[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN

  PRAHA (30.9.2004) - Poslední zářijový den se konal v velkém sále libeňského Bílého domu další z mnoha seminářů, kterými resortní výzkumný ústav zajišťuje pro odbornou veřejnost proces celoživotního vzdělávání. Tentokrát pro více než stovku posluchačů připravili své referáty ústavní odborníci z útvaru GIS a katastru. Na programu bylo Digitální měření a zpracování dat pro účely KN.
  Ve svém úvodním referátu Digitální způsob měření a zpracování geodat vedoucí útvaru GIS a katastru Milan Kocáb probral problematiku ze všech stran. Hovořil mimo jiné o rychlých informacích o území, o dálkovém přístupu k datům, o navigaci a mobilním systému tvorby dat a kvalitě dat. Řečník přiznal různou kvalitu digitálních map katastru nemovitostí a informoval o letošním zastavení výroby katastrálních map digitalizovaných. Zatímco se centrální databázi podařilo přibližně 90 000 000 záznamy popisných informací tuto databázi zcela naplnit, u digitálních map se to zatím podařilo jen z 27,3 procenty. Upozornil, že došlo ke změnám v legislativě a podle novinek v právních normách bude muset od prvního lednového dne roku 2005 veřejná a státní správa používat výhradně státní mapové dílo. Milan Kocáb rovněž upozornil na skutečnost, že lidé s odborností geodeta a kartografa by měli zastávat významné funkce právě tam, kde se s geodaty pracuje a kde se o nich rozhoduje. „Praxe je jiná“, poznamenal Milan Kocáb.
  Zajímavou přednášku Tvorba digitálních polních náčrtů a práce s rastry doplněnou mnoha praktickými ukázkami měl nový muž resortního výzkumu Jaroslav Křenek. Na něj navázal s příspěvkem Přenos a zpracování dat v terénu další nová tvář resortního výzkumu Tomáš Cajtham. Příspěvkem Výměna dat s katastrálními pracovišti program referátů uzavřel Milan Kocáb. Ve vymezeném čase na závěr proběhla z pohledu pořadtele plodná diskuse.
  Referujícími byli …
  Ing. Milan Kocáb, MBA, ved. útvaru GIS a katastru, VÚGTK Zdiby
  Bc. Jaroslav Křenek, odborník v oblasti grafických systémů, VÚGTK Zdiby
  Ing. Tomáš Cajthaml, odborník v oblasti sběru a ukládání dat, VÚGTK Zdiby

  Připomínáme, že známý tým Zdeňka Bláhová a Vlasta Korunková z útvaru ODISu VÚGTK pořádá další semináře i v říjnu a v listopadu a podrobnosti o nich naleznete na webových stránkách VÚGTK.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 08.10.2004
  ID článku: 1458              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů