[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  TŔEBÍČ (24.7.2004) - Geodetická veřejnost se předposlední červencovou sobotu rozloučila s bývalým ředitelem Katastrálního úřadu v Třebíči, doma i ve světě uznávaným zeměměřičem jinak s dlouholetým členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů a Spolku zeměměřičů Brno s Ing. Jaroslavem Kolmanem, který zemřel 12. července ve Švýcarsku ve věku nedožitých 68 let.
  Málokdo dokázal v oboru zeměměřictví na Vysočině více než Ing. Jaroslav Kolman, který jako zeměměřič v kraji Vysočina působil 44 let. V roce 1960 byl převeden z Oblastního ústavu geodézie České Budějovice do brněnského ústavu konkrétně na Okresní měřické středisko Třebíč. Zde byl v sedmdesátých letech pověřen výkonem funkce odpovědného geodeta na stavbě JE Dukovany. Byl tedy v historii oboru prvním hlavním zeměměřičem na stavbě jaderné elektrárny, kde se mimořádným způsobem uplatnil. Proto byl od roku 1975 organizačně začleněn na krajské středisko speciálních prací Geodézie Brno a když se v devadesátých letech reorganizoval resort zeměměřictví a katastru, byl jmenován nejdříve vedoucím Střediska geodezie Třebíč a od 1.1.1993 ředitelem KÚ v Třebíči, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2001.
  „Jeho odborné kvality jsou nezpochybnitelné, ať již se jednalo o činnosti v inženýrské geodézii, později v katastru nemovitostí. Také nelze zapomenout jeho aktivity v rámci činnosti Spolku zeměměřičů Brno. Dokázal totiž každý rok na jeden den na jaře z Třebíče učinit hlavní město pozemkových úprav, neboť se sem na pravidelné celostátní konference sjížděli odborníci ze všech koutů země. Letos se ojedinělá konference v Třebíči pořádala za velké pozornosti odborné veřejnosti již podesáté. Podobně dokázal zorganizovat celou řadu dalších odborných seminářů," připomíná činnost a zásluhy Jaroslava Kolmana současný ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně Jiří Směták.
  „Jméno Jaroslava Kolmana je známe i ve světě, neboť se aktivně účastnil mnoha zahraničních setkání odborníků včetně kongresů mezinárodní asociace geodetů FIG, jež sdružuje zeměměřiče z více než sta zemí světa,“ doplňuje místopředseda Českého svazu geodetů a kartografů Václav Slaboch.
  Organizování odborně zaměřených zájezdů bylo ostatně další hobby Jaroslava Kolmana. Všichni víme, že i touto činností možná i předčil mnohé profesionály.
  Jaroslav Kolman byl i dlouholetým činovníkem atletiky. S atletikou začínal v Třebíči už jako dorostenec a 29. května 1954 vytvořil třebíčský dorostenecký rekord na 110 m překážek časem 16,3 vt. Spolupodílel se na několika studiích rozšíření stadionu Pod kostelíčkem, byl pravidelným účastníkem závodů jako rozhodčí a přesně před pěti lety se aktivně podílel na přípravě a organizování oslav osmdesátiletého výročí královny sportu v Třebíči.

  Osobně se domnívám, že uctít památku Jaroslava Kolmana můžeme i tím, že konference o pozemkových úpravách nebo podzimní seminář o katastru nemovitostí v Třebíči, pokud v jejich pořádání bude Spolek zeměměřičů pokračovat, ponese jméno zakladatele těchto akcí. Stejně se už mezi některými účastníky o těchto akcích hovořilo jako o Kolmanově Třebíči.

  Nekrolog napsal Petr Skála, člen Rady Českého svazu geodetů a kartografů s využitím informací od Jiřího Smětáka a zpráv v regionálním tisku.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 30.07.2004
  poslední aktualizace: 03.08.2004
  ID článku: 1376              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů