[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Geografický ústav Sibiřského oddělení Ruské akademie věd v Irkutsku patří mezi renomovaná světová pracoviště. Také zde patří geoinformační technologie mezi standardní pracovní nástroje.
  Ústav se administrativně dělí do celé řady oddělení a laboratoří. Bez GIS a DPZ, resp. údajů jim poskytovaných či zpracovávaných se žádné neobejde. Oddělení modelování geosystémů má také svoji „dílnu“ GIS, ve které kraluje ženské krása. Technologie GIS a DPZ zde byly svěřeny nejmladším pracovnicím, v tomto případě trojici dívek v tom nejlepším věku.
  Světlana Mjasnikova (přechylování ruských příjmení do češtiny by je činilo ještě delšími) se zabývá modelován stavu lesních porostů v okolí jezera Bajkal. Tamní lesní závody disponují velice podrobnou dokumentací spravovaných ploch a porostů, vesměs v digitální formě. Porosty jsou evidovány v digitálních lesnických mapách po nepravidelných čtyřúhelnících, které se ještě podrobněji člení do porostních skupin. V nich je pak vedena evidence stáří, druhové skladby a cca 15 dalších parametrů. Pomocí vcelku složitých rovnic, ve kterých to doslova hýří derivacemi a mocninami, je počítán jak aktuální stav porostu z hlediska jeho citlivosti vůči vybraným vnějším nepříznivým vlivům, tak potenciální stav, který by nastal, kdyby při probírkové těžbě z porostu vymizely některé dřeviny, či bylo jejich zastoupení sníženo. Spojení výzkumné teorie s lesnickou praxí je výhodné. Pomocí technologie GIS lze řídit opatření v lese tak, aby nepříznivé efekty těžby byl co nejmenší a zůstaly omezeny na co nejkratší dobu. Uživatel lesnického systému GIS má možnosti si na obrazovce prohlédnout, kam a jaká opatření případně směrovat.
  Anastasija Latyševa se účastní s řadou dalších kolegů společného rusko-německého projektu zaměřeného na optimalizaci využívání citlivé oblasti delty řeky Selengy – hlavního přítoku jezera Bajkal, požívajícího mimořádného zákonného dohledu jak Ruské federace, tak i světové veřejnosti. Cílem projektu je sestavení krajinného plánu, který na ekologických základech navrhnul takovém využívání území, které by zlepšilo současný nepříznivý stav daný nekontrolovaným znečišťováním vod, neúměrným vypásáním, ukládáním odpadků a nešetrným vztahem k lesu. Výchozími podklady byly: scény družice Landsat TM a Kosmos MSU-E, digitální krajinná mapa s polykomponentním popisem polygonů, mnohoparametrová půdní mapa s rozpisem řady relevantních charakteristik. Maximální rozlišení odpovídalo pracovním mapám měřítka 1:25 000. Zpracováním dat z databáze SW GIS ArcView vzniklo množství odvozených map, zejména mapy hodnotící území z různých aspektů. Ruská komplexnost a výsledky teoretického bádání ve spojení s německou pečlivostí a přímočarostí přinesly výsledky ve formě doporučení adresovaných jednotlivým krajinným jednotkám v podobě přesně definovaných cílů a záměrů dalšího územního rozvoje. Světlana Solodjankina se věnuje sběru a dokumentování lesních porostů v extrémních podmínkách Lensko-angarské náhorní plošiny. Také na ně se zájmem hledí zraky společností, které by rády využily zdejšího ohromného lesního bohatství. Vzhledem k tomu, že jde o území položené excentricky od hlavních hospodářských lesních regionů, lesnická dokumentace tu teprve vzniká. GISové vrstvy se zde vytvářejí pomocí tématických interpretací záznamů družice Landsat TM. Doposud jsou sestaveny porostní mapy lesních společenstev, zatím prakticky nedotčených lidskými vlivy. Jejich generování vycházelo z použití seznamů etalonů společenstev nacházejících se v různých přírodních podmínkách. Klasifikační procedura proběhla podle vlastního programového vybavení založeného na počtu pravděpodobnosti. Úspěšnost klasifikace je rámcově odhadována (na základě terénního průzkumu na klíčových plochách a vizuální observace z vrtulníku) na 90 %.
  Sympatické vědecké pracovnice vládnou anglickým jazykem, což není tak zcela běžná schopnost ani mezi vrstevníky a pilně se účastní mezinárodních konferencí. Těch se sice v Irkutsku koná nemálo, na další efektivní odborný růst bez vlastních zkušeností ze světa to však zřejmě stačit nebude. Věda v Rusku nemá v současnosti na růžích ustláno, byť hlavní grantová agentura RFFI (Rossijskij fond fundamentaľnych issledovanij) se snaží, jak může. K otevírání dveří do světa dochází jen postupně.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 19.05.2004
  ID článku: 1331              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  DPZ