[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Koncem dubna letošního roku jsme v rámci mobility vysokoškolských učitelů programu Socrates-Erasmus navštívili Technickou univerzitu v Drážďanech. Na katedře inženýrské geodezie jsme strávili deset dní, během kterých jsme se stručně seznámili s formou výuky katedry a absolvovali jsme množství zajímavých exkurzí.

  Přijeli jsme právě začátkem semestru, kdy se konají pouze přednášky. Materiály k přednáškám si studenti zajišťují z webu katedry kgise.geo.tu-dresden.de/ig/ nebo ve studentských kopírovacích centrech. Z pedagogických důvodů nejsou podklady úplné. Ke studiu se hodně využívá učebnic z knihoven, protože skripta určená jedné fakultě zde neexistují. Cvičení se zahajují, až když profesoři odpřednášejí potřebnou látku. Obsahem cvičení z geodezie bývá několik početních úloh, které studenti vypracují samostatně, a větší počet praktických úloh. Zadání připravují asistenti a dávají je studentům k dispozici prostřednictvím webu. Praktické úlohy se cvičí v okolí školy a asistentům s výukou pomáhají studenti vyšších ročníků. Aby asistent mohl úlohy od studentů přijmout, musejí být vypracované po věcné i grafické stránce minimálně z 80 % dobře. Pokud je úloha posouzena jako nevyhovující, dostane student zcela nové zadání a musí úlohu přepracovat. Výuky v terénu se organizují pro speciální úlohy, které vyžadují jiný terén než poskytuje drážďanská lokalita. Jedná se hlavně o výuku v horských terénech. Předměty jsou ukončeny zkouškou, jejíž zadání pro první a druhý termín ve formě písemného testu připravuje, zadává a opravuje asistent. Profesor pouze konzultuje sporné případy. Pokud student v prvních dvou termínech zkoušky neuspěje, přichází k poslednímu ústnímu termínu k profesorovi. Časový odstup mezi termíny si student volí sám. Záleží na něm, chce-li zkoušku opakovat ještě v tomtéž akademickém roce. Podstatné je, že má ke složení zkoušky maximálně tři termíny za celé studium a že pokud předmět nesplní, se studiem končí. Několikrát za sebou se předměty nezapisují.

  Přístrojové vybavení institutu

  Geodetický institut v Drážďanech je pro výuku vybaven mnohem více přístroji, než je tomu na zdejší Fakultě stavební. Sklady přístrojů jsou z hlediska bezpečnosti dobře zajištěny alarmy a atmosférické podmínky jsou pro skladování příznivé. Přístroje se ukládají do nových kovových polic a trezorových skříní. Stále ještě probíhá výuka s klasickými nivelačními přístroji a teodolity Zeiss, ale jen v prvních cvičeních. Dále se již hromadně pracuje s univerzálními elektronickými teodolity Zeiss Elta R55, jednotlivě s přístroji Zeiss Elta řady S (10 nebo 20) a s přesnými přístroji Leica TCA 1101. K technické nivelaci se používají přístroje Leica NA 820, k přesné nivelaci Zeiss DiNi 22 a starší Leica Na 2002. K určování souřadnic pomocí GPS se používají převážně starší aparatury Trimble a zcela nové přijímače Leica SR 530.

  Z hlediska přístrojového vybavení jsme jako obor a zvláště naše katedra vybaveni hůře, což se setkává s nepochopením hlavně u studentů. Využití Internetu ve cvičení je srovnatelné. Číselná zadání a návody na cvičení jsou dostupné z webu katedry slon.fsv.cvut.cz. Rozdíl je v tom, že na TU Dresden aktuálnost údajů webu zajišťuje administrátor, čímž šetří práci vedoucím cvičení. Z pedagogického hlediska byla tato cesta poučením hlavně v důslednosti požadavků znalostí studentů.

  Exkurze

  V přízemí budovy Beyer-Bau byla asi v 50. letech 20. stol. vybudována laboratoř ke komparaci nivelačních latí s relativně stabilními atmosférickými podmínkami. Je postavena stylem "budova v budově", tj. za jejími obvodovými zdmi jsou chodby a další prostory hlavní budovy. V laboratoři není topení a teplota vzduchu se pohybuje v intervalu asi 18° C až 22° C podle vnější teploty (okolní prostory již vytápěné jsou) a s ohledem na možné zdroje tepla v místnosti (počítače, laser, lidé). Kódové i klasické latě se proměřují ve vodorovné poloze pomocí laserového interferometru (přístroj ML 10 firmy Reinshaw, přesnost měření vzdálenosti 0,05 m. Správné hodnoty vzdáleností jsou uloženy v souborech. Cílení na rozhraní světlá - tmavá na lati se provádí automaticky pomocí CCD kamery, která je řízena počítačem a motorkem je naváděna na předpokládané umístění rozhraní. Komparace provádí Dipl. ing. Gunnar Neumann, který je autorem postupu ověřování latí a spoluautorem příslušného softwaru používaného ke zpracování měření a automatizaci měření.

  Ve vyšších patrech budovy Beyer-Bau, kde dříve měly své sídlo všechny geodetické katedry, se nachází bývalá astronomická observatoř Lohrmann Observatorium. Na ploché střeše Beyer-Bau je stabilizováno několik bodů na pilířích určených pro nejrůznější geodetická měření a sledování deformací. Je zde umístěna permanentní stanice GPS Dresden. Minimálně čtyři přijímače (na pilířích) celodenně sbírají data z družic. Přijímače automaticky mění svoji polohu (z důvodu vyloučení chyb polohy antény) tak, že se vždy otočí o čtvrtinu kruhu. Dříve proběhly celý kruh během jednoho dne, nyní, pro zajištění téměř shodných klimatických podmínek pro všechny polohy antény, mění svojí polohu čtyřikrát do minuty. Poblíž je umístěn přístroj Radiometrics sledující parametry troposféry (viz obr. 1). Dále zde existuje síť bodů sloužící k porovnávání různých přístrojů a k testování etapových měření deformací. Body umístěné na okolních budovách jsou signalizovány odraznými hranoly či fóliemi. Na střeše se také testují nalepovací kódová měřítka z rozměrově stabilního materiálu používané k signalizaci pozorovaných bodů obtížně přístupných pro dlouhou nivelační lať (např. při zatěžkávacích zkouškách mostů). Digitálním nivelačním přístrojem je možné odečítat tato měřítka (délka 1 m) na vzdálenost 80 - 100 m. Zkoušeli jsme zde také vytyčování bodů pomocí nových GPS přijímačů Leica S 530.

  V oblasti strojírenství spolupracuje katedra s německou železnicí při průmyslovém měření podvozků lokomotiv. Měření se vyhodnocuje programem Axyz firmy Leica, se kterým jsme se seznámili na modelu úlohy pro studenty (obr. 2). Další firemní software, který nám na katedře předvedli, je program Panda používaný k plánování přesnosti měření geodetických sítí, jejich vyrovnání a k analýze deformací. Program je uživatelsky pohodlný, a proto často používaný.

  Protože náplní naší práce na fakultě je také sledování deformací historických budov, zajistil nám Prof. Dr. ing. Michael Möser odbornou exkurzi na znovuvýstavbě kostela Frauenkirche. Setkali jsme se tak s Dr. ing. Haraldem Weberem, který nám ukázal, jaká geodetická měření deformací zde probíhají a v jaké fázi výstavby se kostel nachází.

  Ing. Pavla Vobořilová,
  katedra geodezie a pozemkových úprav,
  FSv ČVUT Praha

  vyvěšeno: 07.04.2004
  poslední aktualizace: 03.09.2004
  ID článku: 1234              Používané zkratky
  další informace:slon.fsv.cvut.cz/~pavla/dresden/
  wwwgi.geo.tu-dresden.de/ig/


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku