[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2004

Resort ČÚZK

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Katastr se musí reformovat

  Katastr nemovitostí

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
 • Katastr se musí reformovat
 • Zeměměřiči a právo (8. část)

  Geodézie

 • Zeměměřiči a právo (8. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 4.část
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • GIS a IS ERÚ

  GPS

  DPZ

 • Pozvánka na odborný seminář

  Fotogrammetrie

 • Pozvánka na odborný seminář

  Software

  Různé

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Školství

 • Pozvánka na odborný seminář
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004

  Internet

  Historie

 • Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor

  Z domova

 • Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
 • Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
 • 13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
 • GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
 • Výstava Mapy z počítače 2004
 • XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

  Ze zahraničí

 • Katastr se musí reformovat

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Trutnov - budova městské knihovny, Krakonošovo náměstí 128, Samuel Fritz

  V Trutnově se nachází pamětní deska věnovaná Samuelovi Fritzovi. Text je v češtině a v dolní části desky ve španělštině.

  PATER SAMUEL FRITZ S. J.
  * 9. 4. 1654 TRUTNOV † 20. 3. 1725 JEBEROS, PERU
  JAKO JEDEN Z PRVNÍCH EVROPANŮ SPLUL AMAZONKU
  AŽ K JEJÍMU ÚSTÍ DO ATLANTICKÉHO OCEÁNU
  A VYTVOŘIL PRVNÍ PODROBNOU MAPU TOHOTO VELETOKU
  TENTO KÁMEN POCHÁZÍ Z OSADY JEBEROS,
  KDE P. S. FRITZ ŽIL POSLEDNÍ LÉTA SVÉHO ŽIVOTA.

  Pamětní deska věnovaná trutnovskému rodákovi se nachází také na skalním bloku u jezera Laguna Lauricocha. V těchto místech pramení Amazonka tokem Maranonu.

  Mladějov - František Josef Gerstner

  Rytíř, profesor František Josef Gerstner - zakladatel Pražské polytechniky - prožil poslední léta svého života v Mladějově u Jičína, kde je také pochován. U hrobu je pamětní deska (z roku 1955):

  ZDE OD R. 1832 ODPOČÍVÁ FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER NAROZENÝ R. 1756 V CHOMUTOVĚ, VĚHLASNÝ MATEMATIK A ASTRONOM, SVĚTOZNÁMÝ PRACOVNÍK V MECHANICE A HYDRAULICE. NAVRHL R. 1807 SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A LINCE PRVNÍ ŽELEZNICÍ NA PEVNINĚ A SE SVÝM SYNEM FRANTIŠKEM ANTONÍNEM PROVEDL JEJÍ STAVBU. POSTARAL SE, ABY NEJSTARŠÍ VEŘEJNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ STAVOVSKÝ INŽENÝRSKÝ ÚSTAV V PRAZE, ZALOŽENÝ R. 1707 ČESKÝM RESKRIPTEM, BYL PŘEMĚNĚN NA POLYTECHNICKOU ŠKOLU, JEJÍMŽ PROFESOREM A PRVNÍM ŘEDITELEM BYL JMENOVÁN R. 1803. TOTO JÍM ZŘÍZENÉ TECHNICKÉ UČILIŠTĚ PŘEŠLO R. 1920 V ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
  LIL ZUKOV N. P.

  Na náhrobní desce je nápis:

  IMMENSO JUVENIS SPECTABAT SIDERA COELO,
  CERTA VIR UNDANTES JURA DOCEBAT AQUAS,
  NATURAE HUMANUS ADJUVIT VIRBUS ARTES
  LAUDATE SENEX MULTA CLARUS AD ASTRA REDIS.
  JAKO MLADÍK POZOROVAL HVĚZDY NA NEKONEČNÉM NEBI,
  JAKO MUŽ STANOVIL VODÁM PŘESNÉ ZÁKONY
  A PODPOŘIL LIDSKÉ UMĚNÍ SILAMI PŘÍRODNÍMI,
  JAKO STAŘEC PROSLAVENÝ MNOHOU SLÁVOU,
  ODEŠEL KE HVĚZDÁM.

  Další pamětní desky věnované profesoru Františku Josefovi Gerstnerovi jsou v Chomutově, kde se nachází také jeho druhý hrob.

  Jičín - Jiráskova 11, Dr. Gustav Gruss

  Na náhrobní desce je nápis:

  ZDE SE NARODIL 3. SRPNA 1854
  DR. GUSTAV GRUSS
  PROFESOR HVĚZDÁŘSTVÍ NA UNIVERZITĚ
  KARLOVĚ, ZESNULÝ V PRAZE 22. ZÁŘÍ 1922.

  V Jičíně se nacházejí také tři pamětní desky věnované K. V. Raisovi (viz Zeměměřič č. 3/2004), a to na stejném domě jako deska prof. Grusse a dále na základní škole v Husově ulici a na náměstí Svobody č. 14. U Jičína se nachází trigonometrický bod Veliš.

  Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves čp. 68, Profesor Emil Buchar

  Profesor Emil Buchar byl významný český astronom. Objevil první českou planetku, kterou nazval Tynka. Jako první využil pozorování první umělé družice vypuštěné 4. října 1957 v tehdejším Sovětském Svazu ke zpřesnění zploštění Země. Pamětní deska Emilovi Bucharovi byla odhalena u příležitosti stého výročí jeho narození v Horní Nové Vsi, která je součástí Lázní Bělohrad. Na rodném domě čp. 68 je deska s nápisem:

  V TOMTO DOMĚ SE DNE 4. VIII. 1901 NARODIL
  PROF. RNDR. EMIL BUCHAR, DRSC. ČLEN KORESPONDENT ČSAV,
  ČLEN MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÉ UNIE
  ZEMŘEL 20. IX. 1979 V PŘÍBRAMI

  Body Josefovské základny

  Tři body Josefovské základny z roku 1863 se nacházejí v polích východně od Jaroměře. Vlastní body jsou přikryty pískovcovými pomníky. Podzemní značky jsou 1,90 m pod zemí. U krajních bodů jsou pomníky vysoké 3,30 m. Spodní část, osmistěnný kvádr, je vysoký 0,70 m a má 4 strany 1,40 m dlouhé, a zbývající 4 jen 0,30 m. Prostřední část je opět osmistěnný kvádr, vysoký 1,10 m, stěny kvádru jsou 0,85 m resp. 0,18 m dlouhé. Třetí horní část je osmiboký komolý jehlan s délkami dolních stran 0,64 m resp. 0,15 m dlouhými.

  Severovýchodní koncový bod číslo 3 leží vlevo od silnice 294 (ve směru od Jaroměře) na nejvyšším místě pole u obce Nový Ples poblíž jaroměřského letiště. Ples byl dřívější název Josefova. Jihozápadní koncový bod číslo10 se nachází vlevo, asi 300 m za hřbitovem v obci Vlkov, poblíž silnice ve směru z Jaroměře na Smiřice.

  Pomník prostředního bodu je menší: Je vysoký 1,40 m a u paty měří 0,80 m. Bod se nachází v poli vlevo od silnice z obce Nový Ples do Rasošky, asi 300 m před kruhovými kovovými sily. Mezi jednotlivými body není v současné době vzájemná viditelnost.

  Josefovská základna je jednou ze dvou základen vojenské triangulace (1862 - 1898) v ČR, měřila 5,3 km. Druhá základna byla u Chebu. Za výpočetní plochu byl zvolen Besselův elipsoid z roku 1841. Průměrná délka stran I. řádu byla 40 km a nejdelší délka Králický Sněžník - Sněžka měřila 98,2 km. Úhlové měření se provádělo teodolity se šroubovými mikroskopy nejprve ve skupinách (každý směr se měřil 48x), později ve všech kombinacích Schreibrovou metodou. Přesnost měření byla vysoká: 48 % uzávěrů trojúhelníků byla menší než 1" a pouze u 5 % z celkového počtu 1 518 trojúhelníku byla větší než 3". Relativní přesnost délkových základen byla velmi vysoká - 1.10-6, tj. 1 mm na 1 km (1 ppm).

  Všechna místa jsem navštívil a za pomoc děkuji prof. J. Kabeláčovi a ing. P. Vyskočilovi.

  Ing. Jan Ratiborský, CSc.
  ratiborsky@fsv.cvut.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.11.2004
  poslední aktualizace: 30.11.2004
  ID článku: 1500              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti