[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2004

Resort ČÚZK

 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Informace z ČÚZK v roce 2003
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  Katastr nemovitostí

 • Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku
 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Jaké by měly být ceny geometrických plánů?
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Konkurz na ředitele katastrálního pracoviště
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé

  Geodézie

 • Kosa na geodety
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Olympijské Atény podruhé
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - seriál
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 1.část

  Kartografie

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Pozemkové úpravy

 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman

  GIS

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • ESRI uvedla ArcIMS 9
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě

  GPS

  DPZ

 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition

  Různé

 • Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman

  Školství

 • Projekt inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Na Děčínsku byl napaden zeměměřič
 • Na pozemkové úpravy není dostatek peněz

  Zajímavosti

 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Olympijské Atény podruhé
 • Věra Dobrovolná píše průvodce
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Z domova

 • Bentley 2004 - Extreme mapping seminar
 • Německo-české pracovní setkání o pozorování Země
 • Objednejte si zvukové CéDé z odborných akcí
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Cenové zvýhodnění novinek společnosti SOKKIA
 • Nejmenší mapa na světě je na světě
 • Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo
 • Zemřel ing. Jaroslav Kolman
 • To byl pan Zeměměřič Jaroslav Kolman
 • Věra Dobrovolná píše průvodce

  Ze zahraničí

 • JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
 • Společnost Bentley uvádí ProjectWise V8 2004 Edition
 • Olympijské Atény podruhé
 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kosa na geodety

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

  Ukrajinská firma „Kyjevskaja vojenno-kartografičeskaja fabrika“ (KVKF) je předním kartografickým nakladatelstvím v této druhé největší evropské zemi (přes 700 000 km2). Vzhledem k tomu, že dlouhou dobu byla součástí bývalého SSSR, povědomost o nejrůznějších zajímavostech a atrakcích pro návštěvníky hluboce upadla. Jde přitom o zemi, která se v mnoha věcech vyrovná předním automototuristickým destinacím v Evropě. Pověsti o vesměs nekvalitních silnicích se už dávno nezakládají na pravdě, stejně jako pochybnosti o nebezpečích, které číhají na cizince. Zavedení vízové povinnosti před třemi lety se sice stalo nevítanou bariérou, ale lze ji překročit poměrně snadno. A kdo se již za hranice Ukrajiny dostane, má možnost se rozjet po zajímavostech všemi směry po poměrně husté síti spolehlivých silničních komunikací. Je třeba ovšem vědět, kam která silnice vede. V našich prodejnách map jsou k dispozici dobré silniční mapy vesměs západní provenience. Mají však jednu podstatnou nevýhodu – mají příliš malé měřítko, a tím pádem i rozlišení a podrobnost, a jsou přes veškerou snahu stále zastaralé. Podívejme se tedy na jeden produkt, který by motorista cestující na východ mohl velmi užitečně upotřebit.

  KVKF vydává v roce 2004 v posledním vydání Silniční atlas Ukrajiny (Ukraina - Atlas avtomobilnych dorog, Ukraine Road Atlas). Celobarevné dílo o rozměrech mírně menších než arch A4 je rozděleno do několika oddílů, z nichž pochopitelně nejzajímavější je mapová část. V ní jsou obsaženy silniční mapy měřítka 1:500 000, rozděleny do subkapitol po regionálních celcích (Severní - 19 stran map, Západní – 18 stran map, Centrální – 20 stran map, Jižní - 22 stran map a Východní - 14 stran map). Společné vysvětlivky ke všem mapám tohoto měřítka jsou v úvodu atlasu a obsahují na 50 položek. Následuje přehled barevného vymezení jednotlivých regionů na území Ukrajiny. Stanovené barvy pak vně rámu označují příslušnou regionální subkapitolu. Každá z nich je uvedena kladem listů. V obsahu jsou uvedeny všechny sjízdné spojnice mezi prakticky všemi sídly. To znamená, že je možné přesně spočítat silniční kilometráž mezi kterýmikoliv sídelními lokalitami v zemi. Silniční síť je kupodivu dosti hustá, byť u zcela lokálních spojnic se nelze spolehnout na zpevněný povrch. Znázorněny jsou lesní a zastavěné plochy, vodní objekty a podrobně říční síť, terén je vyjádřen stínováním. Kilometráž je číselně uvedena mezi všemi křižovatkami (!!!). Dále se v obsahu objevují třídy jednotlivých sídel (podle počtu obyvatel a významu), železnice, čerpací stanice, hranice administrativních jednotek na úrovni oblasti, veškeré hraniční přechody, silnice všech tříd s příslušnou číselnou kategorizací. Opomenuty nejsou hranice velkoplošných chráněných území. Autoatlas by jistě snesl i znaky pro turisticky atraktivní objekty a lokality, které je tak třeba dohledávat v jiných zdrojích informací. Každý mapový list je rozdělen do 4 čtverců označených velkými písmeny ruské abecedy (A, B, V, G).

  Každou subkapitolu uzavírají plány měst. Ty se tvůrcům atlasu příliš nepovedly, a to zejména proto, že jejich měřítko – obvykle pod 1:50 000, běžně pod 1:100 000 – je odsuzuje do role průjezdních plánků. Zde se sice tvůrci snažili obsah obohatit o některé návštěvnicky (?) významné objekty (hotely, nemocnice, sportoviště, hřbitovy, čerpací stanice, pošty, nádraží, přístaviště, letiště), úzce související s dopravní problematikou. Takových plánků je v atlase však několik desítek a určitě usnadní hlavní orientaci ve těchto velkoměstech.

  Zajímavá je matice kilometrových vzdáleností mezi velkými ukrajinskými městy, ale také mezi hlavními městy evropských zemí. V obou případech jde o několik desítek lokalit. V tabulkové část atlasu jsou pak přehledy evropských zemí (s uvedením běžného a oficiálního názvu, hlavního města, měny, jejího kódu, úředních jazyků), hraničních přechodů do jednotlivých sousedních zemí, mezinárodních poznávacích značek, přehledy mezinárodních a domácích hlavních tahů. Atlas uzavírá rozsáhlý index s několika desítkami tisíc názvů s kódy jejich lokalizace v atlase.

  Neobvyklou zvláštností je vydání v ruském, nikoliv ukrajinském jazyce bez jakýchkoliv překladů do jiné řeči (s výjimkou názvu). Na křídovém přebalu jsou umístěny inzeráty sponzorů atlasu (je mezi nimi významně také Auto Škoda). Použití cyrilice je jistě na závadu širšímu použití mezi zahraničními návštěvníky, avšak při komunikaci s místními je tato skutečnost zase výhodou.

  Atlas vyšel v posledním vydání v nákladu 15 000 výtisků, má 160 stran a prodává se v knihkupectvích, kioscích či prodejnách suvenýrů za cenu v rozmezí 30-40 hriven (1 UAH = 5 CZK).

  Další podrobnosti jsou na webových stránkách vydavatele.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 17.08.2004
  ID článku: 1384              Používané zkratky
  další informace: www.kvkf.org.ua...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku