[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  VKM Softwarová firma Ing. Svatopluk Sedlácek již nekolik let uspokojuje zákazníky z rad geodetu produktem VKM®. Produkt si získal prízen uživatelu nejen svojí velmi príznivou cenou, ale predevším svojí funkcností. Silnou stránkou produktu je predevším dukladne propracovaná obsluha seznamu souradnic spolu s výpocty (dávkou je možné pocítat vedle polární úlohy také ostatní »typové úlohy« používané predevším pri starším merení ZMVM a umožnuje tak nové výpocty puvodních merických nácrtu), jednak velmi jednoduchá automatizovaná tvorba geometrického plánu (což ocenili zejména uživatelé zpracovávající složitejší GP nad DKM a KM-D). Produkt používají rovnež uživatelé, kterí potrebují provést nejrozlicnejší transformace vektorových i rastrových výkresu (vcetne DGN a DXF).

  K novinkám za poslední (asi) rok patrí samozrejme import a práce s novým výmenným formátem VFK, prímé zobrazování (ale i import a export) souboru DXF, souboru SHP (Arc Info), souboru puvodního systému MAPA2, možnost práce s tzv. globálním seznamem souradnic, integrace dalších výpocetních funkcí produktu G-NET/WM pro výpocet bodového pole (to prináší velké ulehcení uživatelum, kterí takto nemusí pro výpocet bodového pole odskakovat do jiného programu) a samozrejme silná podpora poloautomatické (nebo plne automatické) tvorby místopisu bodového pole. Tvurce GP a projektanty pozemkových úprav jiste poteší velmi propracovaný pruvodce oddelováním (rozdelováním) ploch, jednoduchá tvorba paralelních car a obálek carového objektu a sada nástroju pro práci s databází SPI vcetne generování nového souboru NYSPA a rady kontrol integrity mezi výkresem a databází a topologických kontrol výkresu. Tvurce a provozovatele GIS navíc jiste poteší rozšírená funkcnost tzv. bodových databází, které mohou být pripojovány a casto bez dalších úprav zobrazovány jak z DBF souboru tak z databází ADO, DAO, ODBC (napr. také soubory databáze Access). Novinkou je rovnež podpora uživatelských formuláru a práce se soubory XLS.

  Potešující zprávou je jiste také informace o produktu G-NET/WK® (kompletní produkt pro vyrovnání sítí metodou nejmenších ctvercu a podobné výpocty). Expedice produktu se sice oproti predchozím predstavám výrazne opozdila, ale o to více užitku nepochybne prinese uživatelum zpracovávajícím vetší síte nebo etapová merení. I zde k novým rysum patrí rozšírení možností importu a exportu dat, zejména se soubory XLS a databázemi.

  Na mnoha obecních úradech, ale také na mestech a pozemkových úradech i u správcu sítí se stal oblíbeným produktem G-VIEW®, mnohostranný prohlížec digitálních map a nástroj GIS. Uživatelé na nem ocenují predevším jednoduché ovládání spojené s vysokou funkcionalitou. I zde je totiž možné zprístupnovat ke katastrální mape údaje SPI a provádet ruzné výbery a vyhledávání v databázi. Mohou také zobrazovat výkresy sítí vcetne digitálního územního plánu a objektu havarijního plánování. K novým rysum patrí import formátu VFK a možnost pripojit bodové databáze (napr. územne identifikacní registr). Mnozí uživatelé využívají produkt G-VIEW k pohodlné práci s rastry, a to nejen pro zobrazování, ale také pro jejich transformace (umístení) a úpravy.

  Podrobné informace o produktech se nacházejí na http://www.gview.cz nebo jsou dostupné na telefonních císlech 547 352 896, 602 764 685, e-mailem na sedlacek@gview.cz.

  Ing. Svatopluk Sedláček a Ing. Zdeněk Konečný

  vyvěšeno: 12.04.2004
  poslední aktualizace: 13.04.2004
  ID článku: 1253              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software