[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Elektronické atlasy jsou perspektivním standardem již téměř po celém světě. V obrovských rozlohách Sibiře (přes 12 miliónů kilometrů čtverečných) se, pravda, pracuje v jiných měřítcích, než na které jsme zvyklí z vlastí českých.

  Bajkalské regionální informační výpočetní středisko (Bajkalskij regionalnyj informacionnyj kompjuternyj centr - BRIKC) v Irkutsku, které spadá pod pravomoc Ministerstva přírodních zdrojů Ruské federace, je pověřeno mj. tvorbou „Státního digitálního atlasu Bajkalského přírodního území“. Vedle něj středisko sestavuje další geologické a topografické atlasy. Hlavní pracovní měřítka jsou 1:1 000 000 a 1:200 000. Velkou část topografických podkladů v systému Gauss-Krueger středisko přebírá z centrálních institucí. Menšinu tvoří vlastními zdroji. Klad listů je analogický tomu, který ve stejné projekci používáme u nás. Přesto docela zaujme jejich výčet v řadách písmen od M po Q, což ve srovnání s naším jen „M“ působí značně exoticky. Důvodem je značný rozsah území, které mají místní digitální atlasy pokrýt. Místní středisko zpracovává území nejen Irkutské oblast, ale navíc území Republiky Burjatsko, Čitské oblasti a dvou menších burjatských autonomních okresů. Celkem jde o území skoro 2 mil. km2. Prostor „Bajkalského přírodního území“, což je konvenčně vymezená oblast povodí vlastního jezera a velkého území na návětrné straně povodí, odkud mohou přicházet atmosférické imise, je přece jen o něco menší a zde se také vytvářejí podrobnější mapy s rozlišením odpovídajícím až měřítku 1:10 000. Bajkalu a jeho okolí se věnuje mimořádná péče, neboť se na něj vztahuje speciální federální zákon, nemluvě o jeho roli World Heritage Site.

  Státní digitální atlas Bajkalského přírodního území zahrnuje mapy dvou základních rozlišení: na tzv. přehledné úrovni v původním měřítku 1:2 500 000 a v tzv. centrální ekologické zóně v měřítku 1:200 000. Při tvorbě atlasu se uplatňuje snaha využít veškeré dřívější podklady, neboť v bývalém SSSR měl každý region svůj vlastní „papírový“ regionální atlas. Avšak v oněch časech neexistovala jednotná šablona, jak takové atlasy konstruovat, což na jedné stráně dávalo tvůrcům výhodu velké volnosti, na druhé straně lze dostupné podklady nyní jen obtížně sjednocovat do map větších regionálních celků. V daném případě je to obzvlášť patrné, neboť Irkutská oblast disponuje daleko nejbohatším archivem podkladů, Burjatsko je na tom o něco hůře, a Čitská oblast je daty pokryta nejméně. V přehledném měřítku jsou nyní k dispozici digitální mapy (pro část týkající se Irkutské oblasti) administrativního členění, geologická, tektonická, neotektonická, geomorfologická, ložisková, hydrogeologická, povrchového odtoku, zdrojů podzemních vod, inženýrsko-geologická, geokryologická, geotermální, geobotanická, lesnická a mnoho dalších (celkem doposud 38 témat). Pro centrální ekologickou zónu jsou k dispozici topografické mapy, mapy seizmické regionalizace, ložisková, chráněných přírodních objektů (geologických, krajinářských, vodních, botanických, zoologických, přírodně historických), chráněných území přírody (MCHÚ a VCHÚ všech typů). Totéž území je pokryto daty DPZ z družice Resurs-01 pořízenými zařízením MSU-SK pro dvě roční období (jaro a léto). Obě úrovně jsou doplněny různými geofyzikálními mapami a mapami udávajícími postup mapování podle jednotlivých témat. Za každou mapou stojí vlastní databáze, která je napojená na centrální registr atlasu. Vlastní středisko je jedním ze šestice ruských pozemních přijímacích stanic signálů z družic pro výzkum přírodních zdrojů Země. Je vybaveno přijímacími systémy ScanEX, ScanER a Uniscan, umožňující příjem signálů z družic NOAA (ze zařízení AVHRR), OKEAN-O1, Resurs-O1 (MSU-E, MSU-SK), Resurs-F2 (MK-4), Meteor-3M (MSU-E), TERRA (MODIS, ASTER) a IRS (1C, 1D – PAN, LISS-3, WIFS). Zpracovatelská činnost střediska se opírá jak o komerčně a volně dostupné domácí (ScanViewer, IMAGE Transformer, MODIS Processor, IRS Processor, ScanMagic, ScanEX NeRIS aj.) i zahraniční programové vybavení (ESRI ArcView, ERDAS IMAGINE, TNT Mips, ER Mapper, ENVI, GRASS, ImageStation aj.), tak o práci vlastních programátorů a specialistů různých oborů nebo externích spolupracovníků (LESSA). Ministerstvo přírodních zdrojů Ruské federace je obecně považováno za jeden z „nejbohatších“ úřadů Ruska. Dosavadní štědrost se odráží jak v kvalitním technologickém a datovém zabezpečení střediska, tak v jeho velmi vysoké pracovní výkonnosti. Vedle množství každodenních inventarizačních a dokumentačních úkolů v oblasti DPZ, tvorbu atlasů zvládá celkem 15 pracovníků.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 13.05.2004
  ID článku: 1316              Používané zkratky
  další informace:www.EOStation.irk.ru
  www.geol.irk.ru
  www.mpr.gov.ru

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Internet