[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GIS a IS ERÚ

  Na konci října byl spuštěn do provozu GIS Energetického regulačního úřadu. Tento projekt řeší nejen dodávku klasických GIS technologií (ArcGIS, T-MapServer) a geografických dat, ale také implementaci databázových aplikací, které jsou samozřejmě s GIS propojeny.

  Geografické informace jsou zaměstnancům zpřístupněny pomocí T-MapServeru. Vyspělejším uživatelům je k dispozici ArcGIS (na úrovni aplikace ArcView), k němuž je dodáno komunikační rozhraní umožňující vyhledávání v registru adres ÚIR-ADR. Podkladem pro obě aplikace jsou rastrová data od společnosti SHOCart a vektorová data v podobě ArcČR 500.

  Základem pro databázové aplikace se stala technologie T-WIST. Registr adres je zpřístupněn pomocí aplikace T-WIST ÚIR, který je propojen do mapy pomocí adresních bodů. Vedle toho vznikla speciální agenda - Evidence subjektů ERÚ. Tato T-WIST aplikace je určena pro evidenci držitelů energetických licencí a provozoven a s nimi souvisejících informací. Umožňuje lokalizaci jednotlivých subjektů v mapě a tisk sestav. Obsahuje nástroje pro vkládání a aktualizaci souřadnic energetických subjektů a umožňuje vyhledávání jednotlivých položek o evidovaných subjektech.

  zprávy z firmy T- MAPY

  vyvěšeno: 11.11.2004
  ID článku: 1483              Používané zkratky
  další informace: www.tmapy.cz/public/tmapy/cz/_aktualne/_novinky/eru.html...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel zprávy z firmy T- MAPY a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS