[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  (Dokončení z minulého čísla)

  III. Účast praxe na rozvoji důlního měřičství

  Kromě profesorů, kteří mají morální povinnost se starat o rozvoj nauk svých oborů z titulu svého povolání, zúčastnili se i praktikové ve značné míře činně na povznesení důlního měřictví. Ve všech hornických revírech byla zaměřena hornická díla, která dokazují, že naši důlní měřiči i jejich pomocníci kromě vědomí odpovědnosti a svědomitosti, které vlastnosti jsou prvními podmínkami zdárné práce měřické, prokázali vždy dokonalé ovládání svých úkolů po stránce praktické i teoretické.

  Tak např. v rudném revíru příbramsko-bohutínském byla v období od r. 1789 až do r. 1859 vylámána v tvrdých křemičitých horninách na podkladě kompasového měření proslulá t.ř. dědičná štola císaře Josefa, tj. štola umožňující odvodňování celého revíru. Pro urychlení práce se tu již pracovalo r. 1815 v úseku mezi šachtou Anenskou a Jarošovskou současně proti sobě čelbou a protičelbou. Celková délka dědičné štoly je 7 832 m.

  V revíru ostravsko-karvinském byly na počátku tohoto století raženy dlouhé spojovací prorážky, jimiž byla těžba hospodárně soustředěna na jednu jámu novodobě vypravenou. U společnosti Severní dráhy Ferdinandovy byly za vedení vrchního inspektora ing. Václava Červinky, dlouholetého zakládajícího člena SIA, spojeny jáma Hubert a větrní jáma ve Vrbici prorážkami na IV. patře v délce 2 189 m a na VI. patře v délce 1 599 m, dále jámy Jiří a František prorážkou délky 1 278 m a jámy Zárubek a Alexander prorážkou na VI. patře dlouhou 1 545 m. Všechny uvedené prorážky byly raženy proti sobě čelbou a protičelbou.

  V kladenském revíru bylo v posledních letech raženo několik prorážek o průměrné délce asi 1 km rovněž pro soustředění těžby. Nejdelší prorážka revíru spojuje jámy Pražské železářské společnosti Mayrau a Max, byla ražena čelbou a protičelbou, má délku 2 296 m a nadto dva oblouky o poloměrech 20 m a 90 m.

  Z praktických kruhů vycházely dosti často popudy na úpravu a zlepšení měřických pomůcek a přístrojů. Po této stránce je záhodno zmíniti se o vtipné úpravě hornického kompasu, kterou navrhl absolvent báňské akademie v Příbrami, vrchní měřič příbramského závodu, pražský rodák, Čech Adolf Plamínek. Základní myšlenka této úpravy tkví ve snaze zvýšiti přesnost odčítání magnetických směrů. Je zajímavé, že kompas Plamínkův se udržel dlouho v praxi na severofrancouzských a belgických dolech uhelných. Jeho vyobrazení byla zařazena do ceníků, které zasílaly francouzské firmy pro přesnou mechaniku ještě po světové válce.

  Někteří praktikové zpravovali odbornou veřejnost o svých problémech, úkolech a výsledcích v odborných časopisech.

  Zvláštní zmínky zasluhuje pojednání ing. Viktora Kadainky v ročence báňských akademií (Jahrbuch der Bergakademien) r. 1906. »Eine Durchschlagsaufgabe«, v níž je zevrubně udán postup při měření výpočtu a vytyčování i kontrolách prorážky dlouhé právě 700 m, jakož i řada jeho dalších pojednání v časopise »Oesterreichische Zeitschrift fur Berung Huttenwesen«. Po r. 1918 vydal ing. Kadainka pro potřebu výkonných měřičů »Sbírku úloh z důlního měřictví« nejprve litograficky, později tiskem pod změněným titulem »Příručka důlního měřiče«.

  Hornicko-hutnické listy, které byly založeny r. 1900 a přezvány r. 1919 na Hornický věstník, přinesly několik odborných článků z důlního měřictví v českém jazyce.  IV. Účast přesné mechaniky na rozvoji důlního měřictví

  V historické úvaze o důlním měřictví nelze pominout vývoj přesné mechaniky měřických přístrojů.

  Kompasy vyobrazené v díle -Agricolově (r. 1556) mají magnetky dlouhé jen asi 2 cm. Kruhové stupnice jsou děleny na 24 hodiny. Roku 1633 freibergský důlní měřič Balthasar Rossler upravil kompas pro zavěšení na šňůru. Mapovací deska kompasová se uvádí v literatuře poprvé r. 1686. Roku 1785 změnil mechanik Schubert ve Freibergu závěs Rosslerův a dal mu podobu, která se udržela v podstatě dosud. Vývoj závěsného kompasu byl zakončen v Německu dvěma typy, a to casselským, který vyrábí firma Breithaupt v Casselu, a freibergským, vyráběným firmou Max Hildebrand ve Freibergu. Oba typy se liší jen tvarem závěsu. Mají magnetky 80 až 110 mm dlouhé se stupnicí dělenou protisměrně na stupně, popřípadě podělené na 30 minut.

  První důlní teodolit dodala firma Fr. W. Breithaupt r. 1832 společnosti Impérial Brazélian Mining Association in London.

  Teodolit pronikal do důlního měřictví, jak již výše uvedeno, jen pozvolna.

  Důlní teodolit má repetiční osovou soustavu, v ostatních podrobnostech stavby se podobá teo-dolitu jednoduchému; změny, které důlní teodolit prodělával časem, týkají se jen podrobností, např. odčítacích pomůcek, umístění libel, uložení a tvaru kompasu apod.

  Z českých firem pro přesnou mechaniku se uplatnila ve výrobě důlních měřických přístrojů nejprve firma O. Spitra, pak firma Jos. & Jan Frič a po světové válce firma Srb & Štys.

  Z výrobků firmy O. Spitra dlužno se zmínit o busolním teodolitu, podobá se tachymetrům firmy -W. C. Kraft, které jsou nápadné tím, že ložiska pro prstence volného dalekohledu jsou přidělána na průměr silného polokruhu, jenž slouží k měření svislých úhlů. Kdežto Kraftovy přístroje měly šrouby pro urovnání přístroje v matkách, vyříznutých do desky stojanu, Spitrův přístroj má třínožku se stavěcími šrouby, takže jej lze postaviti na libovolný deskovitý stojan a pohodlně dostřeďovati i urovnávati.

  Bratři Josef a Jan Frič pojali měřické přístroje důlní do svého výrobního programu hned po založení firmy r. 1883. Mladšímu z nich, Janovi se dostalo předtím počátečního školení v mechanické dílně české techniky v Praze a fyzikálního ústavu profesora K. V. Zengera, u něhož byl asistentem. Dalšího odborného vzdělání nabyl Jan Frič v cizině.

  Již na sjezdu horních inženýrů a geologů, který se konal v Budapešti v září 1884, byl vystaven důlní teodolit »Duplex«, který vzbudil značný zájem pozoruhodným, zcela původním vyřešením četných podrobností. »Duplex« má např. dva zkřížené dalekohledy, jeden dostředný pro běžné práce, druhý lomený pro zaměřování strmých visur; lomený dalekohled má tubus v klopné ose dostředného dalekohledu. Limbus je z leštěného skla zrcadlového. K odčítání bylo poprvé užito stupnicových drobnoměrů. Magnetka je vytvořena tak, aby se při malých rozměrech docílilo zvýšené citlivosti. Přístroj se staví na silný stojan, jehož deska, posunovatelná v otáčivých saních, umožňuje dostřeďování teodolitu nad i pod body zajištěnými ve velkém okruhu.

  Je zajímavo, že stupnicové drobnoměry se staly po světové válce novodobými na důlních teodolitech, a že švýcarský konstruktér geo-detických přístrojů H. Wild zavedl skleněný limbus u svých nejlepších teodolitů r. 1925.

  Na výstavě v Bruselu r. 1888 vystavovali bratři Fričové původní hlavice pro montáž teodolitu na rozpěrách, závěsný kompas a důlní busolu. Závěsný kompas byl freibergského typu s dostředným vypínacím zařízením na spodu kompasové krabice. K magnetce je přichycena tenká kruhová destička slídová, která utlumí úplně příčné kmity střelky. Póly magnetky nesou kostěné lístky s noniovou stupnicí, která umožňuje přímé čtení na 2’, čímž se dosahuje větší přesnosti v odčítání než bylo možno dosáhnout pouhým odhadováním.

  Důlní busola je vlastně kompenzační busolní teodolit. Dalekohled má ložisko v konsolovitém nosníku svérázného tvaru, na vodorovném i svislém kruhu možno noniem odčítat přímo 1’. Na krycí desku limbu je přidělán prstenec a do něj je zasazen kompas s noniovou magnetkou. Kompasovou krabici lze rektifikačními šroubky poněkud posunout, aby se odstranila chyba orientační. Na pevném prstenci se otáčí vnější pohyblivý prstenec, který nese zařízení, jímž lze odečísti oba nonie magnetky s téhož stanoviska. Tuto myšlenku přejaly některé zahraniční firmy pro přesnou mechaniku. Roku 1933 vytvořila firma J. & J. Frič novou soupravu pro důlní měření teodolitové, k níž při úplném vypravení patří noniový teodolit, jehož dalekohled má vnitřní zaostřovací rozptylku, dva signály se záměrnými terči, tři podložky, 4 až 6 příbramských hlavic. Minulého roku byla souprava doplněna mimostředným dalekohledem. Zkoušky soupravy, vykonané v dolech, ukázaly, že z hlediska přesné mechaniky předčí Fričova souprava přístroje zahraniční.

  Firma Srb & Štys uvedla brzy po svém založení do obchodu hornický kompas a malý důlní teodolit. Před třemi roky sestrojila teodolit střední velikosti význačný tím, že všechny odčítací pomůcky i nitkový kříž lze osvětlit malými žárovkami. V dalekohledu je vnitřní zaostřovací čočka, která se dá jemné posunovat otáčením šroubové matice, na vertikálním kruhu je hranolová indexová libela.

  Zdroj: Z vývoje české technické tvorby (Sborník vydaný k 75. výročí založení Spolku českých inženýrů v Praze, 1940, uspořádal ing. Josef B. Stránský)

  Prof. ing. Dr. Mont. Frant. Čechura

  vyvěšeno: 16.05.2004
  ID článku: 1324              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1275...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů