[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu

  Počátkem listopadu navštíví Prahu další významný představitel softwarového průmyslu, zakladatel a prezident americké společnosti ESRI, pan Jack Dangermond. V Kongresovém centru Praha v rámci 13. konference uživatelů geografických informačních systémů (GIS) ESRI v České republice přednese hlavní přednášku o dalším vývoji oboru. Společnost ESRI (Enviromental Systems Research Institute), která je podle průzkumů trhu největším světovým výrobcem software pro GIS, založil Jack Dangermond v roce 1969 v Redlands ve státě Kalifornie (USA).

  Pan Dangermond zásadním způsobem ovlivnil vznik a rozvoj oblasti geografických informačních systémů. Je uznávaným odborníkem nejen na komerční, ale i na akademické půdě. Je autorem stovek prací, přednášek a článků zaměřených na technologii GIS, které byly publikovány v časopisech a konferenčních sbornících z různorodých oblastí – fotogrammetrie, plánování s využitím informačních technologií, ekologie, kartografie a dalších. Za svůj přínos v oboru GIS získal celou řadu nejrůznějších ocenění vydávaných mnoha organizacemi, z nichž jmenujme např. Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, Asociaci geografů USA a další. Mimoto je členem odborných komisí a výborů organizací, mezi které patří např. NASA, Národní akademie věd a Národní centrum pro geografické informace a analýzy (NCGIA). Jack Dangermond je držitelem čestného doktorátu Maďarské univerzity, Městské univerzity v Londýně, Redlandské univerzity a Ferriské státní univerzity.

  Jack Dangermond, který po dlouhých devíti letech navštíví Prahu, se kromě vystoupení na konferenci setká s některými významnými osobnostmi z veřejné správy i soukromého sektoru ČR.

  ******
  Geografický informační systém (GIS) je organizované spojení počítačového hardware, software, geografických dat a osob, vytvořené za účelem efektivního získávání, ukládání, aktualizace, manipulace, analýzy a zobrazení všech forem geograficky lokalizovaných informací.

  ******
  Společnost ESRI je po 30 let předním výrobcem GIS software, který používá přes 300 000 uživatelů po celém světě. Společnost sídlí v Kalifornii, mimo regionálních poboček na území USA má mezinárodní distributory ve více než devadesáti zemích světa. Spolupracuje s více než 1 600 obchodními partnery. Cílem společnosti je vyvíjet komplexní nástroje, které umožní uživatelům efektivně spravovat, používat a prezentovat geografické informace a s jejich pomocí měnit okolní svět k lepšímu. ESRI nabízí i konzultační a implementační služby, technickou podporu, školení a další služby. Více informací na www.esri.com.

  ******
  ARCDATA PRAHA, s.r.o. je firma plně specializovaná na technologie a služby v oblasti geografických informačních systémů. Je autorizovaným distributorem firem ESRI, Inc., největšího světového výrobce GIS, dále systémů firmy Leica Geosystems a kompresních programů firmy Lizardtech, Inc. v České republice. Poskytuje kompletní nabídku software, hardware a služeb včetně geografických databází a dat dálkového průzkumu Země. Bližší informace: tel.: 224 190 511, e mail: office@arcdata.cz nebo internet: www.arcdata.cz.

  Společnost ARCDATA PRAHA každoročně pořádá pro své uživatele dvoudenní konferenci. Letošní 13. uživatelská konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems se bude konat 4. – 5. 11. 2004 v Kongresovém centru Praha. Součástí konference jsou mimo přednášek a workshopů připravených odborníky firem ESRI, Leica Geosystems a ARCDATA PRAHA i zajímavé uživatelské přednášky, výstava posterů (poster session) a výstava prodejců hardware a software. Konference se každoročně zúčastní cca 400 uživatelů a příznivců GIS. Více informací včetně přihlášek na konferenci, abstraktů přednášek a předběžného programu konference najdete na adrese: http://www.arcdata.cz/akce/13-konference.

  zdoj: Tisková zpráva ARCDATA PRAHA

  vyvěšeno: 07.10.2004
  ID článku: 1457              Používané zkratky
  další informace:www.arcdata.cz/akce/13-konference
  www.esri.com


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů