[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Z Prahy se nyní přesuneme do Moravskoslezského kraje. V tomto regionu se nachází Technická universita - Vysoká škola báňská (kde probíhá výuka důlního měřictví) a také další ze základních nivelačních bodů (ZNB).

  Krnov - Základní nivelační bod XI.

  Základních nivelačních bodů je na území ČR rozmístěno celkem dvanáct a slouží k zajištění České státní nivelační sítě (ČSNS). Jsou stabilizovány ve vhodně vybraných lokalitách stanovených na základě geologických posudků. Stabilizace ZNB jsou provedeny v neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem. Výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

  Opava - Praskova 11, Václav Merklas, (1809 - 1867)

  Na budově katastrálního úřadu v Opavě je pamětní deska od Julia Pelikána, věnovaná Václavu Merklasovi.

  ZDE ŽIL VÁCLAV MERKLAS
  1809 - 1866
  KARTOGRAF A RYTEC.
  ZAVEDL PRVNÍ VÝROBU ČESKÝCH
  GLÓBŮ A VYDAL PRVNÍ ČESKÝ
  KAPESNÍ ZEMĚPISNÝ ATLAS

  Během let 1842 až 1858 vydal celkem pět atlasů v různém stupni rozpracovanosti. Některé vycházely po jednotlivých mapových listech, některé z nich byly nedokončeny, další měly několik různých vydání. Působil též v Roztokách u Prahy

  Opava - Horní náměstí čp. 158, Johann Palisa, (1848 - 1925)

  NA TOMTO MÍSTĚ STÁL DŮM,
  VE KTERÉM SE NARODIL
  JOHANN PALISA
  ASTRONOM EVROPSKÉHO VÝZNAMU
  7. 12. 1848 - 2. 5. 1925
  SIC ITUR AD ASTRA
  VĚNOVALA VŠB TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA
  HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY

  Latinský text se dá přeložit: "Tak se stoupá ke hvězdám".

  Světově proslulý astronom Johann Palisa se narodil v Opavě. Objevil velké množství planetek. Z nich jmenujme např. Opavia (číslo 255/rok objevení 1886), Silesia (257/1886), Bruna (290/1890), Benda (734/1912) a Picka (803/1915). Jeho jméno nese planetka Palisana (914/1919) a planetárium Vysoké školy báňské - technické university v Ostravě - Porubě. Viz http://planetarium.vsb.cz/html. V budově VŠB se nachází bysta Jiřího Agricoly, deska popisující historii výuky báňského školství a sbírka historických geodetických přístrojů akademika Františka Čechury (viz str. 35).

  Ing. Jan Ratiborský, CSc.
  ratiborsky@fsv.cvut.cz
  busta_agricola_vsb.jpg, 5 kB deska_vsb_ostrava.jpg, 4 kB merklas.jpg, 3 kB palisa.jpg, 9 kB

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.11.2004
  poslední aktualizace: 28.11.2004
  ID článku: 1499              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti