[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Edičná činnosť Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK) sa okrem organizovania seminárov a konferencií snaží priblížiť odbornej verejnosti napr. poznatky z histórie geodézie, kartografie a katastra, ale aj zo súčasnej problematiky odboru, prostredníctvom vlastnej edície. V jej rámci boli vydané doteraz tieto tituly:
  1) J. MAREK, A. NEJEDLÝ: „Kataster – historický prehľad“ (rok vydania 2002 – cena 100.-Sk) Populárnym spôsobom sprístupnený historický vývoj katastra na Slovensku.
  2) E. MATÁK: „Ján Botto – básnik a geodet“ (rok vydania 2003 – cena 40.- Sk) Málo známe životné osudy slovenského básnika štúrovského obdobia, ktorý bol v civilnom živote zememerač.
  3) M. BAJKAY: „Slovník maďarsko-slovensko-nemecký (Kataster nehnuteľností)“ (rok vydania 2004 – cena 60.- Sk)
  Jazyková pomôcka pre prácu s operátmi pozemkovej knihy, obsahuje aj výrazy a heslá archaickej maďarčiny a nemčiny, ktoré boli v týchto operátoch používané.
  4) J. MAREK, E. MATÁK, J. VANKO: „Geodeti a kartografi Slovenska ~ 1700 – 2003“ (rok vydania 2004 – cena 160.- Sk)
  Ku spracovaniu tejto publikácie inšpirovalo autorov 50. výročie sústredenia zememeračskej služby, ktoré pripadá na rok 2004. Čo je to geodézia, kartografia, kataster prípadne ďalšie pridružené disciplíny nášho odboru, ako aj výsledky činnosti odboru nájdeme v učebniciach, v dokumentáciách a archívoch, v mapových službách, v bázach údajov, na katastrálnom portáli a pod. Táto publikácia je ale o tom, kto všetku túto prácu urobil – je teda o ľuďoch, osobách, menách – od pešiaka po generála, ktorí výsledky uložené v archívnych aj živých dokumentoch zabezpečovali, vykonali a mnohí aj ďalej vykonávajú. Autori sa snažili, často aspoň v podobe mena a priezviska, pripomenúť plejádu osôb a osobností, ktorí boli, alebo ešte sú „pri tom“ a vzdať tak skromný hold ich veľkej práci.

  Uvedené publikácie sú za ceny nastavené len na pokrytie nákladov spojených s ich vydaním, dostupné priamo na odborných a spoločenských akciách, na ktorých SSGK odborne alebo organizačne participuje. Okrem toho je možné tieto odobrať priamo (alebo na objednávku budú zaslané poštou) na adrese

  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, výkonný výbor, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava (tel.: 02/4333 5085, e-mail: „kadlecova@vugk.sk“). Ak objednávku alebo požiadavku pošlete Komore geodetov a kartografov, sprostredkuje táto doručenie na adresu SSGK.

  Teraz pripravuje SSGK projekt ďalšej publikácie s predbežným (pracovným) názvom „Geodeti bez teodolitu“, ktorej obsahom by mali byť nekonvenčné údaje o mimopracovnej činnosti geodetov a kartografov. Sú medzi nami spisovatelia, poeti, maliari, výtvarníci, muzikanti, speváci, športovci, úspešní politici a pracovníci verejnej správy, zberatelia s ocenením a vyznavači podobných „koníčkov“. Tých všetkých, ktorí vynikli v inej činnosti, ako je geodézia a kartografia, nám môžete pomôcť objaviť. Oznámte nám, prosíme, Vaše návrhy, odporúčania, ak medzi kolegami (súčasnými aj bývalými) poznáte osobnosti s uvedenými vlastnosťami, ktorých diela sa publikujú, vystavujú, o ktorých sa píše a pod., prípadne ak sa medzi takýchto môžete sami zaradiť. Po rozhodnutí o vhodnosti zaradenia, bude dohovorený spôsob komunikácie a so súhlasom (autorizáciou) spracovaného textu (prípadne obrázkov, literárnych ukážok a pod.) budú zaradené tieto výsledky do zamýšľanej publikácie. Svoje návrhy a tipy posielajte na adresy uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo na e-mailovú adresu: „marek@geodesy.gov.sk“.

  Jozef Marek

  vyvěšeno: 10.11.2004
  ID článku: 1479              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/objednavky...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  ČSGK