[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Postřehy z jarní Seče 2004

  Zemědělství, lesnictví a venkov v geoinformačních a jiných informačních systémech jsou tématem první velké gisařské konference na Seči u Chrudimi. Dostaveníčko si zde dávají nejen našinci, ale i přední odborníci ze sousedních zemí a institucí Evropské unie.

  Pořadatelům z Centra pro evropská studia (CES) a řadě dalších spolupořadatelů a sponzorů se podařilo vytvořit od počátku velice dělnou atmosféru. Přihlášené referáty se nesly nejen na vlně přinášející informaci, ale také cenné rady, jak se zorientovat v explozi nových poznatků a možností jejich výzkumného i komerčního využití. Velká pozornost v plenárních zasedáních se soustředila na „evropské“ projekty, neboť štědrá ruka EU je stále otevřená. Nakonec vstup Česka do EU je přede dveřmi a znamená pro naše odborníky další možnosti, jak se realizovat na evropském kolbišti geoinformatiky.
  Mezi jinými odezněla zajímavá slova Daniela Deybeho z bruselské centrály EK o setrvalém rozvoji a roli komunikačních a informačních technologií. Ačkoliv řada přítomných již toho o 6: Rámcovém programu ví hodně, přehled o budování „evropského výzkumného prostoru“ (EVP) se stal nemalou motivací. Ostatně EVP si klade nemalé cíle: rozvíjet politiku ve prospěch výzkumu a informační technologie, koordinovat výzkumné aktivity jak v EU jako celku, tak v jednotlivých členských státech, podporovat politiku EU v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, energetiky a regionálního rozvoje, podporovat lepší pochopení role vědy v moderní společnosti a rovněž stimulovat u veřejnosti diskusi o věcech týkajících se výzkumu. EU sice stále dohání USA a Japonsko, ale evropské projekty mají silnou sociální dimenzi, které se zámoří nemůže vyrovnat. Ovšem i v Evropě se objevují varovné signály v podobě stále klesajících investic do vědy. Zdánlivě jde sice jen o desetiny procenta úbytku měřeno na vědu vynakládanou částí HDP, avšak i to znamená mínus stamilióny EUR ročně. Pokud chceme, aby se venkov nevylidnil, nezaostal a nestal se periferií společnosti, je třeba jej povznést za pomoci nejnovějších technologií. Karel Charvát z CES na příkladech úspěšných českých GIT projektů pak dokumentoval, že s českými mozky a rukama se počítá, avšak štěstí přeje odvážným a připraveným.
  Jednotlivé tématické sekce byly samozřejmě daleko konkrétnější a zainteresované návštěvníky postupně vtáhly do specializovaných problematik. Sotva kdo i u nás si rozvoj venkova představuje bez informačních a komunikačních technologií. Jen pomocí nich mohou být lidé na venkově stále „in“ o dění všeho druhu, mj. i o nejefektivnějších výrobních aj. aktivitách, které mohou legálně jednotlivce, společnosti a celý venkov povznést. Tak bude možné na jedné straně zachovat kvalitní životní prostředí, nabídnout obyvatelstvu výdělečné možnosti a případně i teleworkingem sem přitáhnout špičkové pracovníky z měst (což jsou nakonec také plátci daní). Na toto téma pohovořili jak zástupci vysokých škol, tak výzkumných ústavů, telekomunikačních společnosti i soukromých firem, a v navazující diskusi i zaměstnanci různých sektorů místní správy a ekonomiky. Všichni si od tohoto směru rozvoje slibují pokrok i profit. Že je to skutečné možné, přesvědčovaly projekty z domova, našeho pohraničí i odjinud z Evropy. Ostatně i sezónní obyvatelé venkova – turisté a rekreanti – se na informačním byznysu mohou aktivně podílet jako jeho přímí uživatelé a jako uživatelé jím nabízených služeb, což směřuje ke všeobecné spokojenosti. Zájemci o dálkový průzkum Země si také mohli přijít na své, vždyť slibné názvy přihlášených referátů docela hýřily optimismem. Nové družicové datové zdroje ze satelitu QuickBird či ASTER nabízené v síti EURIMAGE stojí sice peníze, ale především díky vysokému spektrálnímu rozlišení, ruku v ruce se solidním geometrickým rozlišením, silně konkurují leteckým data providerům. Řečníci v této sekci ostatně dobře dokumentovali všestrannost využití těchto a dalších dat DPZ pro užitečné účely, což mj. znamená zřetelnou renesanci tohoto oboru jak z hlediska výzkumu, tak zemědělské, lesnické a plánovací praxe. A o to při jednání konference také šlo.
  www.cordis.lu
  http://europa.eu.int/comm/research/nfp.html
  www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
  http://europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

  M. Kolejka

  vyvěšeno: 30.04.2004
  ID článku: 1300              Používané zkratky
  další informace:www.cordis.lu
  europa.eu.int/comm/research/nfp.html
  Www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
  europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů