[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozvánka na odborný seminář

  Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze
  Kartografická společnost ČR a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ

  si Vás dovolují dne 2.11.2004 (úterý), od 15 hodin, pozvat na odborný seminář z oblasti radarového mapování a blízké fotogrammetrie, který se bude konat v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze, místnost B 880 (8. patro budova B)

  Program

  Ing. Lena Halounová, CSc.
  Nové poznatky v radarovém dálkovém průzkumu.

  Habilitační přednáąka určená pro posluchače doktorského studia oborů Geodézie a kartografie a Inľenýrství ľivotního prostředí. Přednáąka bude zaměřena na nejnovějąí vývoj při měření radary v oblasti tematického mapování a v oblasti polarimetrie a intereferometrie, získané na konferencích EARSEL (Dubrovník, květen 2004), ISPRS (Istanbul, červenec 2004) a ENVISAT (Salzburk, září 2004).

  Dr. Ing. Karel Pavelka
  Geodetická expedice Nazca/Peru - záhadné kresby starých Inků

  Poznatky z expedice HTW Dresden se spoluúčastí Fakulty stavební ČVUT v Praze (Dr. Pavelka). Největąí grafický náčrtník světa z období 500 let před Kristem aľ 500 let po Kristu. Figurální kresby - pavouk dlouhý 45 m, jeątěrka 180 m, kolibřík aj., tajemné soustavy přímých čar - prastarý astronomický kalendář nebo navigační systém mimozemských civilizací ? Odkaz německé badatelky Dr. Marie Reicheové. Soudobé průzkumné, měřické a mapovací práce.

  Garant akce : prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

  Seminář je podpořen výzkumným záměrem MSM 210000007 " Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii".

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.10.2004
  ID článku: 1464              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku