[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Exton, Pensylvánie, 29. června 2004 – Společnost Bentley Systems, Incorporated, dnes oznámila uvedení ProjectWise V8 2004 Edition, nejnovější verze hlavního produktu společnosti v oblasti serverů zaměřených na podporu spolupráce (tzv. collaboration servers). Díky svým novým vlastnostem umožňuje ProjectWise V8 2004 Edition efektivní spolupráci týmů v rámci projektů v oblasti architektury, projektování a výstavby (AEC), na kterých se podílí velké množství projekčních týmů rozmístěných v různých městech, zemích nebo kontinentech. ProjectWise 2004 Edition rovněž přináší nové rozšiřující moduly jako je geoprostorová správa dat a jejich obsahu, propojení na podnikové systémy a další. Nová verze ProjectWise 2004 Edition je tak komplexní integrující podnikovou platformou správy inženýrských dat.

  K nejvýznamnějším novinkám řešení ProjectWise patří nová technologie správy distribuovaných dokumentů a nové možnosti v oblasti zabezpečení. Správa distribuovaných dokumentů nyní využívá technologie vyrovnávacích pamětí, což zrychluje přístup k dokumentům umístěných na vzdáleném serveru; nástroje pro zabezpečení tvoří ucelené řešení bezpečného pracovního toku dokumentů. Uvedená vylepšení jsou plně kompatibilní se všemi technologiemi a funkcemi dostupnými v rámci řešení ProjectWise.

  "V dnešním světě neustále narůstají požadavky na to, aby byly projekty řešeny globálně,“ řekl Bhupinder Singh, senior vice president společnosti Bentley pro platformové produkty. „Manažeři tak musí v rámci projektu spojit dohromady nejlepší talenty ze všech koutů světa. ProjectWise V8 díky novým technologiím řízení přenosu dokumentů a jejich zabezpečení představuje výkonný nástroj pro spolupráci v oblasti stavebnictví, budování infrastruktury, geoinženýrských projektů a projektování výrobních celků."

  "Nové vlastnosti ProjectWise nám dovolují bezproblémově propojit našich 16 poboček,“ řekl John Joseph, ředitel pro CADD služby architektonické a projekční firmě Burgess & Niple se sídlem v městě Columbus, Ohio. „Bez ohledu na to, v jaké pobočce naši zaměstnanci pracují, můžeme pro jakýkoliv projekt sestavit vhodný tým."

  ProjectWise také rozšiřuje možnosti nástrojů zaměřených na dodržování a kontrolu standardů, které nabízí nově uvedený MicroStation V8 2004 Edition, o nástroje zaměřené na kontrolu v rámci pracovních týmů.

  Digitální zabezpečení, tisk a publikování, řízení změn, správa standardů a možnost uživatelských přizpůsobení jsou základními technologiemi, které ProjectWise sdílí s MicroStationem V8 a které organizacím pomáhají standardizovat širokou škálu procesů jako jsou tvorba výkresové dokumentace, doručování a distribuce elektronických dokumentů, příprava nabídek atd. Díky standardizaci jsou procesy jednotné a opakovatelné, což zvyšuje produktivitu, snižuje množství chyb a urychluje dokončení práce. Ve svém důsledku tak standardizace vede k rychlejším reakcím, opakovanému používání AEC dat a využívání obchodních příležitostí.

  Nejdůležitějšími technologiemi a funkcemi řešení ProjectWise jsou:

 • Správa dokumentů a obsahu: Organizace mohou efektivně řídit tok dokumentů a automatizovat jejich správu počínaje vytvořením přes bezpečné uložení, distribuci, opětovné využití až po archivaci. ProjectWise pracuje se všemi typy dokumentů používaných v AEC projektech včetně souborů DGN, DWG a Adobe PDF.

 • Správa a vyhledávání obsahu: Uživatelé mohou prohledávat, dotazovat se a procházet obsah AEC dokumentů – dokumenty, informace uložené v dokumentech a informace o dokumentech (tzv. metadata) – podobným způsobem, jakým se pracuje s databází. Tato vlastnost je nezávislá na projektu a prováděné činnosti a pracuje se strukturovaným i nestrukturovaným obsahem. Uživatelé si mohou vytvářet zprávy v rozsahu celých projektů nebo zadávat ad hoc dotazy. ProjectWise prohledává distribuované souborové servery a databáze a to nejen na úrovni souboru a dokumentu, ale také na úrovni jejich obsahu. Rovněž indexuje a zpracovává komponenty a metadata. Uživatelé se mohou dokonce dotazovat na vztahy mezi jednotlivými komponentami v rámci projektu a pracovat s odkazy vedoucími na související dokumenty jako jsou zadání změn, specifikace nebo dokumenty administrativního charakteru.

 • Pracovní toky (workflow): Organizace mohou řídit životní cyklus dokumentů od jejich vytvoření až po schválení. Uživatelé mohou definovat pracovní tok dokumentu včetně posloupnosti stavů, kterými v rámci svého životního cyklu musí dokument projít. Při správě souborů může být ProjectWise propojen s MicroStationem a AutoCADem, oborovými aplikacemi, programy z rodiny Microsoft Office nebo některými programy Adobe. Integrace s uvedenými produkty zajišťuje zachování referenčních odkazů a ucelenou správu všech souborů, které daná aplikace při své činnosti využívá. Tato komplexní podpora je klíčem ke sdílení dat mezi aplikacemi a využívání vytvářeného obsahu. ProjectWise V8 2004 Edition obsahuje také přepracované WWW rozhraní, pomocí kterého mohou externí pracovníci procházet projektové dokumenty a komentovat jejich obsah. Díky technologii lokálních vyrovnávacích pamětí je také zaručen rychlejší přístup k vybraným dokumentům.

 • Distribuce: Uživatelé mohou automatizovat distribuci dokumentů a určit, zda bude probíhat na základě stanovaného harmonogramu nebo na vyžádání. Distribuční služba převede obsah do vybraného standardního formátu pro elektronickou distribuci (např. PDF) a pro distribuovaný dokument nastaví odpovídající přístupová práva. Architektura distribučních serverů je škálovatelná a lze ji podle potřeb rozšiřovat nebo zatížení rozdělit na více serverů v síti. Technologie ProjectWise konektorů nabízí možnost předávat dokumenty, metadata a elektronické výtisky jiným systémů pro správu obsahu nebo EDMS systémům. Distribuční systém využívá publikačních produktů společnosti Bentley Digital InterPlot a Bentley Publisher, které se v případě potřeby zákazníka integrují do celkového řešení.

 • Správa životního cyklu majetku: Správci zařízení mohou sledovat majetek organizace na úrovni jednotlivých částí, od jejich instalace přes provoz, údržbu, renovaci až po likvidaci. Toto řešení poskytuje rychlý a snadný přístup ke všem informacím o majetku, propojuje je s dalšími informačními systémy jako např. ERP a tyto informace prezentuje prostřednictvím 2D výkresů, či 3D modelů nebo alfanumerických reportů.

  ProjectWise je základem řešení řízeného prostředí v AEC IT. V řízeném prostředí jsou cenná AEC data bezpečně sdílena, aktualizována a chráněna. Veškerá spravovaná data lze využívat nejen po celou dobu životní cyklu projektu a majetku, ale také při řešení budoucích projektů. V řízeném prostředí mohou jednotlivé týmy pracovat na jednotlivých úkolech paralelně, takže především projekty zpracovávané v krátkých termínech mohou být řízeny lépe a efektivněji. Pomocí nové verze ProjectWise V8 2004 Edition nyní mohou projektové týmy spolupracující na společných projektech dosáhnout lepší efektivity a vyšší kvality práce.

  Christopher Rogers

  vyvěšeno: 22.07.2004
  ID článku: 1375              Používané zkratky
  další informace: www.bentley.com...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
 • vytisknout

  Software

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku