[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  Jean Picard
  (1620 - 1682)

  Měřil v letech 1669 - 1670 stupňový oblouk od Malvoisine u Paříže do Sourdon a později do Amiens. Řetězec se skládal ze 13 troj- úhelníků. Jeho délka byla více než 150 km a amplituda 1° 30'. Na známce je Picardův sektor, jehož poloměr limbu měřil asi 3,3 m a interval příčné stupnice činil 20". Index tvořil závěs olovnice. Pomocí sektoru Picard měřil zeměpisnou šířku koncových bodů. Picard vytvořil i další přístroje, jeden z nich je zobrazen na známce v Zeměměřiči č. 6+7/2000.

  Giovanni Domenico Cassini
  (1625 - 1712)

  Ředitel pařížské observatoře pověřený prodloužením Picardova stupňového oblouku na sever do Dunkerque a na jih do Colliuore. Cassini měřil na sever a Philippe de la Hire (1640 - 1718) na jih. Práce dokončili Jacques Cassini (1677 - 1756) a Phillipe Gabriel de la Hire (1677 - 1719). Měření proběhlo v letech 1680 - 1718 a bylo změřeno celkem 18,5 stupně. Z výpočtu J. Cassiniho vyšlo, na rozdíl od předpokladu Newtona a Huygense, že Země má tvar citronu (zploštění na rovníku). Na základě těchto výsledků byla provedena stupňová měření v Peru a Laponsku.

  Pedro Vincente Maldonado
  (1709 - 1748)

  Zúčastnil se stupňového měření v Peru (na území dnešního Ecuadoru). Výpravu vedl Charles-Marie de La Condamine (1701 - 1774), Pierre Bouguer (1698 - 1758) a Louis Godin (1704 - 1760). Španělská správa přidělila výpravě Jorge Juana y Santacillu a dona Antonia de Ullou. Ti jim svou znalostí země i lidí významně pomohli. K výpravě se později na vlastní žádost přidal kartograf, matematik, znalec místních indiánů a jejich řeči Pedro Vincente Maldonado. Maldonado a La Condamine věnovali dlouhý čas vyhledávání míst pro body trojúhelníkového řetězce, jehož délka činila 3 stupně. Řetězec 33 trojúhelníků probíhal z místa severně od Quita na jih od města Cuanca. Body musely být označeny pyramidami. Pro nedostatek vody museli proto vybudovat kanál a pece na vypalování cihel.

  Metr

  Na rumunské známce je znázorněna původní definice metru jako desetimilionté části kvadrantu Země. Korejská známka připomíná 100. výročí přijetí metrické konvence v roce 1975.

  Georg Matthäus Vischer Tyrolensis
  (1628 - 1696)

  Vytvořil v roce 1692 mapu Moravy v měřítku 1 : 187 600, která má bohatou náplň. Mapa zůstala světu neznáma, protože ji zastínil věhlas Müllerovy mapy z roku 1712.

  Puetingerova mapa

  Asi ve 4. stol. n. l. vznikla kopie Agrippovy mapy z roku asi 20 př. n. l. Podle této kopie byla ve druhé polovině 13. století vytvořena mapa s dalšími doplňky. Mapa je namalovaná na pergamenu a byla později pojmenována po jejím majiteli augsburském humanistovi Konrádu Puetingerovi, který ji získal r. 1508. Mapu tvoří jedenáct listů formátu 56 x 32 cm původně slepených do úzkého a dlouhého pásu 682 x 32 cm, který se navíjel na váleček. Obsahem mapy je kresba silnic římské říše, tzv. itenerarium pictum, se zastávkami, které jsou vyznačeny nápadným zalomením čáry. Pro svoji schematizaci a tvar je to mapa velmi nepřehledná. Zachovávala jen určitou cestu, určitý výsek kraje a byla spíše kresbou než mapou. Mapa je uložena v Rakouské národní knihovně ve Vídni.

  Kim Jong Ho
  (1834 - 1901)

  Korejský geograf, který vytvořil mapu Koree Teadongyojida.

  Přístroje

  Na thajské a qatarské známce je zeměměřič s teodolitem a nivelačním přístrojem. Tuniská známka byla vydána u příležitosti 100. výročí Ústavu topografie a kartografie v roce 1985. Na bulharské známce, vydané u příležitosti 4. kongresu Slovanské geografické a etnografické společnosti v Sofii 16. až 26. 8. 1936, je měřický signál na vrcholu Musaly ve výšce 2 925 m. Známky ze severovýchodní Asie je možné zařadit do oblasti astronomie a fotogrammetrie.

  Diogo Cao (1440 - 1485 nebo 6)

  Z našich dalších dílů uveďme známku Jihozápadní Afriky (dnes Namibie), na které je mořeplavec Diogo Cao. Jeho výpravy v letech 1485 - 6 se zúčastnil i Martin Behaim, jehož předkové pocházeli z Čech a který v roce 1492 vytvořil první glóbus (viz Zeměměřič č. 11/2001). Další portugalské výpravy již obepluly Mys dobré naděje. Cao vztyčil kamenný kříž padreo na Mysu Cross, kde zemřel.

  vytisknout

  Zajímavosti