[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Na elektronickou výzvu časopisu Zeměměřič bych k článkům v č. 1+2/2004 a 3/2004 o problematice srovnávacích sestavení a působnosti veřejné správy tyto poznámky rád dodal:

  Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  1.

  Ustanovení §§ 3, 4 a 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ustanovení § 22 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. a § 13 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z KN ČR, jsou natolik určitá a srozumitelná, že vést o nich diskusi nebo případně chtít k nim výklad, například v souladu s § 3 odst. 2 zákona o zeměměřictví, je naprosto zbytečné. Citovaná a související ustanovení jsou závazná pro každého bez ohledu zda působí jako soukromý zeměměřič, nebo je zaměstnancem KÚ, ZKI nebo ČÚZK a stačí jen trochu pozorně číst.

  2.

  Zmocní-li jakákoliv právnická nebo fyzická osoba odbornou soukromou firmu získáním údajů o vlastnictví z katastrálního operátu a operátu předchozích pozemkových evidencí, není to obecně nezákonné, získané informace jsou však veřejně nepoužitelné a mohou sloužit výhradně jen vnitřní potřebě vlastníka nebo jiného oprávněného. To platí obecně, tedy i při nakládání s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb. a předpisů souvisejících s činností například Pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství, Pozemkového fondu ČR apod.

  3.

  Neexistuje obecně závazný právní předpis, který by zakazoval usnadnit činnost pracovníkům KÚ při vyhotovení srovnávacího sestavení například tím, že soukromá firma zastupující vlastníka nebo jiného oprávněného zpřesní jeho písemný požadavek na vyhotovení srovnávacího sestavení dokladem o "objektivní a co možná nejpřesnější transformaci" obrazů hranic parcel katastrální mapy a hranic parcel mapy předchozí pozemkové evidence. Cílem postupu je zabránit vzniku "domnělých parcel" z důvodu nedbale ztotožněných obrazů hranic stejných pozemků na obou mapových dílech. Je však výhradně na uvážení pracovníků KÚ, zda a jak takového usnadnění použijí, neboť odpovědnost přísluší právě jen KÚ a nikoliv soukromým osobám. Působí zde jen tzv. "lidský faktor".

  Poznámky k působnosti veřejné správy

  1.

  Podrobněji upravuje vztah státu a osob Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Z těchto nejvyšších ústavních předpisů také mimo jiné vyplývá, že pokud výsledky zeměměřické činnosti konkrétní soukromé osoby nejsou v rozporu se zákonem o zeměměřictví, katastrálním zákonem, prováděcími vyhláškami a nařízením vlády, jsou bezvadné a na soukromé zeměměřiče nelze uplatňovat povinnosti z vnitřních předpisů resortu ČÚZK, ledaže by vzájemné vztahy upravovala smlouva nebo dohoda podle občanského nebo obchodního zákoníku, v níž by příslušný úřad (nebo jím určená osoba, například projektant pozemkových úprav) byl objednatelem díla a zeměměřická firma zhotovitelem díla.

  2.

  Z Ústavy a Listiny také vyplývá, že výklad obsahu ustanovení nebo pojmů obecně závazných právních předpisu je v působnosti výhradně k tomu zákonem určenému soudu, a to jen ve sporu zda byl nebo nebyl porušen zákon nebo obecně platný prováděcí podzákonný předpis. Výjimku z předchozí věty tvoří zákonná zmocnění konkrétních ministerstev a úřadů k výkladu konkrétního ustanovení konkrétního zákona. Žádat proto neodůvodněně o výklad jakýkoliv státní orgán nebo samosprávný úřad je zlozvykem a neznalostí a případně poskytnutý "výklad" je pro výkon práv (a povinností) vůči komukoliv nepoužitelný.

  3.

  Příkladem ze současnosti je žádost nejmenované firmy o výklad pojmů "nahlížení" nebo "opis, výpis a náčrt" ve smyslu § 21 katastrálního zákona. Odpověď ČÚZK této firmě je zcela zbytečně vyvěšena ve veřejnosti nepřístupných místnostech některých KÚ, a to prostorech přístupných jen zeměměřičům oprávněným ze zákona o zeměměřictví. Zbytečně proto, že dotazovaná ustanovení katastrálního zákona o veřejnosti katastru neupravují součinnost zeměměřičů a KÚ - podrobněji viz § 65 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění. Jsou-li citované zákonné činnosti a pojmy o veřejnosti katastru (ale nikoliv neveřejných dokumentačních fondů) neurčité, není zatím jiná možnost, než význam uvedených činností a pojmů v nejbližší novele katastrálního zákona upravit tak, jako je tomu například v přechodných ustanoveních v § 27 písm. a) až l). Technický pokrok někdy předbíhá zákonné úpravy, a tak zda v budoucnu bude možno nahlížet do katastru nebo pořizovat opisy údajů katastru prostřednictvím technických prostředků (shora uvedený dotaz zněl na použití digitálního fotoaparátu), bude na rozhodnutí zákonodárce na základě schváleného návrhu předkladatele zákona.

  4.

  Jiným nedávno veřejně publikovaným a velmi neblahým příkladem "vykládání zákona" je postup konkrétních úředníků Ministerstva financí, kteří odkazovali zmatené žadatele o "výklad uplatnění novely zákona o DPH" na dvě vybrané soukromé firmy, které "údajně jsou odborně na výši". Tento postup naplňuje všechny znaky vytváření korupčního prostředí (klientelismus) na nejvyšší úrovni. Pochybení veřejně jmenovaných úředníků ministerstva sice bylo potvrzeno, ale jinak na "provinilce" platí v tomto státě dvojí metr, a tak se vysocí ministerští úředníci ukázali být pro státní správu odborně nepostradatelní a tedy momentálně nepostižitelní. Smutným faktem je, že odborná způsobilost vysokých státních úředníků (nebo v blízkém budoucnu úředníků EU) bývá zatím testována způsobem navýsost jen politickým, a obvykle po volbách, ve kterých nevyhrají strany předchozí vládnoucí koalice.

  Ing. Petr Polák,
  předseda ČSGK

  vyvěšeno: 18.04.2004
  ID článku: 1281              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Vševědna