[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku

  Vážená redakce, přestože jsem původně do této diskuse nechtěla zasahovat, neboť si myslím, že svůj názor jsem vyjádřila již ve svých dřívějších příspěvcích, doslova mi to "nedalo". Nikdo totiž nepoukázal na porušení vyhlášky č. 190/96 Sb. v platném znění ze strany ČÚZK, který je původcem celého tohoto ukvapeného kroku. Nebo snad pro úředníky z centrálních institucí předpisy neplatí?
  Tak tedy: pokud si ve zmíněné vyhlášce nalistuji přílohu č. 11, bod 11.10 čtu: "Hustota trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního i podrobného) je stanovena vzájemnou vzdáleností bodů v zastavěném území 150 až 300 m a v nezastavěném území hustotou nejméně jeden bod na km2". Nevím jak je tomu v ostatních územích, ale v působnosti Katastrálního pracoviště Děčín není ani v jednom případě u nově vyhlášených lokalit s povinností měřit v S-JTSK tato podmínka v zastavěném území obcí splněna. Nebo snad zastavěné území má jenom Praha? Definice co je a co není zastavěné území (intravilán) je dána Stavebním zákonem a předpisy s ním souvisejícími. Nebo si ČÚZK stanovil svou definici? Navíc někde je porušeno ustanovení o hustotě bodů i v extravilánu. Nikoho to však nezajímá a úředník centrálních institucí si jen mne ruce, jak nám zase znepříjemnil život.

  Jestli někoho napadne účinná a rychlá cesta, jak přinutit úřady, aby dodržovaly předpisy, nechť ji prosím sdělí. Já totiž marně několik měsíců přemýšlím, kam napsat, aby bylo bodové pole buď urychleně doplněno, nebo aby byl předpis o povinnosti měřit v S-JTSK alespoň v intravilánech obcí zrušen.

  Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat celé Vaší redakci za pomoc v oblasti lhůt pro potvrzování GP. Dnes si myslím, že vše funguje tak jak má a 10-ti denní lhůta (počítají-li se pracovní dny) je ve většině případů dodržena a rozhodně mohu konstatovat, že vzájemná komunikace mezi mnou a úředníky funguje velice dobře. Dokonce se uskutečnila i schůzka s ověřovatelů s pracovníky KP Děčín. Informovat o ní Vás však nemohu, neboť mě zradilo zdraví. Ještě by sice bylo nutné rozšířit hodiny pro poskytování informací pro podnikatele, protože se zde doslova stojí fronty, ale to bohužel opět musím sednout a napsat žádost na ředitele KÚ do Ústí, protože ten je autorem tohoto omezení, a jak mi bylo vysvětleno, bez písemné žádosti s tím nic dělat nebude. To je totiž zase ten případ, že se vydá nařízení bez znalosti místních poměrů a pak podnikatelé opět musí žádat, aby s tím úředník něco udělal - jinak řečeno, úředník se stará o to, aby se podnikatel náhodou nenudil (takhle nějak si asi současná vládní garnitura představuje přiblížení státní správy občanům).

  Zdraví Vás Alena Podrazká z Děčína

  vyvěšeno: 18.05.2004
  ID článku: 1330              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1359...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí