[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY

  PIEŠŤANY (6.- 8.5. 2004) - Začátkem května se v lázeňském městě Piešťany konaly Geodetické dny, které tentokrát měly ve svém názvu již číslovku DESET.
  Tak jako každoročně se této akce zúčastnila i poměrně početná skupina členů Spolku zeměměřičů Brno (Ing.Hřebačka,Ing.Kamera, Ing. Kolman,Ing.Kratochvílová, Ing. Eliášová, Ing.Rydval,Ing. Směták, Ing. Švec, Ing. Třešková, Ing. Volný, Ing. Volná ..), za Česko reprezentovali obor i zástupci ČSGK( Ing.Čada, Ing.Polák, Ing.Šanda…) a někteří podnikatelé v oboru.
  V následujících větách bychom Vám rádi přiblížili atmosféru, této pro geodety jistě významné a svým způsobem již i tradiční akce (vždyť přece 10. výročí si slovo „tradiční“ určitě zaslouží).
  Naplánovaný příjezd do piešťanského hotelu Sľňava byl nejpozději ve čtvrtek do 14°° hodin, což se v zásadě podařilo všem i přes určité nesnáze – důkladná kontrola na česko-slovenské hranici (jsme přece všichni v EU) nebo troška bloudění při dojezdu do cílového bodu (jsme přece všichni geodeti) – a tak již nic nebránilo tomu, aby účast na zahajovacím ceremoniálu byla 100%.
  Úvodní slova pana ing. Eduarda Matáka předsedy výkonného výboru Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov jako zástupce hostitelské organizace i primátora města Piešťany ing. Rema Cicutta se nesla v podobném duchu - vítáme Vás v lázeňském městě Piešťany na jubilejních 10. slovensko-polsko-českých geodetických dnech a doufáme, že Váš pobyt zde bude přínosem nejen pro Vaši odbornou činnost, ale také místem setkání s kolegy a vítaným zpestřením všedních dnů.
  Že se tato se tato slova naplnila je velkou zásluhou všech přítomných. Samozřejmě největší podíl na úspěchu má hostitel – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , která Geodetické dny tento rok uspořádala a pozváním několika významných hostů, jako pana Michala Sýkory-předsedy ZMOS, předsedové společností SGP pana Kazimierza Czarneckiho, ČSGK pana Petra Poláka, předsedové a místopředsedové orgánů geodézie, GUGik pana Ryszarda Preussa, ČÚZK pana Oldřicha Paška a ÚGKK SR paní Jeleny Hudcovské , dodal jejímu průběhu „lesk“; nelze však opomenout ani přínos přednášejících a posluchačů, protože sebelépe připravená konference bez nich nemůže fungovat. Za polskou delegaci pronesl několik slov pan Kazimier Czarnecki a Český svaz geodetů a kartografů reprezentoval jeho předseda Petr Polák.
  A tím byly 10. slovensko-polsko-české Geodetické dny oficiálně zahájeny. Po projevech výše jmenovaných zástupců orgánů geodézie bylo rokování ukončeno. V pátek bylo nosné téma přednášek „spolupráce geodetů a kartografů s orgány samosprávy a státní správy“. Odezněly zde zajímavé referáty, např. pana Korce, primátora města Bytča , místopředeseda ČÚGK v Praze pan Pašek hovořil na téma poskytování údajů z KN orgánům státní správy, pan Zvěřina zaujal povídáním o budování městských informačních systémů a pan Mucha ze správy katastru v Nových Zámkov hovořil o využívání informačního systému orgány katastru. V sobotu téma„tvorba a využívání ortofotoproduktů“ otevřela zajímavou přednáškou paní Šrámková, která osvětlila stav ortofotomap na území SR, pan Čálek vysvětlil, jak je to ze souborem digitálních map města Prahy a pan Stanko hovořil o užívání ortofotomap pozemkovým fondem.. Protože předpokládáme, že po prostudování Sborníku přednášek jsou již všichni potenciální zájemci obeznámeni s odbornou části, věnuji následujících pár vět poznatkům méně odborným.
  Ve čtvrtek po odborném programu, navzdory geografické informaci (…Piešťany majú typicky nížinnú, mierne suchú a mierne veternú klímu, je tu pomerne málo oblačnosti, slnko svieti okolo 2080 hodín ročne, iba 75 dní do roka je mesto bez slnečného svitu) a přes velkou snahu hostitelů o domluvu se sv.Petrem, bylo počasí velmi rozmarné a tak původně plánované venkovní posezení u „živáňky“ se přeneslo pod střechu a sportovní klání mezi jednotlivými svazy skončilo většinou u televizní obrazovky při sledování MS v hokeji, kde probíhalo čtvrtfinále Slovensko – Švýcarsko. My jsme se vydali z hotelu, který leží na okraji města, procházkou kolem Váhu na prohlídku lázní i tam bylo zřejmé, že hokej vítězí na celé čáře. Procházka se vydařila a do hotelu jsme se zdárně vrátili. Páteční program byl značně nabitý – po odborné části zajistili hostitelé návštěvu pracoviště KÚ v Piešťanech a Balneologického muzea s následnou prohlídkou města, v obou případech s odborným výkladem. Společenský večer byl slavnostně zahájen ve 20°° hodin a prvním bodem programu bylo předání pamětních plaket Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov zasloužilým členům všech Svazů, potěšující je, že mezi oceněnými byli i dva členové Spolku zeměměřičů Brno – ing. Helena Ryšková a ing. Jaroslav Kolman.
  A již začal další den – sváteční 8. květen – program 10. Geodetických dnů byl vyčerpán, závěrečné projevy odezněly, ukončení se zhostil jako obyčejně na Slovensku, pan Maták, který se při tradičních slovech“ v tuto chvílu jsou 10. jubilejní SPČ geodetické dny už minulosťou“ neubránil dojetí a štafeta byla obrazně řečeno předána do rukou polských kolegů. Již zbylo jen zabalit zavazadla, přibalit originální lázeňské oplatky a pravé léčivé piešťanské bahno a začít uvažovat co přinesou následující 11. polsko-česko-slovenské dny.
  Aby byl tento článek trochu i pro poučení, přidáme ještě několik informací o městě, které nás na necelé tři dny hostilo.
  Světoznámé lázeňské město Piešťany se nachází v západní časti Slovenské republiky, v Trnavském kraji, v údolí dolního toku nejdelší slovenské řeky Váhu, pod západními svahy Považského Inovca v nadmořské výšce 162 m a je sídlem okresu Piešťany. Osídlení dnešního lázeňského města Piešťany a jeho okolí sahá až do dávného pravěku, kdy se v blízkosti horkých termálních pramenů usídlil lovec mamutů. První písemnou zmínku o Piešťanech (pod názvem Pescan) nacházíme v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Historie lázní je úzce spjata s historií města. První hodnověrná správa o Piešťanech, jako lázních, pochází z roku 1549, se nachází ve spise Juraja Wernhera De admirandis Hungariae aquis hypomnemation - O podivuhodných vodách Uhorských\", který byl vydaný v Basileji. Základními přírodními léčivými zdroji piešťanských lázní jsou termální voda s teplotou 67-69°C a léčivé sirné bahno.
  Začátkem 19. století dal majitel panství gróf Jozef Erdődy vybudovat v klasicistickom slohu první zděné lázeňské budovy a založil také lázeňský park. Koncem 19. století v roce 1894 vzniká symbol lázní – barlolamač , který je i dnes ve znaku města Piešťany. Ve snaze chránit významné kulturní hodnoty na území města Piešťany byla část města vyhlášena státem za památkovou zónu, jde zejména o nemovité kulturní památky, soubor historických objektů na Kúpeľnom ostrove i další objekty dotvářející kolorit lázeňského města.
  Po skončení II. světové války byl Piešťanům přidělený statut města. K rozvoji cestovního ruchu v okolí Piešťan přispělo vybudovaní umělé vodní nádrže Sĺňava, výstavba Interhotelu Magnólia a komplexu lázeňských budov ”Balnea” na Kúpeľnom ostrove. Městskou část Piešťan s Kúpeľným ostrovom spojují dva mosty. Pro pěší je určen Kolonádový most architekta Emilla Belluša, který patří mezi vrcholy funkcionalistické architektury, ,jižně položený Krajinský most pro silniční dopravu je zajímavý z technické stránky stavby.
  V Piešťanech žili a tvořili mnohé významné osobnosti z uměleckého života. Patří mezi ně básník Ivan Krasko, spisovatel a dramatik Ivan Stodola, zakladatel zdejší malířské kolonie Janko Alexy a mnohých dalších. Mezi excelentní návštěvníky Piešťan patří císař František Josef s manželkou Alžbětou, bulharský car Ferdinand I., německý císař Wilhelm II., maharadžové z Indie a Malajsie, prezidenti a diplomati z různých států světa. Z umělců je možno do této skupiny zařadit světoznámého malíře Alfonze Muchu, ruského zpěváka Fjodora Šaljapina a celou plejádu spisovatelů, básníků, dramatiků, herců a skladatelů.
  Text:Ing. Kratochvílová Margita, Ing. Švec Jaroslav
  Foto:Ing. Švec Jaroslav

  Jaroslav Švec a Margita Kratochvílová

  vyvěšeno: 01.07.2004
  poslední aktualizace: 02.07.2004
  ID článku: 1364              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku