[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI

  Ve dnech 9. – 13. srpna bylo kalifornské San Diego plné „gisařů“ – v těchto dnech se totiž konala v pořadí již 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI, na které se letos sešlo více než 12 tisíc uživatelů a zájemců o geografické informační systémy z celého světa.

  Jack Dangermond, prezident ESRI, vyzdvihl ve své úvodní prezentaci slogan letošní konference „GIS – jazyk geografie“. Tento jazyk nám pomáhá porozumět světu, představit si a tedy i vytvářet lepší budoucnost, řekl v úvodu konference. Zatímco geografie je věda o našem světě, rámcem pro určování modelů, vztahů a procesů, geografický informační systém představuje jazyk, který spojuje informace, pracovní procesy, disciplíny a plány a vytváří tak společný jazyk srozumitelný všem. Ve svém projevu mluvil pan Dangermond i o tom, že nově zpřístupněné komponenty a servery rozšiřují dosah GIS, který se tak stává více distribuovaný, využitelný mnoha uživateli a snadno propojitelný s dalšími modely.

  Úvodní den konference byl naplněn prezentacemi a demonstracemi software. Nová verze ArcGIS 9 přinesla zlepšení ve zpracování prostorových dat a jejich vizualizaci, kartografických možnostech, anotacích a zobrazování rastrů.

  Novinky v produktech ESRI zahrnují interoperabilitu včetně podpory standardů, CAD a konverzí dat. Nové nadstavby ArcGIS, mezi něž patří např. aplikace ArcGlobe, která je součástí ArcGIS 3D Analyst, nejsou jen „pastvou pro oči“, jak se vyjádřil Dangermond, ale i mocným nástrojem pro pokročilé modelování a analýzy povrchu, tvorbu časových map a transformaci dat. Jako příklad předvedl ukázku nadstavby Network Analyst na víceúrovňové transportní síti ve městě Washington, D. C.

  Mezi nové nástroje pro ArcIMS patří nadstavba Data Delivery pro práci s různými typy dat a GIS Portal Toolkit, který nabízí nástroje pro tvorbu vlastního metadatového serveru.

  Zpřístupněné komponenty a servery přispívají k obecnému rozšíření a distribuci GIS. ArcGIS Server je novým vývojářským produktem pro tvorbu specializovaných webových aplikací a služeb GIS.

  V úvodní části konference byl také k vidění působivý „touch table“ – stůl s projekcí mapy vyvinuté pomocí ArcObjects, který předvedl Danny Hillis, vynálezce „myslícího stroje“ a představitel firmy Applied Minds, Inc. Jednoduchým dotykem menu Hillis přibližoval a oddaloval nejrůznější oblasti světa, zaměřil se např. na místo konání letních olympijských her v Řecku a ukázal, jak se změnilo v průběhu minulého měsíce. Mimo změn v čase předvedl i další analytické možnosti aplikace.

  V dalších dnech pokračovala konference ve znamení nejrůznějších přednášek, workshopů a doprovodných akcí konaných v desítkách školicích místností a hotelových salonků. Vybrat si mohl opravdu každý – k dispozici byly výukové přednášky členěné podle stupně znalostí GIS produktů, podle zaměření posluchačů, např. pro zpracovatele projektů GIS v organizacích nebo pro uživatele s již funkčním GIS, kteří touží prezentovat své mapy a data na internetu. Nechyběly ani přednášky zaměřené na určité zájmové oblasti – z nich jmenujme správu katastru, inženýrské sítě, veřejnou správu, hydrologii, životní prostředí, vojenství ad.

  Přestože si návštěvník podle programu snadno vybral, které přednášky ho zajímají (a jsou pro něj vhodné), bylo velmi náročné, ne-li nemožné, je všechny stihnout. Pokud mu však přece jen zbýval čas, mohl ho strávit na přehlídce posterů plných grafických řešení aplikací GIS nebo na doprovodné výstavě spolupracujících firem z oblasti tvorby aplikací, pořizování a zpracování dat, hardware a dalších. Na konferenci se mohl zúčastnit i různých doprovodných akcí, jako jsou sportovní soutěže atd.

  V závěru konference, kterou sponzorovaly zejména firmy GDT/Tele Atlas, IBM a Hewlett-Packard, byli vyhlášeni výherci z přihlášených aplikací GIS a tvůrci nejlepších posterů v mnoha kategoriích. Za Českou republiku převzali cenu „Special Achievement in GIS“ pracovníci České geologické služby Mgr. Robert Tomas, RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. a Mgr. Veronika Kopačková, kterým tímto blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

  V současné době již připravujeme 13. konferenci uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, která se bude konat 4. – 5. 11. 2004 v Kongresovém centru Praha. Budeme se snažit předvést Vám střípek té světové u nás – přijďte se podívat, soutěžit se svým posterem, vzdělávat se a bavit. Těšíme se na Vás!

  firemní příspěvek ARCDATA PRAHA

  vyvěšeno: 01.09.2004
  ID článku: 1407              Používané zkratky
  další informace: www.arcdata.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS