[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  Juliánský a gregoriánský kalendář

  V různých částech světa se používají různé kalendáře. Letopočet a délka kalendáře se liší - vychází se totiž z jiných tradic. V Evropě se používá kalendář gregoriánský. V jiných kulturách ovšem začíná nový rok následovně:

  • čínský (2003): 1. - 3. února
  • hindu (2003): 26. října
  • židovský (5764): 27. září
  • islámský (1424): 4. března (al-Hijra).

  Gaius Julius Caesar
  (100 - 44 př. n. l.)

  Gaius Julius Caesar zavedl v roce 46 před naším letopočtem tzv. juliánský kalendář (rok má 365 dní a každý čtvrtý rok je přestupný). Juliánský kalendář byl přijat roku 325. V roce 1582 byl nahrazen gregoriánským kalendářem (tehdy se přešlo ze 4. října 1582 na 15. října 1582. Juliánský kalendář užívá pravoslavná církev dodnes.

  Papež Řehoř XIII. (1502 - 1585)

  Ugo Buoncompagni byl papežem zvolen 13. 5. 1572. Připomíná nám ho reforma Juliánského kalendáře, dlouhou dobu plánovaná a konečně 24. února 1582 v papežské vile Mondragona u Frascati uskutečněná. Protestantské státy navzdory doporučení astronomů Braheho a Keplera začaly přebírat gregoriánský kalendář až po roce 1700 a pravoslavná církev teprve ve 20. století. Gregorianský kalendář byl zaveden Bulou Inter gravissimas (viz obr.).

  Milutin Milankovič (1879 - 1956)

  Ortodoxní církve přijaly opravu juliánského kalendáře v květnu roku 1923 na Všepravoslavném kongresu. Kongres odmítl název Gregoriánský kalendář, ale přijal poněkud odlišnou, dokonalejší variantu, kterou navrhl astronom Milutin Milankovič. V tzv. novojuliánském kalendáři jsou přesunuty přestupné roky 2800 a 3200 na léta 2900 a 3300. Tím byla přesněji vyrovnána délka kalendářního roku s délkou tropického roku. Stoleté roky jsou přestupné, je-li číslo roku bez nul dělitelný devíti a zbytek je dva nebo šest. Přestupné roky tedy budou 2400, 2900 a 3330.

  Joseph Justus Scaliger (1540 - 1609)

  J. J. Scaliger vymyslel a roku 1583 v knize "Opus novum de emendatione temporum" - "Nová práce o zdokonalení času" zveřejnil tzv. Juliánskou periodu. Počátek kalendáře je o poledni 1. ledna roku 4713 nebo 4712 př. Kr. Perioda je tvořena vynásobením následujících 3 cyklů:

  1. sluneční - 28 let
   - perioda opakování nedělního písmene, sluneční kruh,
  2. měsíční (Metonův) - 19 let
   - perioda pro zlaté číslo, cyklus připadání nového měsíce na stejné dny kalendářního měsíce (epakty),
  3. indikční - 15 let
   - římská perioda služební, perioda výběru daní.

  Když se cykly vynásobí, dostaneme délku periody 7980 let; na počátku jsou všechny cykly na nule. Počátek nastavil Scaliger před všechny jemu známé kalendářní systémy a na stav cyklu (zejména cyklického Měsíce) v době okolo Kristova narození (definice Velikonoc).

  Pokud jde o název, někteří praví, že periodu nazval autor po svém otci, který se jmenoval Julius Caesar Scaliger (= "de la Scala") (Q1484 v Padui, =1558) a byl lékařem. Jiní pokládají jeho otce za filologa a uvedenou etymologii názvu systému za dezinformaci.

  Různé kalendářní motivy na známkách

  Na známkách je veliká pozornost věnována církevním svátkům jako např. Vánocům, Velikonocům nebo konci tisíciletí. S jistou formou kalendáře se v případě filatelie setkáváme při obdržení dopisu, neboť každá známka nese na sobě razítko a datum odeslání.

  Gregoriánský kalendář
  Papež Řehoř XIII.
  Vánoce 1985
  Joseph Justus Scaliger
  Gaius Julius Caesar
  Milutin Milankovič
  Nový rok 2000
  Nový rok 2001
  Čas na známkách
  Gregorianský kalendář byl zaveden Bulou Inter gravissimas

  (joh)

  vyvěšeno: 08.04.2004
  ID článku: 1244              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti