[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  BRNO (26. 2. 2004): Ve sklepní zasedací místnosti KÚ pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně se 26. února 2004 sešla nadpoloviční část členské základny Spolku zeměměřičů Brno, aby se seznámila se zprávou o činnosti a hospodaření Spolku v roce 2003, se zprávou revizní komise, návrhem činnosti na rok 2004, zvolila členy nového výboru a revizní komise, přijala usnesení a spolkově se pobavila.

  Zprávu o činnosti Spolku za minulý rok přednesla předsedkyně ing. Jana Charvátová. Podstatnou část zprávy si dovolím ocitovat :

  "... 20. března 2003 se v Třebíči konal 9. odborný seminář o pozemkových úpravách. Přednášeli a na dotazy odpovídali pracovníci Ústředního pozemkového úřadu, Západočeské univerzity v Plzni, ZKI v Brně a další. Účastníci semináře byli seznámeni se současným stavem a perspektivou PÚ, novou organizací pozemkových úřadů, prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu PÚ atd. Součástí byla i doprovodná výstava.

  16. dubna 2003 se u příležitosti 8. stavebního veletrhu v Brně konal na výstavišti seminář Aktuální problémy IG 2003, který tradičně organizoval ČSGK. Na této akci jsme organizačně vypomáhali kolegům z Prahy. V dubnu se konalo zasedání FIG v Paříži. Ing. Kolman zorganizoval zájezd s možností zúčastnit se této výjimečné akce, kterou využili 4 naši členové. Bohužel se nepodařilo navštívit kongres FIG z důvodu značné vzdálenosti od centra Paříže a tak se účastníci museli spokojit s informacemi Ing. Weigla, stálého zástupce ČR v této nevládní organizaci, který bydlel s nimi v jednom hotelu.

  V dubnu se uskutečnil také zájezd na 8. rakouské geodetické dny konané ve Welsu, které se konaly na počest 100. výročí založení pracovního společenství rakouských geodetů. 7 členů Spolku se zúčastnilo doprovodné výstavy, která se konala v objektu bývalého kostela minoritského kláštera. V poměrně stísněném prostoru vystavovalo cca 15 firem a mezi nimi i české firmy Hrdlička, GSP a Geodis Brno. Odpoledne odjeli účastníci do Kremsmünstru s cílem najít označený počátek souřadnicové soustavy Gusterberg. Díky neomylné intuici ing. Kolmana našli památník, u něhož je stabilizován počátek soustavy se symbolicky vyznačenými souřadnicovými osami. Na zpáteční cestě se zastavili u základního nivelačního bodu v Lišově u Českých Budějovic.

  15. 5. - 17. 5. 2003 se konaly IX. česko-slovensko-polské geodetické dny a to tentokráte u nás na jižní Moravě. Organizačním garantem byl Spolek zeměměřičů Brno, který ve spolupráci s KÚ Brno-město vybral za místo konání hotel Adamantino v Luhačovicích. Toto mezinárodní setkání bylo naší loňskou stěžejní akcí, jehož organizace se zúčastnil celý výbor včetně dalších přizvaných členů Spolku. Tématem ČSP geodetických dnů byla budoucnost geodézie, kartografie a katastru nemovitostí v podmínkách EU, součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru zeměměřictví a katastru nemovitostí a zeměměřictví a katastr nemovitostí jako základ veřejného informačního systému. Odborníci zúčastněných zemí přednášeli a diskutovali na uvedená témata a tak jsme se dověděli, jak se v jednotlivých zemích daří zvládat problémy zeměměřictví a katastru v nových podmínkách. Setkání se zúčastnili také nejvyšší představitelé resortů české, slovenské a polské strany. Účastníci navštívili muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a měli možnost si prohlédnout lázně Luhačovice. IX. ČSP geodetických dnů se zúčastnilo 150 lidí a doufáme, že SZB zvládl organizačně tuto akci a že se všem u nás na jižní Moravě líbilo.

  23. října 2003 se v Třebíči konal odborný seminář Katastr nemovitostí - vytyčování hranic, aktuality v právní a technické praxi. Ing. Kolmanovi se podařilo zajistit excelentní přednášející a to Doc. JUDr. Fialu z právnické fakulty MU v Brně a ing. Nedvídka z ČÚZK v Praze. Problémy s vytyčováním hranic pozemků se táhnou jako červená niť zeměměřictvím a katastrem již od dob Marie Terezie a proto diskusí na toto téma není nikdy dost. Doc. Fiala objasňoval zákony o veřejných dražbách, úpravy majetkoprávních vztahů při PÚ, exekuční řád apod. Poutavé podání obou přednášejících přilákalo na seminář 300 lidí.

  V říjnu se v Hamburku konaly tradiční německé geodetické dny, kterých se zúčastnilo 6 členů Spolku. Dopravu zajistila firma Kraus Brno a Agroprojekt PSO Brno. Kromě výstavy INTERGEO 2003 v Hamburku navštívili účastníci ještě Drážďany, Postupim a Berlín.

  Poslední loňskou akcí byly 39. geodetické informační dny. Tematicky byly rozděleny na dvě části, a to: postavení českých zeměměřičů po vstupu do EU a na odbornou část, která se týkala geografických a informačních systémů, problematiky tvorby a údržby digitálních map, současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie aj. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení švédské stážistky ústavu geodézie a kartografie na VUT Brno, která přednesla referát o studiu geodézie ve Švédsku..."

  Návrh činnosti Spolku zeměměřičů Brno na rok 2004 (rovněž přednesený ing. Charvátovou) se soustřeďuje na dvě akce - jubilejní Pozemkové úpravy X (6. 4. 2004 v Třebíči pod záštitou Nemofora a Ústředního pozemkového úřadu) a 26. až 27. 10. 2004 rovněž jubilejní již 40. ročník GID. Pořadatelstvím obou těchto akcí se vynasnažíme udržet vysokou laťku v odborné náplni, bezchybnou organizaci a spokojenost účastníků.

  Plánované zájezdy do firmy Leica a na Německé geodetické dny ve Stuttgartu upřesnil ve svém diskusním vystoupení ing. Jaroslav Kolman.

  V tajných volbách byli členy výboru zvoleni ing. Jana Charvátová, ing. Zdeněk Drápela, ing. Jaroslav Kolman, ing. Naděžda Volná a ing. Vladimíra Žufanová a členy revizní komise ing. Margita Kratochvílová, ing. Martin Malec a ing. Helena Ryšková.

  Popřejme novému výboru a dalším aktivním spolupracujícím členům Spolku, aby úspěšně zvládli plánované akce, aby tradice třebíčských Pozemkových úprav pokračovala i v příštím desetiletí a brněnské GID úspěšně směřovaly k 50. výročí.

  Zdeněk Sazama

  vyvěšeno: 13.04.2004
  ID článku: 1283              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník