[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  U příležitosti své návštěvy ČR podepsal 5. listopadu 2004 prezident ESRI Jack Dangermond s prorektorem UK pro rozvoj Doc. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc. univerzitní licenční smlouvu (Institute of Higher Education Master Site Licence Agreement) na počtem neomezené provozování software ESRI. Univerzitní licenční smlouva spočívá v možnosti využívání software ArcGIS neomezeně na jakémkoli počtu pracovišť Univerzity. Mezi poskytnuté licence patří zejména:
  - ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo)
  - nadstavby ArcGIS Desktop (ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcPress pro ArcGIS, ArcGIS Publisher, ArcGIS Schematics, ArcGIS Survey Analyst, ArcScan pro ArcGIS, Maplex pro ArcGIS a další)
  - ArcSDE pro správu geodat v relační databázi
  - ArcIMS pro publikaci GIS na internetu/intranetu
  - ArcPad pro práci v terénu
  - nástroje pro vývojáře: MapObjects, NetEngine, ArcGIS Server, ArcGIS Engine

  Geografický informační systém podporuje nejen rozvoj, ale i komunikaci mezi nejrůznějšími vědeckými disciplínami. Podle Jacka Dangermonda je GIS významným integračním prvkem na mnoha světových univerzitách.
  V současnosti používají produkty ArcGIS na různých úrovních (software ArcView, ArcEditor, ArcInfo, jejich nadstavby a další software) na Univerzitě Karlově v Praze zejména lektoři a studenti Přírodovědecké fakulty, díky této univerzitní licenci však bude možné rozšířit využití GIS také na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Licence budou moci využít i všechny ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  zdroj tiková informace ARCDATA Praha

  vyvěšeno: 13.11.2004
  ID článku: 1486              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů