[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  BRNO (9.-10.11.2004) - Kdo se vydal na jubilejní 40. Brněnské geodetické dny, musel si najít na plánu moravské metropole cestu ke zdejší Spořitelní akademii. Uvnitř bankovního vzdělávacího domu se totiž konalo tradiční každoroční zeměměřické setkání. Na dvoudenní sešlosti geodetů jako první vystoupil předseda ČÚZK Karel Večeře.
  V přednáškovém sále pod skleněnou kopulí přiznal, že v roce 1962, kdy se konaly první geodetické dny, mu byl necelý rok.Ve svém projevu první muž českého katastru vyzval ke spolupráci všech geodetů - tedy těch, kteří působí ve státní správě v resortu ČÚZK, s těmi, jež pracují mimo jeho resort. Tuto spolupráci by si představoval i tak, že na odborných setkáních podobným geodetickým dnům by vystoupili zástupci úspěšných soukromých firem a pohovořili například o firemní ekonomice a řízení, protože tyto zkušenosti mohou být poučné i pro státní správu. Karel Večeře se pochlubil s novinkami svého resortu, když upozornil na produkty , které přístupné na Internetu slouží bezplatně od roku 2004 občanům.
  Ochuravělou Jelenu Hudcovskou, která je predsedničkou slovenského resortu geodezie, kartografie a katastru nehnutelností, omluvil ředitel odboru Andrej Vojtíško a za ní, řekl mnoho zajímavých informací. Slovenský ČÚZK má 2300 zaměstnanců, jehož činnost je řízena podle obdobných zákonů, jaké máme v Česku. Na Slovensku, kde je rovněž možné informace z KN sledovat na Internetu, se chystají k radikální organizační změny na několika obvodních bratislavských a košických katastrálních pracovištích, z nichž vzniknou jednotné úřady v těchto městech. Úředníci na Slovensku nyní prodělávají nejrůznější školení zakončovaná zkouškami. Řečník se také zmínil o tom, že na Slovensku sílí politické názory o zařazení resortu pod ministerstvo spravedlnosti nebo zemědělství.
  Čtyřicetiny informačních dnů v Brně připomenul pamětník těchto odborných akcí Milan Klimeš. Málo se ví, že původcem všeho byl pracovník pozdější Geodezie Brno Jindřich Kubín, jehož napadlo ve stejný čas, jako se koná strojírenský veletrh v Brně, pořádat pravidelné geodetické burzy. “Dodnes jsou sborníky z konferencí a katalogy z výstav zlepšovacích návrhů dokumentem doby,” poznamenal Milan Klimeš.
  Další blok přednášek by se dal nazvat Český úřad zeměměřický a katastrální se představuje. Blok odstartoval muž zodpovědný za informatiku resortu ČÚZK Vít Suchánek pojednáním o rozvoji informačního systému KN v souvislosti s rozvojem ITC. Jan Řezníček ze ZÚ Praha představil databázi bodových polí, kterou si můžete prohlížet i z domova na Internetu. Milena Procházková se zabývala současným stavem a budoucností katastrálních map digitalizovaných. Josef Jirman pohovořil o dálkovém, přístupu k informacím o KN a o nahlížení do KN. Místopředseda ČÚZK Oldřich Pašek si posteskl, že 72,3 % katastrálních map zůstává v analogovém tvaru, přičemž velkou část map nelze zatím vůbec zpracovat pro nedokončená zcelení, příděly a pozemkové úpravy. Dozvěděli jsme se, že resort stále pro zeměměřiče zhušťuje bodová pole tak, aby se měření dala vhodně připojit z dostupných bodů. Předpokládá se, že brzy si budou moci zeměměřiči rezervovat parcelní čísla i pomocí elektronické pošty.
  U řečniště se objevil během krátké doby opět Andrej Vojtíško, který v Brně přednesl další referát tentokrát o budování sítě WAN a sítě permanentních stanic na Slovensku. František Bartoš, který v tuto dobu řídil jednání, se pak marně snažil vyvolat diskusi k přejímání výsledků měření GPS do KN. S připraveným refreátem se přihlásil jen vysokoškolský profesor a předseda vědecké rady VÚGTK Jan Kostelecký, který se zmínil, kde v dohledné době budou zřízeny pevné stanice a ty překvapivě nebudou jen na budovách katastrálních pracovišť, ale i na budovách vysokých škol v Plzni a v Brně.
  Další blok přednášek měl jiný spád, přestože patřil pozemkovým úpravám. Po příspěvku úředníka Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství Kamila Kaulicha, který dal řeč na téma o nesměňovaných pozemcích při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav, k mikrofonu přistoupil Milan Pavlík, který o tom, o čem mluvil Kamil Kaulich, referoval z pohledu vyhotovitele. Bohuslav Volný se k tématu připojil také, když všem pověděl, jak se nesměňované pozemky zapisují do KN. Dva kolegové ze Slovenska Matúš Siman a Peter Vajs napsali další referát o činnosti geodetů při pozemkových úpravách na východě od českých hranic.
  Závěrečná část prvního dne jednání byla zaměřena na soudní zeměměřictví, pokud se tak dají nazvat příspěvky Alebrta Bradáče a Václava Kellnera. Po přečtení přednášky Ladislava Plánky, víme, že do posuzování projektů velkých dopravních staveb významně zasahuje geograf a odborník přes životní prostředí.
  Druhý den si přišli na své ti, kterým až dosud chyběla v Brně inženýrská geodezie. Znalci tohoto zaměření se odborně vyřádili například ve Vladislavském sále Pražského hradu, jako například autoři referátu o posunech a přetvoření tohoto historického sálu Jaromír Procházka s Pavlou Vobořilovou, dále na vodním díle Gabčíkovo, kde zase čtveřice geodetů Lukáč, Kožar, Balgová a Gróf získala cenné zkušenosti při měření, monitorování a vyhodnocení deformací této stavby na Dunaji. Michal Pavlík ví, jaké jsou možnosti laserového skenování pro dokumentaci ocelových konstrukcí a dvojice zeměměřičů Bureš – Dupal, zase ví, jaké jsou rektifikace robotizované linky na svařování karoserií v automobilce BMW v Oxfordu.
  Ti, kteří ještě neslyšeli Václava Čadu, jak si představuje koncepci vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací, měli k tomu v Brně příležitost při závěrečném bloku přednášek, po kterém byli chytřejší ti, kteří neznali vazby procesů územního řízení a stavebního řádu na výkon zeměměřických činností v podání Petra Poláka. Do tohoto závěrečného bloku patřily podle programu ještě příspěvky o GISu v Jihomoravském kraji (Vladimír Klimeš) a o využívání státních mapových děl pro výkon veřejné správy (Jiří Hiess).
  Součástí jubilejních odborných dnů v Brně byla doprovodná výstava, jež se zúčastnilo několik firem představující své programy, služby a nabízející převážně dovezenou techniku a společenský večer, při kterém se účastníci jubilejních odborných dnů při moravském vínku nejenom pobavili, ale domlouvali se , jak obor, který je živí, zachovat v trvale udržitelném stavu.
  Sborník přednášek, jež vyšel pro účastníky Dnů v Brně naleznete například v knihovně VÚGTK ve Zdibech.
  Fotografie od Ing. Krmáře (Spolek zeměměřičů Brno) a od Petra Skály (ČZÚ Praha) neleznete na webových stránkách vimevite.cz, jež podporují výuku zeměměřictví na ČZU Praha.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 17.11.2004
  ID článku: 1501              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=95...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů