[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2004

Resort ČÚZK

 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Odborně způsobilá osoba
 • Seznam nových ÚOZI za roky 2003/4

  Katastr nemovitostí

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  Geodézie

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI
 • Zeměměřiči a právo (6. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  Kartografie

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Pozemkové úpravy

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI

  GIS

 • ArcSDE 9 podporuje Oracle 10g
 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • K dispozici je ArcGIS Engine – nový produkt řady ArcGIS
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  GPS

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004
 • Modernizace GPS a Trimble R-Track technologie

  DPZ

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Fotogrammetrie

 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

  Software

 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Novinky ve školení HSI
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Různé

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • CAGI se přestěhovalo
 • Novinky ve školení HSI
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR

  Školství

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Novinky ve školení HSI
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

  Internet

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  Historie

 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence

  Přečtěte si

 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Novinky ve školení HSI

  Zajímavosti

 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Novinky ve školení HSI
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Odborně způsobilá osoba
 • Den GIS 2004
 • Zeměměřické památky v ČR - seriál
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  Z domova

 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Ze zahraničí

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  ČSGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Novinky ve školení HSI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Odborně způsobilá osoba

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů

  Přípravných a vydavatelských prací na atlase se zhostila firma MapStudio z Kapského Města, zabývající se digitální kartografií a designem. Poslední silniční atlas vyšel v roce 2003 a je v řadě aspektů netradiční. Formálně se člení do čtyř hlavních kapitol, obsahujících mapy či schémata rozdílných měřítek a koncepce. První část „Atlas section“ (s. 5-27) zahrnuje silniční mapy měřítka 1:1 500 000. Každá mapová dvoustrana disponuje vlastní legendou, obsahující celkem 29 položek, týkajících se jak „silniční“ tématiky (kategorie silnic, charakter povrchu, značení silnic, kilometráž, průsmyky), tak další cestovatelsky významné prvky (železnice, hranice, typy sídel, letiště, ubytovny, historická a jinak zajímavá místa, hraniční přechody, mýta, významné kóty, chráněná území, mokřady a vodopády). Kupodivu zde nejsou vyznačeny čerpací stanice a servisy (síť čerpadel ENGEN byla skromně sponzorem vydání!!!). Kuriozitou je klad listů jednotlivých map. První mapa je lokálpatrioticky umístěna v prostoru Kapského Města a další stránky postupně na ni navazují směrem k východu a severu až na území Mozambiku. Mapy samozřejmě obsahují další prvky, jako je vodstvo, geografické názvy všeho druhu, čtvercovou vyhledávací síť označenou písmeny (řádky) a čísly (sloupce). V rámu jsou navíc i geografické souřadnice (po 1o zeměpisné šířky i délky) a jejich průsečíky označené křížky v mapovém listu. Zdálo by se, že při tak hrubém měřítku jsou údaje pro družicovou navigaci (GPS či GLONASS) v podstatě nepoužitelné. Avšak v řadě oblastí na západě JAR a v Namibii nebo Botswaně, tedy v pouštích, se stanovení polohy a jejího vztahu vůči lokalitám v mapě může stát otázkou bytí či nebytí. Nejinak tomu může být i v savanách nebo deštných lesích na východě, kde lze také snadno zabloudit mimo hlavních silnic. Nutno poznamenat, že pečlivé vyznačení zpevněných a prašných úseků silnic všech kategorií dokonale odpovídá aktuální skutečnosti. V některých mapách jsou navíc ještě označeny výřezy pro podrobnější měřítko map v následující kapitole „Tourist Area Maps“ (s. 28- 49).

  Zde je celkem 11 silničních map s měřítkem od 1:150 000 (Wineland – oblast pěstování vinné révy), přes 1:250 000 (Kapský poloostrov) a 1:825 000 (Jihozápadní Kapsko) po 1:960 000 (Garden Route – prostor panoramatické silnice) či 1:1 000 000 (Východní Kapsko). Mezitím je ještě řada dalších měřítek, což při odhadu vzdáleností vždy vyžaduje vyhledání a použití příslušného grafického nebo číselného měřítka. Legendy pod listy jsou analogické jako v předchozí kapitole a stejně i obsah až na několik rozšiřujících doplňků v silniční síti. Mnohem bohatší je však turistický obsah. Chybí čtvercová lokalizační síť, geografická síť je podle míry rozlišení uváděna po 10´ až 1o.

  Třetí část „Street Maps“ (s. 50- 62) obsahuje průjezdní plánky center 11 nejvýznamnějších měst v měřítku 1:20 000 (Johannesburg 1:25 000). Podstatně bohatší je legenda vykazující tentokrát 37 prvků, zejména díky posílení turistické stránky map.

  Poslední kapitola „Strip Routes“ (s. 63-67) představuje přehled 8 vybraných hlavních tras po JAR – spojnic mezi nejdůležitějšími městy. Každou hlavní trasu doprovází vybraná síť více-méně paralelních silnic, což je dobrý námět pro naše autoatlasové tvůrce díky četným a vlastně běžným uzávěrám, zácpám či haváriím a opravám na českých dálnicích, rychlostních komunikacích a ostatních hlavních silnicích. Podél tras jsou nyní vyznačeny čerpací stanice a odpočívadla, ovšem jen sítě ENGEN. Každá z kapitol je uvedena přehlednou mapkou JAR a okolí s vyznačením kladu zařazených listů a příslušnou legendou, vždy se však opakující pod každou mapou. Na závěr celého díla je připojen pětistránkový index míst. Zvláštností je vložení přehledné administrativní mapy JAR doprostřed atlasu (na s. 36-37) bez ohledu na obsah kapitol. Volně jsou do atlasu vloženy 3 oboustranně potištěné listy map a plánů měst ve formátu A3 s vyznačením půjčoven společnosti Hertz (s logem dalšího sponzora – společnosti Nissan). Zde se objevují adresy dalších poboček a jejich telefonní čísla.

  Brožovaný atlas je vydán ve formátu A4 na kvalitním křídovém papíře. Desky jsou z tuhého křídového papíru. Vnitřní strany obálky nesou inzerci společnosti Ford, dalšího sponzora vydání. Společnost Hertz je uvedena pouze v názvu atlasu a na poslední straně obálky v adresáři svých hlavních jihoafrických a namibijských poboček. Samozřejmostí je přehled jihoafrických dopravních značek (přes „evropský“ design je více než polovina odlišná, jsou i jiné náměty a i zcela jiné provedení) a matice vzdáleností mezi hlavními sídly.

  Chcete-li si atlasu užít v praxi, nezapomeňte – v Jihoafrické republice se jezdí vlevo. Šťastnou cestu!

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 20.09.2004
  ID článku: 1449              Používané zkratky
  další informace: www.mapstudio.co.za...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  GPS

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku