[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodézie a kartografie v literatuře

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  V literatuře (ale i ve filmu) se často setkáváme se situacemi věnovanými zeměměřictví - o tom bude předposlední díl našeho seriálu. Pro poměrně velké množství známek bude uveden pouze omezený výběr a zpravidla bez komentáře.

  Bible

  Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazem v ruce. Zeptal jsem se: "Kam jdeš?" Odpověděl mi: "Vyměřit Jeruzalém, abych viděl, jak bude široký a dlouhý." (Zacharijáš, 2. kapitola, verš 5. a 6.). Známka vyšla k 500. výročí vydání Gutenbergovy Bible.

  J. A. Komenský
  Labyrint světa a ráj srdce

  "Mezi geodéty: My pak odtud do jiné síně jsme přišli, kdež mezi prsty, pídi, lokty, sáhy, váhy, míry, sochory, hevery, škřipce a podobné nádobí prodávali a plno bylo měřících a vážících. Někteří samu tu síň měřili, a každý téměř jinak naměřil; pak se nesnadnili a měřili znovu…"

  Franz Kafka
  Zámek

  "Dopis od Klamma!" řekl K., zvedl hlavu a rychle ho vzal Barnabášovi z ruky. "Posviťte!" řekl pomocníkům, kteří se na něho mačkali zprava i zleva zvedali lucerny. Při čtení musel K. veliký arch poskládat, aby ho uchránil před větrem. "Panu zeměměřiči v hostinci U mostu! Zeměměřické práce, jež jste dosud provedl, kladně oceňuji. I výkony pomocníků jsou chvályhodné, správně je vedete k práci. Nepolevujte ve svém úsilí! Doveďte práci zdárně ke konci. Roztrpčilo by mě, kdyby měly být přerušeny. V ostatním buďte bez starosti, otázka mzdy bude co nevidět vyřešena. Neztrácím Vás z očí..."

  Karel Čapek
  Na břehu dnů

  Ale nade vše, lepší než pohlednice a jízdní řády jsou mapy... Pravím, krásné jsou mapy a plné tajemných značek. Chtěl bys být všude; chtěl bys žít všemi životy na světě; chtěl bys vše znát a všude se zastavit, nasycen únavou a věděním. Ale nestačíš ani prožít mapu světa a přečíst všecka její znamení. Jen někdy na ní podstoupíš mlčenlivou cestu očima; i vidíš mnoho, tak jako poutník, který nemá cíle, ale neputuje nadarmo.

  Karel May
  Vinnetou

  Henry se dnes nějak mimořádně zajímal o zeměměřictví, na všechno se vyptával, a já mu ochotně vysvětloval, jak se s tím kterým přístrojem zachází a jak se takové mapy a plány kreslí. Byl jsem opravdu puncovaný greenhorn, že jsem to hned neprokoukl. Když jsem se totiž nakonec dal strhnout k výkladu o souřadnicích o polární a diagonální metodě o perimetrickém a trigonometrickém vyměřování a tak dále... Teprv greenhorn, a už dostává válečné jméno! A ještě k tomu takové! Jo, když si nějakého greenhorna vyhlídne Sam Hawkens, tak určitě za něco stojí, jestli se nepletu. Shatterhand... nebo snad Old Shatterhand?

  Ján Botto (1829 - 1881)
  Jánošík

  Ján Botto, nejmladší ze čtveřice nejvýznačnějších básníků slovenského romantismu (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ a Ján Botto), studoval zeměměřické inženýrství v letech 1847 - 1851 v Pešti. Jako geodet působil v letech 1851 - 1860 v Pohroní, Gemeru a Turci; v letech 1860 - 1870 v Banské Bystrici. Zapojil se do národně kulturních akcí. Byl zakládajícím členem Matice slovenské. Přes existenční potíže nepolevil v básnické činnosti a stal se jedním z nejvýznamnějších slovenských romantických básníků. Vrcholným dílem jeho básnické tvorby je "Smrt Janošíkova", která vyšla v roce 1862.

   …
  Janík spoza stola ani hor nestáva
  a tí dnu naň kypia ako divá riava:
  "Nebojte sa, chlapci! Smelo sa doňho len!
  Však nás je tu tisíc, a on je len jeden!"
  ...
  No, baba, babečka zavreští, z prípecka:
  "Podsypte mu hrachu, budete bez strachu!"
  …
  vymeňže si, vymeň ten svoj život mladý!
  "Vymeniť? - a načo? Vy psohlavci vzteklí!
  Nie! - teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli!"
  

  Jules Verne
  Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů

  Kniha je inspirována stupňovým měřením v Peru. "Užívali šesti měřítek, jejichž délka byla předem určena naprosto přesně. Byla srovnána se starým francouzským sáhem (toise), jehož se všeobecně užívalo v zeměměřictví.

  Měřítka byla dlouhá dva sáhy, široká šest čárek, silná jednu čárku. Byla zhotovena z platiny, kovu za obyčejných poměrů na vzduchu se neměnícím a úplně neokysličitelného ani v mrazu ani v horku. Ale měnivým vlivem teploty se měřítka prodlužovala nebo zkracovala, a s tím bylo nutno počítat..."

  Cesta kolem světa za osmdesát dní

  V této knize Julese Verna je popsána problematika změny data při přechodu datové hranice.

  Phileas Fogg vykonal cestu kolem světa za osmdesát dní! Phileas Fogg vyhrál sázku o dvacet tisíc liber! A nyní - jak se mohl člověk tak přesný, tak svědomitý zmýlit v datu? Jak se mohl domnívat, že je sobota, 21. prosince večer, když v Londýně vystupoval z vlaku, zatímco byl teprve pátek, 20. prosince, pouhých sedmdesát devět dní od jeho odjezdu?

  ...Phileas Fogg - aniž to tušil - získal proti svému cestovnímu plánu jeden den k dobru - a to jedině proto, že podnikl cestu kolem světa východním směrem; naopak by byl tento den ztratil, kdyby jel opačným směrem, totiž na západ.

  Při cestě na východ jel vlastně Phileas Fogg Slunci naproti, a tudíž se mu dny zkracovaly o tolikrát čtyři minuty, kolik poledníků tímto směrem překročil.

  Bertold Brecht
  Život Galileiho

  Ve své hře z roku 1939 ztvárnil německý spisovatel Bertold Brecht astronomův příběh. Nad známkou je text: "Vítězství rozumu může být vítězstvím rozumných".

  K. V. Rais
  Pantáta Bezoušek

  Pantáta honem vyhrabal své cibulky a odpověděl: "No, bude hnedle dvanáct". "Ještě za pět minut," vytáhnuv hodinky z koženého sáčku, přidal i berní. "I nepovídají, že za dvě minuty musí na hradbách bouchnout," odporoval rada. "Ba nebouchnou". "Nehádejme se napřed!" Domy Václavského náměstí stály v ospalém klidu. Obloha byla popelavě modrá, slunce se chvělo jako velký, čepýřnatý květ a vzduchem se plížily vleklé vlny čoudu; věže, vystíněné krabatiny střech i letenské pozadí byly již opět za šedomodrou oponou. Vtom se z kterési věže rozhlaholil zvonek a z dáli zaduněla temná rána. "No tak - mám pravdu?" chechtal se rada, ukazuje svoje malé, zploštělé zlaté hodinky s perleťovým šedým ciferníkem. "Podruhé se nepřu!"

  J. Á. Komenský J. Gutenberg K. Čapek F. Kafka K. May J. Botto B. Brecht J. Gutenberg K. V. Rais J. Verne

  (joh)

  vyvěšeno: 08.04.2004
  poslední aktualizace: 13.04.2004
  ID článku: 1248              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti