[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Kvalitně pořízená fotografie nese v sobě velké množství informací. Přestože rychlost fotografování a velký rozsah zobrazení předmětné situace je vhodný i pro požadavky důlního provozu, poměrně dlouho trvalo než se začala tato metoda zkoušet a využívat. Teprve závažné havárie v nepřístupných prostorách dolů umožnily postupný rozvoj této techniky.

  V přednášce jsou vybrané praktické ukázky obecné fotogrammetrie, které byly realizovány v důlněměřickém provozu Dolu J. Fučík.

  Ještě kolem roku 1970 nebyly měřické kanceláře vybaveny fotoaparáty. A první zkoušky v důlním provozu byly zpočátku pokrokovějšími techniky trpěny. První výsledky vykazovaly přijatelné a někdy i pozoruhodné výsledky, kterým provozní technici rozuměli. Tím se otevřel prostor pro postupné rozšiřování.

  První fotoaparáty měly soukromého vlastníka. Postupně pomáhal tuto situaci řešit i hl. měřič OKR se svým oddělením a kladný přístup vedení Katedry důlního měřictví při VŠB v Ostravě. Pracovníci VVUÚ v Ostravě-Radvanicích, OBÚ v Ostravě a další.

  První fotodokumentační obrázky byly využity také k propagaci. O mimořádné události není na šachtách nikdy nouze a velmi brzy byly provozním technikům předkládány snímky, které dokumentovaly havárie, stavy důlních prostor při úrazech, výseky důlních děl v prostorách se zvýšeným napětím a podobně.

  Dnes již dlouholetá zkušenost říká, že fotografické dokumentaci z důlního provozu porozuměl každý důlní technik a převážně i lidé, kteří se tak často do dolu nedostali. Toto poznání přineslo kladný vztah k nové metodě a postupně byla měřická kancelář vybavena služebním fotoaparátem.

  Fotodokumentace důlních i povrchových úrazů podstatně zrychlila práci, zvýšila se její přesnost, srozumitelnost a také bezpečnost dokumentátorů. Během jednoho roku byly téměř všechny přístupné mimořádné události na ověřovací šachtě fotograficky dokumentovány.  Důlní uhelný závod


  Členové SDMG svými funkcemi zabírají podstatně širší problematiku než je důlně-měřický provoz a s jeho poznáním se často teprve seznamují. Pro pochopení referátu je upřednostněna forma srozumitelnosti pro široké spektrum posluchačů.

  Uhelné doly Ostravské oblasti nesou v sobě všechny podmínky nebezpečí, které je známé při hlubinném dobývání v celosvětových podmínkách. Použití fotopřístrojů s el. zdroji musí splňovat všechny potřebné bezpečnostní opatření.

  Obzvlášť přítomnost třaskavého metanu byla velmi pečlivě sledována a spolehlivá ochrana proti zapálení metanu byla jištěna odzkoušením ve zkušebnách VVUÚ v Ostravě-Radvanicích a kontrolou OBÚ.

  Přítomnost dalších plynů, např.: jedovatého kysličníku uhelnatého, kysličníku siřičitého a sirovodíku a těžkého dusivého kysličníku uhličitého, je příčinou nepřístupnosti důlních děl.

  Rozvoj této metody vyžadoval, aby provoz použitých fotogrammetrických souprav odpovídal bezpečnostním podmínkám stanoveným pro tuto oblast.

  V této části je stručně popsán charakter důlního dobývacího prostoru, ve kterém jsou důlní díla vyražena, udržována a po určitém čase i likvidována.

  Dobývací prostor je stanoven v souřadnicovém tvaru, který je zaknihován a reálně vymezen katastrálním úřadem.

  Pro jednoduchost si představme, že se jedná o nepravidelný čtvercový půdorys jehož provozní vertikální rozměr zasahuje dnes již do hloubek přes 1 000 m a mimořádně až 1 500 m.

  Takový důlní závod může mít kolem 50 km provozovaných horizontálních i úklonných děl. K tomu je nutno připočítat provozně nosná důlní díla, což jsou dobývky neboli poruby.

  Základní vstupní díla do důlních prostorů na Ostravsku jsou plně zastoupena svislými jámami ústícími na povrch. V prostorovém dobývacím důlním poli se také občas používají svislé slepé těžní nebo výdušné jámy – tzv. šibíky – a také těžní nebo větrní vrty.  Svislá důlní díla a fotogrammetrie


  Jámy vybavené funkčním těžním zařízením jsou díla přístupná, která zabezpečují spojení se všemi důlními díly v důlním prostoru. U této kategorie se jedná o velmi náročný systém měření i zpracování, který je schopen s vysokou přesností zaměřit a vyhodnotit stav jámového komínu a stav vedení těžního zařízení, které se v jámě pohybuje rychlostí přesahující 70 km/hod.

  Měřická skupina pracující na VVUÚ ukončila po roce 1992 svoji činnost a dnes tuto měřickou službu již nikdo v České republice nevykonává.

  Svislé zásobníky, těžní a větrní vrty a jámy bez funkčního těžního zařízení jsou díla nepřístupná, která jsou ohrožena samovolným zborcením.

  V Ostravsko-karvinském revíru je známo zborcení nekontrolovatelné výdušné jámy Dolu Hedviky (Fučík 5) a jámy na Dole Doubrava.

  Nad karbonským pohořím se nachází pokryvný útvar složený z málo pevných a někdy i zvodnělých hornin. Starší jámy byly v pokryvném útvaru vyztužovány cihlovým zdivem. V průběhu desítek let docházelo k chřadnutí cihlového zdiva, vlivem napětí i v ochranném pilíři vznikaly trhliny, začaly vypadávat části zdiva a vytvářely se kaverny. Zjištění tohoto jevu potvrzoval pád horniny do spodní části jámy. Později následovalo zasypání spodní části jámy a v této fázi se kaverna v horní části rozšiřovala do značné šíře a poslední zbytek nad kavernou se náhle prolomil. Hornina zaplnila zbytek jámy a do vol- ného prostoru se trychtýřovitě sesypala hornina až k povrchu. Do kráteru byla vtažena těžní budova s těžní věží a na povrchu zůstal pouze rozsáhlý trychtýř, ze kterého trčel vršek těžní věže.

  Po této havárii byla hledána cesta jak získat poznatky z nepřístupných svislých důlních děl. V této době již byla postavena přesná fotogrammetrická souprava pro měření přístupných těžních jam.

  V Heřmanicích byla delší dobu nepoužívaná jáma, která měla být zprovozněna. Se zahájením přestavby se čekalo na prověření současného stavu jámového komínu. Touto prací byli pověřeni důlní záchranáři. Po havárii dolu Hedvika odmítli záchranáři vstoupit do jámy.

  Po tomto odmítnutí záchranářského sboru byl na VŠB vysloven požadavek na dálkové proměření stavu nepoužívané jámy v Heřmanicích za pomoci fotogram-metrické soupravy a byla odsud slíbena pomoc.

  Příprava fotogrammetrické soupravy pro fotografování nefáratelné jámy je dále zkráceně popsána pro přípravu nové pracovní skupiny.

  Souprava byla sestavena ve spolupráci s pracovníky VVUÚ a VŠB. Byla použita letecká kamera na svitkový film o šířce 18 cm a délce 50 m. Pod kamerou 15 m bylo zavěšeno speciální zábleskové zařízení. Na ústí jámy byl připraven vrat s pevným ocelovým drátem o průměru 3 mm a délce 1 000 m. Na ústí jámy byl uložen zdroj el. energie dva 100 W akumulátory pro 12 V, dlouhý kabel a spouštěcí el. zařízení.

  Souprava byla připojena k drátu pod kladkou umístěnou ve středu jámy, kabel byl připojen k soupravě a také k nosnému ocelovému drátu. Měření bylo zahájeno popuštěním soupravy o 3 m do jámového komínu a byl proveden snímek. Pod kladkou byl kabel připevněn k drátu a následovalo spuštění soupravy o další 3 m. Tím byla souprava připravena k dalšímu fotografování, které bylo shora spuštěno. Připevněním kabelu k nosnému drátu byl zahájen další cyklus měření a operace se opakovala. Samotný kabel nebyl v délce přes 500 m samonosný a jeho tíhu přebíral ocelový drát.

  Měření bylo ukončeno zaměřením celé jámy až na přístupné spodní patro. Záchranáři odpojili foto soupravu a kameru vyvezli nahoru.

  Vyvoláním filmu bylo potvrzeno, že všechny snímky fotografovaných horizontů jsou vhodné pro posouzení kvality jámové výstroje i výztuže.

  V revíru se začaly budovat svislé zásobníky a větrní vrty. Po určité době začaly pod těmito svislými díly vypadávat části horniny, které často dosahovaly značných rozměrů. Spuštění člověka do narušeného svislého díla pro získání poznatků o stavu takového díla přináší takové riziko, že tento krok nepřichází v úvahu a jiný systém dokumentace takových důlních děl než dálkové obrazové snímání, není dosud znám.

  Stejnou soupravou, jaká byla použita pro dokumentaci jámy v Heřmanicích bylo po úpravě vyfotografováno několik zásobníků a vrtů. V těchto případech byly použité jiné vrátky a jiné nosné lano.

  Pro osobní představu stavu poškozených svislých děl jsou připraveny ukázky z několika měření.  Další vývoj


  Digitální fotoaparáty a kamery se přímo nabízejí pro jejich použití k dokumentování nepřístupných svislých děl. Stačí k tomu vyrobit vhodné osvětlovací zařízení, navrhnout vhodné napájecí a ovládací taktiku soupravy, vyřešit nosnou sestavu, vyprojektovat bezpečnostní opatření a připravit formu zpracování dokumentace.

  V rámci doktorského studia oboru »Důlní měřictví« je řešeno využití digitální fotogrammetrie při diagnostice důlních děl.

  Zdroj: Praktická fotogrammetrie v důlním provozu, přednáška na 10. konferenci SDMG (podstatně kráceno)

  Ing. Blahoslav Fojtů, Prof. Ing. Jan Schenk, CSc.,

  vyvěšeno: 17.05.2004
  ID článku: 1325              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Fotogrammetrie