[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Interoperabilitou k mobilitě

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky a Česká asociace pro geoinformace vás zvou k účasti na mezinárodním sympoziu Interoperabilitou k mobilitě.

  Uskuteční se 23. - 26. 1. 2005 v porubském areálu VŠB-TU Ostrava.

  Záštitu nad sympoziem převzali: ministr informatiky ČR Vladimír Mlynáře, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský, primátor města Ostravy Ing. Josef Zedník a Jeho Magnificence prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava

  Předpokládané tématické okruhy:
  1. Interoperabilita, metadata a standardy
  2. Globální, evropská a národní geoinformační infrastruktura
  3. Internetové technologie pro geoinformatiku
  4. Mobilní geoinformační technologie, GPS a LBS
  5. Dálkový průzkum Země
  6. Správa prostorových dat a datové sklady
  7. Vizualizace prostorových dat
  8. Prostorové analýzy a simulace v geoinformatice
  9. Aspekt času v GIS (Time GIS)
  10. Systémy pro podporu rozhodování a expertní systémy v geoinformatice
  11. Open Source a free GIT aplikace
  12. GIT v inženýrských sítích a dopravních sítích.
  13. GIT v provozně technických IS, správa technického vybavení.
  14. GIT pro podporu telekomunikací
  15. GIT pro podporu krizového řízení.
  16. GIT pro geologii a těžbu nerostných surovin
  17. GIT pro jiné aplikace Nabízíme pracovní semináře:
  18. Mobilní GIS
  19. Internetové technologie pro geoinformatiku
  20. Autorské právo v oboru geoinformatiky
  21. LIDAR a jeho aplikace
  22. UML pro GI
  23. Budování evropské GII - INSPIRE, GINIE a další projekty
  24. Vizualizace prostorových dat (2D, 3D, 4D)
  25. Interpolace ve 2D a 3D
  26. Interoperabilita v praxi

  Vyjádřit zájem o účast na seminářích můžete na: http://gis.vsb.cz


  Organizační garant sympozia:
  SYMMA Reklamní agentura spol. s r.o., Kounicova 13, P.O.Box 643, 661 43 Brno, Tel., Fax: 549 123 256, Mobil: 607 650 654,
  E-mail: symma@quick.cz

  Sekretariát sympozia:
  Dagmar Adámková, Institut geoinformatiky, VŠB –TUO, 17.listopadu 15, Ostrava – Poruba, 708 00 Tel: 597 324 443, Fax: 596 918 589
  E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz

  Termíny:
  30.9.2004
  - zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně rozšířeného abstraktu (min. 500 slov, anglicky)
  15.10.2004 - vyrozumění o přijetí referátů
  30.11.2004 - konečná uzávěrka referátů pro sborník
  22.11.2004 - rozeslání 2. cirkuláře
  7.1.2005 - konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
  15.1.2005 - konečný termín zaslání závazných přihlášek za plné vložné a bez možnosti zajištění ubytování

  Aktuální informace:
  http://www.symma.cz/programy_2005/gis05_cz.htm, http://gis.vsb.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.09.2004
  ID článku: 1441              Používané zkratky
  další informace:gis.vsb.cz
  www.symma.cz/programy_2005/gis05_cz.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  GPS

  DPZ

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Internet