[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 1. studentská GIS konference

  Koncem října se v Praze konala 1. studentská GIS konference, kterou uspořádala společnost Arcdata Praha jako finále soutěže „Student GIS projekt“. Vlastní soutěž byla vyhlášena v prosinci minulého roku pro studenty vysokých škol České republiky, kteří pro své seminární, bakalářské a magisterské práce, případně doktorandské projekty používají software firem ESRI nebo ERDAS. Soutěž byla obeslána 35 pracemi. Na vlastní konferenci se k prezentaci předložených projektů dostavilo 24 studentů, kteří v průběhu jednoho dne představili výsledky svých projektů v krátkých prezentacích, někteří studenti navíc představili svoje projekty v podobě posterů. Potěšitelné bylo, že všechny prezentace byly na vysoké technické úrovni, některé dokonce doplněné trojrozměrnými animacemi. Vlastní konferenci zahájil ředitel společnosti Arcdata Praha, pan Petr Seidl, který zdůraznil zejména snahu společnosti pomoci studentům a prostřednictvím nich vysokým školám při zavádění GIS technologií do běžné výuky. Podpora vysokoškolské výuky je jedním ze směrů podpory vzdělanosti, který prosazuje společnost ESRI, jejíž produkty firma Arcdata Praha nabízí na českém trhu. Podpora vzdělanosti v oblasti geografických informačních systémů je pro společnost ESRI součástí jejího úsilí o trvale udržitelný rozvoj na Zemi.

  Přihlášené projekty reprezentovaly práce studentů devíti vysokých škol z Brna, Olomouce, Ostravy, Prahy a Plzně. Nejagilnější byli studenti brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, kteří představili osm soutěžních projektů. Za nimi se počtem prací umístili studenti Univerzity Palackého v Olomouci a studenti Masarykovy univerzity. Barvy českých vysokých škol hájili především studenti ČVUT, České zemědělské univerzity a studenti plzeňské Západočeské univerzity.

  Přihlášené projekty byly věnovány zejména GIS řešením z oblasti ochrany přírodního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a modernizaci výuky zeměpisu a GIS technologií na různých typech škol, včetně škol základních. Stranou nezůstala ani velmi aktuální témata posledních let jako je řešení následků povodní a ochrany před nimi. Studentské projekty často vycházely z konkrétních zadání orgánů státní správy, která sledovala moderní přístupy ke sledování a zovrazení prostorových dat a analýzu vzájemných souvislostí. Oživení programu konference přinesly 3D animace vysokoškolského areálu ČVUT v Praze-Dejvicích a areálu Západočeské univerzity v Plzni. V těchto prezentacích studenti využili dokonale všech možností, které nabízí aplikace ERDAS IMAGINE VirtualGIS. Někteří studenti převedli zvládnutí programovacích nástrojů programů ArcGIS ESRI a ERDAS IMAGINE nebo propojení GIS software se statistickými programy nebo s dalšími datovými zdroji (fotografie sledovaných objektů apod.). Z představených soutěžních prací se dostalo nejvyššího ocenění projektu pana Ondřej Renner, v němž byl GIS využit pro optimalizaci hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji. V oblasti bakalářských prací získalo první cenu využití základních digitálních map projektu ZABAGED při simulaci povodní.

  Společnost Arcdata Praha připravila pro všechny účastníky konference sborník abstrakt všech soutěžních prací a digitální sborník prací ve formě CD ROM. První ročník soutěže studentských GIS projektů byl velmi zdařilý a lze jen doufat, že do dalšího ročníku této soutěže se zapojí také studenti ostatních vysokých škol, kde jsou součástí výuky GIS technologie založené na produktech firem ESRI nebo Leica Geosystems (ERDAS IMAGINE). Dalšímu ročníku konference by jistě prospěl i širší zájem pedagogů těchto vysokých škol. Velký dík náleží společnosti Arcdata Praha, která nejen, že zajistila technické zázemí konference, ale i motivaci studentů velmi hodnotnými cenami.

  Miloš René

  vyvěšeno: 01.02.2004
  poslední aktualizace: 09.04.2004
  ID článku: 1252              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Miloš René a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů