[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  V následujících dvou dílech se budeme věnovat planetkám. Planetky jsou malá tělesa sluneční soustavy zpravidla nepravidelných tvarů a pouhým okem neviditelné. Planetky obíhají kolem Slunce většinou mezi Marsem a Jupiterem. Největší je Ceres. Odhaduje se, že jich je asi 100 000.

  Objevování a výzkum planetek má v naší zemi tradici a je na vysoké úrovni. Řada planetek má jména vztahující se k českým a slovenským dějinám, lidem, místům aj. Tento příspěvek bych chtěl věnovat památce svého učitele prof. Emila Buchara. DrSc. Emil Buchar objevil planetku Tynka (č. 1055) a jeho jméno nese planetka č. 3141. Podrobnější informace o jednotlivých planetkách vztahujícím se k Česku a Slovensku najdete na adrese http://planetky.astro.cz. Celkem je na známkách 139 planetek. V tomto čísle bude uveden výběr planetek vztahujících se ke Slovensku (těch je 32) a v příštím čísle k ČR. Jména některých planetek se již objevila v řadě minulých čísel Zeměměřiče. V čísle 9/2000 např.: Istropolitana, Segner, Bell, Hell, Ógyalla (Hurbanovo). Budou uvedeny známky vztahující se k osobám, které již byly uvedeny, ale byly získány nové (např. Milan Rastislav Štefánik) nebo výběr osobností a míst, které se nevztahují přímo k zeměměřictví, ale mají k našemu oboru alespoň vzdálený vztah. U známky bude uvedeno jméno planetky a její číslo, případně krátká zmínka o osobnosti nebo obsahu známky.

  Slovenská pošta vydala známku, na níž je astronom, politik a spoluzakladatel Československa Milan Rastislav Štefánik, a také budova observatoře v Meudonu, kde Štefánik prováděl svá astronomická měření. Podobnou známku vydala i francouzská pošta.

  Jozef Murgaš (1864 - 1929) vynálezce a průkopník radiotelegrafie. V USA mu bylo přiznáno celkem 12 patentů z oblasti radiotelegrafie. V dolní části známky je ukázka základní části jeho vysílacího zařízení.

  Báňská Štiavnica - rozvoj města souvisel s bohatými rudnými žilami a jejich těžbou. Součástí města zapsaného do seznamu UNESCO jsou rozsáhlé komplexy technických děl souvisejících s těžbou a zpracováním rud. V Báňské Štiavnici byla známá Báňská akademie, na které působili mj. Mikovíny a Doppler a kde se vyučovala báňská geodezie.

  Pavol Ország Hviezdoslav (1849 - 1921) - ve svých některých básních se věnoval hvězdám, o čemž svědčí jeho jméno. Jeho epické básně jsou spjaty s rodnou Oravou.

  Tatry - časté místo návštěv (i) českých turistů. Nejvyšší hory v Karpatském oblouku. Nachází se zde vzácné druhy flóry a fauny. Na základě měření a výpočtů v Tatrách napsal prof. L. Hradilek učebnici Vysokohorská geodézie. Na Skalnatém plese se nachází Astronomický ústav SAV a na Lomnickém štítu meteorologická stanice, která vyšla na známce Československa u příležitosti Mezinárodního geofyzikálního roku.

  Pezinok - je malé městečko nedaleko Bratislavy. Od 14. století známé svojí tradicí pěstování vína. Od 14. do 19. století se v Pezinoku těžilo zlato. Je rodištěm francouzského astronoma Maurice Löwyho (1833 - 1907) a slovenského astronoma Jána Štohla (1932 - 1993).

  Milanštefánik 3571
  Štiavnica 22185
  Skalnaté Pleso 2619
  Hviezdoslav 3980
  Murgaš 26639
  Pezinok 11636

  (joh)

  vyvěšeno: 08.04.2004
  poslední aktualizace: 13.04.2004
  ID článku: 1245              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti