[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Nabídka na trhu s kartografickými produkty je široká a pokrývá veškeré cenové skupiny. K dispozici zákazníkům jsou nejrůznější „prospektové“ mapy tištěné na lesklém papíře s vyšší gramáží, ke koupi jsou i levné jednoduché mapy na méně kvalitních papírech. Z hlediska kvality kartografické práce jsou nejzajímavější produkty kyjevského nakladatelství „Kijivska vijskovo-kartografična fabrika“. Domácím a zahraničním návštěvníkům nabízí topografické mapy měřítka 1:50 000 až 1:200 000, a přehledné mapy menších měřítek. Ediční program doplňuje také řada autoatlasů.

  Vezmeme-li k posouzení například topografickou mapu měřítka 1:50 000 „Putěšestvujem po Gornomu Krymu“ (2003), půjde o příklad typického produktu. Mapa složená na formát přibližně A4 představuje oboustranně vícebarevně potištěný list o rozsahu 15 stran A4. Topografická osnova vychází zřejmě z vojenských topografických map daného měřítka a v legendě obsahuje přes 60 položek. K nim se připojuje kolem 10 prvků turistického obsahu vesměs znázorněných červenou barvou, jinak v mapě nepoužitou. Tisk je kvalitní na papíře nižší gramáže. Určitým nedostatkem je absence geografické sítě, který nemůže kompenzovat čtvercová síť o straně 10 cm kódovaná po sloupcích a řádcích k přibližnému určení polohy. Žádné další údaje se k lokalizační síti totiž nevztahují. Volný prostor mořské hladiny je vyplněn inzercí vybraných cestovních kanceláří, návodem na bezpečné chování v lese a na túrách (zejména s ohledem na riziko lesního požáru). Cenné jsou adresáře (s telefonními čísly) služeben horské služby, policie, dopravní policie, hasičů a medicínských pracovišť. Cena 10 hriven (= 50 Kč).

  Podobného vzhledu je topografická mapa měřítka 1:200 000 „Avtonomnaja Respublika Krym“ (2003). Legenda obsahuje přes 70 položek topografického charakteru a postrádá objekty speciálně turistického významu. Při rozložení zaujímá rozměr cca 16 listů formátu A4 a je oboustranně vícebarevně potištěna. Turistické využití je zajištěno znázorněním komunikací všech tříd, chráněných území přírody a množství výškových kót, mysů, vodních objektů a i nejmenších sídel. Mapa však postrádá nejen geografickou síť, ale i jakoukoliv lokalizační geometrickou síť, což její použitelnost v terénu značně omezuje, pokud vůbec lze s takou alternativou počítat. Manipulace s rozloženou mapou velkého formátu je však obtížná. K mapě se nedodává žádné pouzdro. Tisk je velmi kvalitní na dobrém papíře. Cena 12 hriven (= 60 Kč). Obsah doplňuje stručný popis regionu a přehledná mapa administrativního členění AR Krym (s tabulkou jednotek) a v ještě menším měřítku i celé Ukrajiny.

  O deseticentimetrovou síť a tvrdé desky obalu je obohacena topografická mapa měřítka 1:200 000 „Ukrajinski Karpati“ (2004). Cena 8 hriven (= 40 Kč). Tato je vybavena prakticky shodnou legendou a důkladným geografickým popisem regionu (kupodivu bez jakéhokoliv názvu či označení). Mapu doplňuje tabulka (opět bez názvu) nejvýznamnějších lázeňských komplexů v regionu s podrobným výčtem jejich nejrůznějších parametrů. Mapa je složena na formát cca A5 a vložena do tvrdých desek. Po rozložení zaujímá formát cca 15 listů A4. Tisk je kvalitní na dobrém papíře. Kombinace desek a menších formátu po složení je vhodnější pro použití v terénu, byť papír po čase ztrácí v ohybech soudržnost. Pro náročnější orientaci v horském reliéfu však může posloužit jen s nemalou opatrností. Výhodná je však pro motoristy a pro plánování delších pěších výprav.

  Kvalita map pro použití mezi nejširší veřejností se neustále zvyšuje, mj. díky rostoucí konkurenci. Přehledné mapy měřítka 1:500 000, či podrobnější v měřítku 1:100 000 vydávají další ukrajinská kartografická nakladatelství, např. Aerogeodězija v Kyjevě nebo Mapa v Simferopolu. Nakladatelství „Kijivska vijskovo-kartografična fabrika“ však nyní uvádí na trh sérii topografických map Ukrajiny měřítka 1:100 000 složených na „kapesní“ formát A5. Rozsáhlé území Ukrajiny (přes 700 000 km2) tak bude pokryto cca stovkou kvalitních, veřejnosti dostupných topografických map pro všestranné využití.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 20.07.2004
  ID článku: 1373              Používané zkratky
  další informace: www.kvkf.org.ua...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku