[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Proč? ProGEO!

  Pár slov úvodem

  Jak už to tak u softwarových firem bývá, přicházejí vždy každým rokem s novou verzí svého programu. Změny mezi verzemi bývají někdy jen kosmetické, ale zákazník si, aby byl "in", novou verzi vždy koupí a firmu tak nechá přežít. Zřídka se stává, že na trh přijde skutečně něco nového. Ale stalo se a mým úkolem je vás s tímto novým produktem seznámit. Jmenuje se ProGEO a jedná se o první ucelenou nadstavbu nad systémem MicroStation v8 v oblasti sběru a zpracování prostorových dat.

  Pohledem zeměměřiče

  ProGEO plně využívá nové vlastnosti MicroStation v8. Z pozice vystudovaného zeměměřiče vím, že MicroStation byl a je v naší zeměměřičské komunitě vždy oblíben. Nová verze v8 navíc přinesla velkou řadu pozitivních změn, které uživatel jistě ocení. Je zde použit zcela nový formát DGN, nově je řešena problematika vrstev a je vylepšena celá řada nových funkcí (např. pružný nájezd). V kombinaci s aplikací ProGEO je pak zpracovávání naměřených dat skutečnou radostí. A jelikož samozřejmě vím, že pořídit si plnou verzi MicroStation v8 není zrovna levná záležitost, musím sdělit ještě jednu informaci. ProGEO je plně funkční i nad "odlehčenou" verzí MicroStation, která se jmenuje PowerDraft v8 a jejíž cena je zhruba pětinová.

  Správce systému

  Správce systému Motivem k vytvoření produktu ProGEO bylo také vytvoření nového jádra, které bude využito při tvorbě nových verzí produktů firmy HSI (POZEM, DULMAP, DMT a další) nad MicroStation v8. Nové jádro je prezentováno Správcem systému, který udržuje všechny potřebné informace - o zakázkách, lokalitách, definici i o nastavení jednotlivých funkcí. Pomocí Správce systému lze spravovat výkresy, rastry, seznamy souřadnic a ostatní dokumenty týkající se příslušné lokality. Dále umožňuje vytvoření definice struktury grafických i negrafických dat.

  Možná si teď říkáte, že je sice hezké, že bylo vytvořeno nové jádro, ale vy chcete spíše vědět v čem konkrétné může ProGEO usnadnit práci. Tak teď tedy něco k funkčnosti programu.

  Jak pracovat s naměřenými body?

  Zcela novým způsobem jsou řešeny funkce pro práci s bodovým polem. K dispozici je funkce pro hromadné načtení seznamu souřadnic bodů do výkresu (2D/3D) a databáze bodů. Body je možné pomocí kódů rozdělit do skupin podle jejich významu - ať už pro kresbu nebo pro tisk. Dále je zde funkce pro vytvoření seznamu souřadnic z kresby, výstupy z databáze bodů podle uživatelské volby. Rozsáhlou funkčnost nabízejí konstrukční úlohy, které obsahují všechny standardní geodetické úlohy pro určení souřadnic bodu z měřených hodnot.

  Jak je to s vlastní kresbou?

  Kresba Poté, co máme body načteny do výkresu i databáze, je třeba body pospojovat, popsat, zkrátka vytvořit výslednou kresbu. V režimu Kresba umožňuje ProGEO vytvářet grafickou i negrafickou část dat informačního systému podle datového modelu zakázky. Uživateli jsou nabízeny povolené prvky, jejichž atributy systém nastaví podle definice. K základní verzi ProGEO je možno si dokoupit definici pro ČESKÝ TELECOM a.s., JČE a.s., JČP a.s., ZČP a.s., VaK JČ a.s., Slovenské telekomunikácie a.s. Kresba je interaktivně propojena s databází bodů a umožňuje tak promítnout změny v kresbě i do databáze bodů.

  Základní kresebnou funkčnost menu doplňuje řada speciálních funkcí: kótování liniových prvků pravoúhlým nebo šikmým způsobem, staničení liniových prvků, šrafování, tvorba "T" napojení prvků a vytváření vazeb mezi prvky.

  Jak funguje propojení systému ProGEO s negrafickými daty?

  Řešení systému ProGEO umožňuje jeho využití jako nástroje pro tvorbu a provoz informačního systému. K tomuto účelu jsou do systému zakomponovány funkce pro vytváření a editaci negrafických informací. Systém také umožňuje vyhledávat prvky podle negrafických informací a vytvářet různé výstupy. Díky tomu již nelze chápat systém ProGEO jenom jako desktop aplikaci, ale jako aktivního klienta většího informačního systému, založeného například na relační databázi ORACLE.

  A jak je to s tiskovými výstupy?

  Díky koncepci tiskových funkcí jsou veškeré úpravy prováděny pouze ve výstupním souboru, takže nijak neovlivňují původní výkresy. Uživatel si sám může vytvořit celou řadu šablon s definicí parametrů tisku, takže nemusí nastavení provádět stále znovu. Základní šablony obsahují formát účelové mapy dle ČSN 013411 a obecně definovaný formát. Při tvorbě výstupního souboru je možné provést změnu atributů prvků (řada předpisů vyžaduje jinou barvu pro digitální podobu výkresu a jinou pro vlastní tiskový výstup), doplnit soubor o hektometrickou síť, symbol severky či různé popisy. Funkce umožňuje vytvořit najednou více výstupních souborů pro celé zvolené území. Výstupní soubor je také možné dále upravovat. Jedná se například o změnu velikosti buněk, textů, měřítka čar, doplnění souřadnice křížků hektometrické sítě, oříznutí kresby okolo buněk, textů a další.

  Součástí systému je i funkce pro orientaci v kladech mapových listů souřadnicových systémů S-JTSK (v kladu Státní mapy), Gusterberg, sv. Štěpán, S-42 a Základní mapy ČR.

  Co si mohu ještě přikoupit k základní verzi ProGEO?

  Jak už bylo řečeno, k základní verzi lze přikoupit definici kresebných prvků různých společností. K tomu se také vztahují příslušné knihovny buněk a soubory typů čar. Dále je možno přikoupit si modul Pozemky, který obsahuje funkce na konverzi mezi formáty VKM a DGN, propojení kresby s SPI a vypisování různých informací o parcelách ve výkrese z databáze.

  Co říci závěrem?

  Kdyby vás náhodou tento článek nepřesvědčil o užitečnosti systému ProGEO, může to být také tím, že nejsem zase tak silný pisatel článků. Proto bych vás chtěl upozornit na možnost si ProGEO zdarma vyzkoušet. Stačí jen kontaktovat firmu HSI. Bude vám poskytnuta časově omezená demoverze produktu a dokonce i časové omezená verze MicroStation v8. A za zkoušku opravdu nic nedáte. A ještě jedna věc. ProGEO je zatím nabízeno ve verzi 1.00, což předznamenává další vývoj a rozšiřování jeho funkčnosti. Připravuje se například sada kontrolních nástrojů, jež budou automaticky kontrolovat a opravovat různé jevy ve výkresech. Další funkce mohou být vytvářeny i na základě požadavků uživatelů, tedy i vás. Takže brzy můžete mít software ušitý přesně na míru a čas strávený v kanceláři při zpracování dat můžete snížit na minimum. Stačí si jen pořídit ProGEO. A ptáte-li se proč, tak nemohu odpovědět jinak než ProGEO.

  Systém ProGEO je nadstavba na MicroStation v8.1 a je funkční nad operačními systémy Win 98/2000/NT/XP/ME. V případě zájmu o produktu nebo jakékoliv informaci o něm kontaktujte firmu HSI.

  Reklamní článek firmy HSI

  vyvěšeno: 07.04.2004
  ID článku: 1236              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software