou správně koordinovány.
  8. Katastry budou řízeny pomocí počítačových nástrojů.
  9. Autority zodpovědné za katastry v různých zemích budou zvyšovat použití atastrálních informací tím, že ve svých zemích budou aplikovat politiku spočívající na informacích o území.
  10. Informace zaznamenané v katastrech v každé členské zemi budou dostupné všem evropským občanům, společnostem a veřejným i soukromým institucím.
  11. Informace o území budou dostupné místním, regionálním a národním správám (vládám).
  12. Za účelem zpracovat a udržovat v aktuálním stavu katastry v členských zemích se předpokládá spolupráce se soukromým sektorem a s nadnárodními organizacemi.

  Na Kongresu se také mluvilo o vytvoření Stálého výboru pro katastr, s těmito hlavními funkcemi:

  • Výměna informací mezi členy
  • vrcholnými představiteli katastrů z jednotlivých zemí.
  • Šíření vizí členů.
  • Stát se jediným mluvčím v popředí organizací EU a dalších soukromých nebo veřejných entit studujících budoucí rozhodnutí týkající se stávajících organizací.
  • Stát je jedinou institucí, reprezentující různé veřejné autority, které řídí v jednotlivých členských zemích informace o pozemkových parcelách.
  • Vybudovat mohutnou a udržovanou dokumentační databázi o současném stavu informací, shromažďovaných v jednotlivých evropských katastrech. Navrhuje se tato skladba Stálého výboru:
  • předseda
  • představitel katastru z té země EU, která právě vykonává předsednictví
  • představitelé katastrálních služeb z členských zemí EU
  • (výše uvedení mají hlasovací právo) Další členové bez hlasovacího práva:
  • představitel DG pro životní prostředí
  • představitel DG pro regionální politiku
  • představitel DG pro daně a clo
  • představitel DG pro zemědělství
  • představitel Společného výzkumného centra.
  • představitel WPLA UNECE.

  Účast ve Stálém výboru je dobrovolná, nepředpokládá se rozpočet pro stálý výbor. Alternativou ke zřízení Stálého výboru by mohlo být zřízení oficiální pracovní skupiny pod vedením EU, která by identifikovala potřeby v daném směru a akční kroky.

  Zdroj: Cestovní zpráva CEST-Z995, zpracována 19. 6. 2002, uložená v ODIS VÚGTK

  (zs)

  vyvěšeno: 06.04.2004
  ID článku: 1223              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí