[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar

  Společnost Bentley začátkem dubna potvrdila nastoupený trend oznámených synchronních uvedení své produktové řady a v rámci celosvětové série Extreme Mapping seminar, která ve dnech 7. a 8. dubna dorazila do Bratislavy, resp. Prahy, představila výběr ze své letošní nabídky uvedené pod obchodním názvem “2004 Edition”.
  Pořádaný seminář představil především produkty z nabídky Bentley Geospatial, obchodní vertikály, která vznikla v rámci nového interního členění Bentley.

  Název semináře “Extreme Mapping seminar” je odvozen od hlavního zaměření vertikály Bentley Geospatial, tedy pořizování dat a jejich řízení v celém životním cyklu. Za kritické v této oblasti považuje Bentley 5 atributů, které nabízí v rámci svých produktů. Jsou to Rychlost, Přesnost, Volnost, Svoboda a výsledný Výraz.

  Z představených produktů nové řady bylo nejvíce času věnováno rozšíření MicroStation GeoGraphics, které je základem GIS a geoinženýrských řešení Bentley. Kromě plného sladění s nástroji a funkcemi MicroStationu V8 - 2004 Edition přináší nová verze GeoGraphicsu novou technologii XFM, která je plně založena na využití možností XML. Rozšířena byla také oblast podpory a využívání formátů společnosti ESRI.

  Z oblasti serverových řešení byl představen produkt Geospatial Extension for ProjectWise, který rozšiřuje řešení ProjectWise o možnost doplnit všem spravovaným dokumentům jejich prostorovou polohu a tyto informace dále využívat (např. vyhledávat dokumenty, které se vztahují k určitému území).

  S velkým zájmem byly rovněž přijaty informace o partnerství se společností Adobe. Cílem spolupráce firem Adobe a Bentley Systems je rozšíření populárního formátu PDF o vlastnosti zaměřené na inženýrská data. První výsledky spolupráce byly prezentovány na ukázkách MicroStationu V8 - 2004 Edition, který dovoluje vytvářet PDF soubory s podporou vektorové a rastrové grafiky při zachování struktury referencí a vrstev, se kterými lze dále pracovat v prostředí prohlížeče Adobe Reader.

  V rámci spolupráce se společností Oracle byly prezentovány možnosti konektoru pro databázi Oracle 10g.

  Vysoký počet účastníků na obou seminářích potvrdil neustávající zájem o vysoce profesionální produkty pro tvorbu a editaci dat, které společnost Bentley představuje.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 11.05.2004
  poslední aktualizace: 01.06.2004
  ID článku: 1315              Používané zkratky
  další informace:selectservices.bentley.com
  www.hsi.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů