[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Olympijské Atény podruhé

  ATÉNY ( 22.-27.5.2004) - V jednom z posledních čísel Zeměměřičského věstníku byl publikován článek, který (v poněkud lehčím tónu) informoval o přípravě našeho „geodetického olympijského týmu“ na letošní zasedání Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) v Aténách. V tomto článku jsem čtenářům slíbil, že po našem návratu domů je budeme informovat o tom, co bylo hlavní náplní řeckého zasedání. Pokusím se o to stručně v tomto příspěvku a předem se omlouvám za občasné použití sportovní terminologie.
  FIG Working Week (FWW) se konal ve dnech 22. - 27.května 2004 v hotelu InterContinental, který se nachází asi 30 min pěší chůze od centra Atén, za které lze bezesporu považovat Akropolis. Bylo to mnohem blíž než nově budovaný olympijský stadion, který je od centra vzdálen také 30 min, ale jízdy metrem. Hotel InterContinental nabízel veškeré služby, které kongresové aktivity vyžadují. Jejich cenové relace však byly takové, že je „zeměměřiči-sportovci“ využívali jen v míře nezbytně nutné. Pracovní týden FIG v Aténách byl organizován Mezinárodní federací zeměměřičů ve spolupráci s Technickou komorou Řecka (Technical Chamber of Greece) a Řeckou asociací zeměměřických inženýrů (Hellenic Association of Rural and Surveying Engineers).

  Co bylo hlavní náplní FWW:
  a) Valné shromáždění delegátů jednotlivých členských asociací FIG
  b) Odborná konference s názvem „Olympijský duch v zeměměřictví“
  c) Odborné výstavy (Výstava historických přístrojů a pomůcek, Výstava výrobců geodetických přístrojů a dalších profesních firem)
  d) Zasedání stálých komisí a orgánů FIG
  e) Odborné exkurze

  Zasedání FWW se zúčastnilo více než 400 odborníků z 67 zemí. Z České republiky bylo zaregistrováno celkem 12 osob, čímž jsme se zařadili mezi jednu z největších delegací. Nejvíce účastníků mělo samozřejmě Řecko (asi 90) a Německo (25) připravující se na mnichovský kongres FIG v roce 2006. Velkou účast měla tradičně Anglie, resp.Spojené Království (21). V počtu účastníků nás již předstihly již jen Turecko (15), Korea a Austrálie (po 13) a stejný počet olympioniků jako my měly Finsko a Švédsko. V těsném závěsu za námi bylo Dánsko, Itálie a Polsko (11). Naopak překvapivě nízká byla účast z USA (6) a Kanady (3). Do jisté míry překvapením byla přítomnost např. čtyř delegátů z Kosova, dvou z Vietnamu a jednoho z Kuby. Počet účastníků však jistě není kritériem kvality, neboť hlavním „kvalifikačním limitem“ byla především výše vložného a nezbytných cestovních nákladů. Počtem zúčastněných zemí se FWW v Aténách stal jedním z největších. Současně s FWW probíhala i 1. řecká konference zeměměřických inženýrů asi s 250 účastníky.

  Slavnostní zahájení FWW

  Slavnostní ceremoniál byl zahájen vystoupením hudebního souboru Aténské městské hudby. Přibližně 35 členů tohoto hudebního tělesa ve slavnostní fanfáře FIG prokázalo monumentálnost této skladby, složené naším, bohužel předčasně zesnulým, Ing. Jiřím Šimkem. Slavnostní zahájení bývá příležitostí presentovat některé prvky z tradic příslušného státu, kde se zasedání koná. Řekové pojali tuto tradici až přiliž doslova. Zahájení bylo ukázkou řeckého umění mluvit. Slavnostní projevy v řečtině trvaly skutečně dosti dlouho a patrně proto, že bylo zajištěno tlumočení do angličtiny, žádný z řeckých řečníků necítil potřebu připravit si ke svému projevu nějaký obrazový doprovod. Jejich projevy doslova uspaly některé účastníky slavnostního zahájení.
  President FIG pan profesor Holgen Magel z Mnichova se ve svém zahajovacím projevu pokusil překonat své předřečníky v délce projevu, což se mu skoro podařilo, v přednesu, gestech a mimice však nemohl jednoho současného a jednoho bývalého řeckého ministra překonat. Za zmínku však stojí např. jeho zamyšlení nad výrokem řeckého filosofa Aristotela „Where is the honest competition, there will be the victory!“ (Pouze čestné soutěžení je předpokladem vítězství).
  Stručně, jasně a výstižně presentovali svoje zdravice dva hlavní čestní hosté, president IAG (International Association of Geodesy) profesor Gerhard Beutler ze Švýcarska a president ICA (International Cartographic Association) brněnský docent Milan Konečný.
  Valné shromáždění (General Assembly) se konalo, jak již bývá zvykem, ve dvou plenárních zasedáních (na začátku a na konci pracovního týdne). Kromě řádné agendy sestávající se ze zpráv presidenta, předsedů komisí a stálých institucí, problematiky rozpočtu apod., Valné shromáždění přijalo do svých řad nové asociace z Alžírska, Kuby, Toga a Tuniska.
  O dostatečný vzruch v programu se tentokrát postarala volba dvou budoucích vicepresidentů FIG a devíti předsedů komisí. Volba dvou vicepresidentů z původně pěti navržených kandidátů se konala dokonce ve třech kolech. Domácí (řecký) kandidát George Papavassiliou se těsně před volbou vzdal kandidatury a tak zůstali jen čtyři adepti na dvě místa (Ken Allred z Kanady, Hak Chan z čínského Hong Kongu, Stig Enemark z Dánska a Michel Mayoud z Francie). Po třech kolech volby se prvním vicepresidentem stal Stig Enemark a dalším vicepresidentem Ken Allred. Jejich funkční období bude v letech 2005 až 2008.
  Každý stát může být v FIG zastoupen maximálně dvěma asociacemi. Česká republika je zastoupena v FIG dvěma společnostmi (Českým svazem geodetů a kartografů a Českou asociací certifikovaných odhadců majetku) a tudíž měla 2 hlasy. Při hlasování jsme měli vlastně tři hlasy, neboť Ing. Slaboch, který je současně členem Land Surveyors Society na Maltě, měl písemné pověření zastupovat maltské zeměměřiče. Protože se zasedání zúčastnily i zástupci obou slovenských asociací, posílilo tak bývalé Československo svůj vliv v Aténách až na 5 hlasů – což bylo asi 10% ze všech přítomných 51 členských asociací. Konečně jsme se mohli cítit jako světové velmoci, neboť USA, Rusko i Čína měli vždy pouze po jednom hlasu. Mám však obavy, že při skutečné sportovní olympiádě bude převaha medailí spíše na straně uvedených tří mocností.
  Zřejmě nedopatřením se v plejádě více než 70 vlajek členských států FIG někam zatoulala vlajka Spojených států amerických. Patrně si ji vypůjčili organizátoři Olympijských her. Ostatně několikrát jsme naši vlajku na Stálých výborech a Valných shromážděních FIG rovněž postrádali, tentokrát bychom ji pro účely olympiády postrádali s radostí.
  Poněkud jednodušší byla volba budoucích předsedů komisí. Do devíti komisí bylo navrženo celkem dvanáct kandidátů, takže v šesti komisích byl navrhován jen jeden kandidát. I tak byly volby ve dvou komisích velmi těsné a kandidáti zvítězili rozdílem dvou, resp. tří hlasů. Předsedové komisí by své funkce měli vykonávat v letech 2006 až 2010. Výsledky těchto voleb jsou následující:
  · K 1 (Odborná praxe): Yaacoub Saade, Libanon
  · K 2 (Odborné vzdělávání): Bela Markus, Maďarsko
  · K 3 (Management prostorových informací): Chryssy Potsiouová, Řecko
  · K 5 (Určování polohy a měření): Rudolf Staiger, Německo
  · K 6 (Inženýrská geodézie): Alojz Kopáčik, Slovensko
  · K 7 (Katastr a správa pozemků): András Osskó, Maďarsko
  · K 8 (Územní plánování a rozvoj): Spike Boydell, Spojené království
  · K 9 (Oceňování a správa nemovitostí): Kauko Viitanen, Finsko
  · K 10 (Ekonomika ve stavebnictví a management): Andrew Morley, Spojené království

  Předseda 4. komise (Hydrografie) bude volen až v roce 2005. Pro období do roku 2006 byla zvolena za předsedkyni K8 Diane Dumashieová ze Spojeného království, neboť stávající předseda z pracovních důvodů odstoupil z této funkce. Naše blahopřání patří především profesoru Kopáčikovi z STU Bratislava, který byl zvolen do předsednictví významné komise K6 - Inženýrská geodézie. Ještě jednou gratulujeme !!
  Dlouhotrvajícím potleskem byl přijat návrh na Čestného člena (Honorary Member) FIG pro profesora Jean-Marie Beckera ze Švédska, který je již delší dobu pro svoji chorobu upoután na invalidní vozík. I tento handicap mu nezabránil zúčastnit se jednání přímo v Aténách. Profesora Beckera znají čeští zeměměřiči z jeho dlouholetého působení v FIG jako předsedy komise a neúnavného organizátora četných mezinárodních konferencí. Několikrát též navštívil naši zemi.
  Valné shromáždění rovněž schválilo úpravu definice zeměměřické profese a přijalo novou informační politiku FIG. Definici po jejím překladu do češtiny uvedeme v některém z příštích čísel Zeměměřičského věstníku.
  Konference The Olympic Spirit in Surveying (Olympijský duch v zeměměřictví) trvala tři celé dny a byla uspořádána do 3 plenárních zasedání, 29 tématických bloků a 11 samostatných workshopů. Konference probíhala současně ve 4 až 6 přednáškových sálech (stadionech) s typicky řeckými názvy jako Delta, Lambda, Omega apod. Tématicky konference pokrývala celou šíři činnosti FIG a jejich komisí. Zvláštní pozornost však byla věnována historii a problematice měření památek a jejich dokumentaci. Celkem bylo presentováno více než 200 referátů. Čeští účastníci přednesli celkem 4 příspěvky:
  · Ivan PEŠL, Jiří RYDVAL, Václav SLABOCH: Free Internet Access to Cadastral Data - First Experience in the Czech
  · Jan KOSTELECKÝ, Jan PYTEL: Modern Geodetic Control in the Czech Republic Based on the Densification of EUREF Network,
  · Otakar ŠVÁBENSKÝ, Josef WEIGEL: Optimized Technology for GPS Height Determination,
  · Aleš ČEPEK, Jan PYTEL: Acyclic Visitor Pattern in Formulation of Mathematical Model

  Podrobnější informace o konferenci jsou k dispozici na Internetu: www.fig2004.gr a www.fig.net/athens. Program a texty přednesených referátů jsou na www.fig.net/pub/athens, případně v knihovně ODIS ve VÚGTK Zdiby.
  Vedle ryze vědeckých příspěvků, byla přednesena celá řada referátů uvádějících zkušenosti z té či oné oblasti geodetické činnosti v různých oblastech světa. Jen namátkou uvádím příspěvek, zabývající se určením délky maratónské trati. Velké množství příspěvků bylo věnováno použití prostorových skenerů při dokumentaci archeologických památek, staveb, reliéfů a soch (profesoři Bőhm a Vykutil by měli jistě radost z příspěvku týkajícího se dokumentace sochy faraóna Pepi I.). Jen z problematiky katastru, správy nemovitostí a informačních systémů bylo předneseno přes 70 příspěvků. Obdobný rozsah byl věnován referenčním systémům, měřicím metodám a inženýrské geodézii. Pro zpestření uvádím údaj, který zazněl v jednom z referátů zabývajícím se problematikou standardizace. Standardů (ISO norem) je prý 13 544 a v anglické verzi mají celkem 430 608 stran. Kolik stran z nich zabírají standardy pro geodézii, kartografii a katastr již nezaznělo. Rozepisovat se zde o nejzajímavějších referátech a novinkách ve světové geodézii a katastru by bylo nad rámec tohoto informativního příspěvku. Čtenáři Zeměměřického věstníku však nebudou o tyto poznatky ochuzeni, neboť předpokládáme, že v dalších číslech tohoto našeho periodika postupně představíme činnost jednotlivých komisí FIG mnohem detailněji. Toto mezinárodní srovnání opět potvrdilo, že se nemusíme za své výsledky stydět a že jen naše přílišná skromnost a zbytečné obavy nám často brání je výrazněji prezentovat.
  Výstavy
  Výstavu starověkých řeckých přístrojů a technologií uspořádala Asociace pro studium starověkých řeckých technologií. Výstava byla po celou dobu konference umístěna přímo ve vstupní hale k jednotlivým přednáškovým sálům. Z ukázek přístrojové techniky stojí za zmínku zejména model Ptolemaiova astrolábu, Heronova dioptru i odometru (otáčkoměru). Připomenuto bylo známé Eratosthenovo první určení poloměru Země. Výstava byla doplněna i naučným videem. Z historické výstavy byl vydán sborník.
  Technická výstava umístěná v jednom ze sálů hotelu byla standardní výstavou, tak jak ji známe z našich odborných akcí. Svým rozsahem i nabídkou nedosahovala obvyklých parametrů výstav na zasedáních FIG. Vystavovateli byli především známí výrobci geodetických přístrojů a GIS produktů. Protože tito výrobci mají své zastoupení i u nás, nepřinesla tato výstava pro nás žádné překvapující novinky. Další část výstavy obsadily tři řecké geodetické firmy nabízející své produkty a jak bývá v FIG zvykem i budoucí organizátoři konferencí FIG.
  Zasedání odborných komisí
  Pravidelnou součástí FWW bývá i zasedání odborných komisí. FIG je členěna do 10 stálých komisí (viz výše). Zasedání všech komisí bylo tentokrát naplánováno na stejnou dobu. Díky početné české delegaci se nám podařilo zúčastnit se jednání v sedmi z deseti komisí. Zasedání komisí se zúčastňují národní delegáti pro jednotlivé komise. Průměrná účast na komisích bývá kolem 20 osob. Jak již bylo uvedeno, pokusí se naši národní delegáti a jejich asistenti publikovat v následujících číslech Zeměměřického věstníku podrobnější informace o činnosti těchto komisí.

  Závěr
  FIG Working Week 2004 v Aténách proběhl ve standardním duchu akcí FIG. Veřejně byla kritizována zejména skutečnost, že tyto akce mají dosti vysoké vložné a jsou umísťovány obvykle do luxusních hotelů, čímž jsou prakticky nedostupné pro řadu zeměměřičů, především z rozvojových zemí. Projevuje se to samozřejmě i v menších počtu mladších účastníků, studentů a doktorandů.
  FWW 2004 probíhalo v období, kdy se celé Atény intenzivně připravovaly na Olympijské hry. Snad všechny řecké stavební firmy byly soustředěny v ulicích města. Současně probíhala rekonstrukce stanic metra, výstavba nové rychlotramvaje, spojující sportoviště se středem města a s přístavem v Pireu, opravovala se většina chodníků a pod lešením byly i chrámy na slavné Akropoli. Jen málokdo z nás věřil, že je možné do začátku Olympiády tento stavební ruch ukončit. Doufejme, že ano a věřme, že naši sportovci zažijí nejkrásnější chvíle při vyhlašování olympijských vítězů a že česká vlajka a česká hymna budou v Aténách skutečně vidět a slyšet. FWW 2005 se bude konat v dubnu v hlavním městě Egypta Káhiře. Doprovodnou akcí bude konference GSDI - 8 (Global Spatial Data Infrastructures). Motto konference zní „From Pharaohs to Geoinformatics“. Podrobnosti lze nalézt na adrese www.fig.net/cairo . Pokud Vám zrovna nevyjde dostat se na konferenci do Káhiry, doporučuji Vám zúčastnit se v říjnu 2006 kongresu FIG v Mnichově. Kongres FIG bude uspořádán současně s největší mezinárodní geodetickou akcí INTERGEO 2006 a proslýchá se, že ve stejné době budou i známé mnichovské pivní slavnosti.

  Josef Weigel - Komitét FIG ČSGK

  Josef Weigel

  vyvěšeno: 09.08.2004
  ID článku: 1378              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku