[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Vliv oblaků na globální klimatické změny není dosud dostatečně znám. Je to mimo jiné tím, že numerické modely počasí a klimatu pracují se značně zjednodušenými modely záření a oblaků. Jedním z mnoha výzkumných projektů Evropské unie, které se zabývají integrací parametrů oblaků do modelů počasí, je v rámci pátého programu projekt nazvaný CLOUDMAP2. Pro tyto účely budou v tomto projektu shromážděny globální, velmi přesné trojrozměrné údaje o oblacích (makro- a mikrofyzikální parametry), a to s použitím různých senzorů a metod (CLOUDMAP2, 2002). Výsledky o svrchní a spodní části oblaků budou shromážděny do trojrozměrné vizualizace oblačných objektů. Příspěvek Ústavu geodézie a fotogrammetrie ETH Curych sleduje určení výšky oblaků s použitím fotogrammetrických metod (družicové i pozemní), vývojem pozemní kamery pro stereoskopické měření oblaků a trojrozměrným modelováním oblaků a jejich vizualizací. Spolupracují se Spolkovým úřadem pro meteorologii a klimatologii (MeteoSchweiz).

  Pozemní měření

  Vhodnost fotogrammetrie pro určování parametrů oblaků je známa více jak sto let. Díky vývoji digitální kamery při automatickém vyhodnocování v digitální fotogrammetrii jsou v posledních letech konstruované kamery konkurenceschopné v porovnání s radarem oblačnosti nebo Lidarem. Nový systém stereokamer z ETH (Skycam) sestává nejméně ze dvou stanovišť kamer v horizontální vzájemné vzdálenosti od 100 m do 1 km. Pro zabezpečení synchronního vyhodnocení je každá kamera vybavena laptopem s hodinami. Na vnější straně je pak kamera vybavena automaticky naváděným odstíněním Slunce, které má zabránit nežádoucím optickým efektům z odrazů slunečních paprsků na plochách optických komponent - čoček. Jako objektivu bylo pro daná měření použito 18 mm objektivu Nikon o úhlu 100°.

  V rámci alpského programu MAP (Mesoscale Alptine Programme) na podzim 1999 bylo použito kamery Kodak DCS460. Novější verze je umístěna od podzimu 2001 na letišti Zürich-Kloten, pracující s Fujifilm S1 Pro Kamera. Kalibrace komory obsahuje určení vnitřní a vnější orientace, popsané podrobně v jiném pojednání. Parametry vnitřní orientace je možno určit s dostatečnou přesností na testovacím poli ETH. Poloha stanovisek kamery je určována GPS. Pro určení úhlů jsou nezbytné lícovací body na obloze. Ve dne jsou reprezentovány letadlem, v noci pak hvězdami.

  Při znalosti parametrů vnitřní a vnější orientace je pak možno určit trojrozměrné souřadnice každého bodu oblaků, které lze nalézt na dvojici snímků. Z řady pozorování je pak možno určit trojrozměrný pohyb oblaků. V oblastech, ve kterých je atmosférické proudění ovlivněno orografií, koreluje pohyb oblaků a rychlost větru s výškou oblaků jen slabě. Pro určení parametrů rychlosti pohybu oblaků a rychlosti větru je pak v těchto případech nutno použít dodatečně dalších metod.

  Družicové měření

  Stereofotogrammetrické vyhodnocení oblaků z družicových snímků má tradici v družicové meteorologii. V Evropě jsou v současné době k dispozici pro stereovyhodnocení využitelné:

  • polární dráha s dvěma směry snímkování: ERS2-ATSR2 (ENVISAT-AATSR) EOS Terra ASTER,
  • polární dráha s více jak dvěma snímkovacími směry EOS Terra-MISR (Víceúhlový snímkovací SpectroRadiometer),
  • dvě geostacionární družice Meteosat-6 a Meteosat-7.

  Družicové stereopáry jsou zpracovány stejnými algoritmy jako stereopáry pozemní. Obtížností vyhodnocení údajů z polární dráhy jsou výškové chyby, které jsou způsobeny pohybem oblaků (nebo lépe složkami pohybu v letovém směru senzoru) v intervalu mezi směrem snímkování 1 a 2. Tato chyba může být odhadnuta ze sledování simultánních obrazů Meteosat a korigována. S nejméně třemi nesymetrickými směry snímkování může být určena správná výška oblaků. Tento postup dovoluje např. MISR na EOS-Terra, pracující od prosince 1999. V současnosti jsou práce autorů založeny na georeferenčních údajích L1B2 s vývojem obecného modelu senzorů pro lineární CCD senzory na letadle nebo družici.

  Porovnání pozemních a družicových měření

  Při svisle tenkých oblacích je porovnání pozemních a družicových postupů srovnatelné. 13. 10. 1999 bylo simultánně k přeletu družice ERS-2 provedeno i pozemní snímkování. Zorné pole pozemní kamery odpovídalo v tomto případě ploše 149 ATSR2 pixelů. Ve spektrálním kanálu 11 mikrometrů byly jasně detekovány horní vrstvy oblaků, zatímco pro detekci oblaků na nevhodném kanále 0,87 mikrometru byly zaměřeny body jak ve svrchní, tak i ve spodní vrstvě. Tento případ dal možnost potvrzení vhodnosti určení výšky oblaků z družice vertikálně tenkých oblaků s novým systémem kamer.

  Závěr

  Výhodou fotogrammetrického pozemního systému je vyhodnocení všech viditelných bodů oblaku, na rozdíl od měření jednotlivých bodů současnými měřicími přístroji. Pak je možno automaticky určené body oblaku dále zpracovávat s cílem modelování jednotlivých oblačných systémů a konečně jejich vizualizaci v trojrozměrném zobrazení. Také systémy kamer reálného času bude možno kombinovat s jinými přístroji, jako je meteorologický radar nebo Lidar. Těžiště budoucí práce v oblasti družicových postupů je pak spatřováno v testování nových lícovacích strategií na snímcích MISR. Slibná je rovněž kombinace pozemních a družicových pozorování.

  Z časopisu Vermess. Photogram. Kult.-Techn., roč. 100, č. 10 (2002) přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 1 - 2/2003 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

  Gabriela SEIZ,
  Emmanuel BALTSAVIAV,
  Armin GRÜN

  vyvěšeno: 23.04.2004
  ID článku: 1280              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Fotogrammetrie

  NZK