[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR

  PRAHA, 22. listopadu 2004 – Sdružení Nemoforum pořádá dne 25. listopadu 2005 v prostorách Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, konferenci u příležitosti 5. výročí svého založení.
  Nemoforum bylo založeno v říjnu 1999 jako jeden z výsledků projektu EU Phare, který pro Český úřad zeměměřický a katastrální zajišťovala nizozemská agentura Kadaster International. Vznik Nemofora byl inspirován zkušenostmi z Nizozemska, kde již řadu let působí Nizozemská rada pro geoinformace RAVI.
  Posláním Nemofora je se na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní i akademické sféry podílet na vybudování funkčního e-governmentu v České republice, který jejím občanům umožní – v oboru informací o nemovitostech a o území – rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou.
  Záměrem Nemofora je v souladu s evropským i světovým vývojem a za účelem uspokojení potřeb uživatelů, pořizovatelů i správců těchto informací přispívat k řešení nejrůznějších problémů.
  Za pětileté období své činnosti Nemoforum realizovalo řadu projektů a seminářů, aby
  • vytvářelo prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a koordinaci činností v oblasti informací o nemovitostech a území;
  • zpracovávalo podklady a připomínky k odborným a legislativním materiálům z pohledu svých členů – zástupců institucí z veřejné, soukromé i akademické sféry;
  • účastnickým institucím Nemofora navrhovalo kroky, podporující rozvoj a zlepšení koordinace při řešení problémových oblastí;
  • přispívalo k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy, zprostředkované účastnickými institucemi.

  Členy Nemofora jsou za veřejnou platformu Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz měst a obcí ČR, za profesní platformu Česká asociace pro geoinformace, Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, Masarykova univerzita Brno, Notářská komora ČR, Správci sítí východních Čech, Komora geodetů a kartografů, Správci sítí středních Čech, Západočeská univerzita v Plzni, Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR, Sdružení pro dopravní telematiku ČR.

  „Jsem příjemně překvapena zájmem odborné veřejnosti o akce pořádané sdružením Nemofora a růstem členské základny," prohlásila předsedkyně Nemofora ing. Veronika Nedvědová.
  Konferenci zahájí předsedkyně Nemofora, poslankyně Parlamentu ČR ing. Veronika Nedvědová (ODS). Na konferenci vystoupí ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ing. Karel Večeře, prof. Bas Kok z RAVI, Holandsko a Karel Welter z Kadaster International, Holandsko.
  Na konferenci budou představeny vize sdružení Nemoforum na další období, přednesené místopředsedou Nemofora ing. Oldřichem Paškem.

  Další informace poskytne:
  ing. Růžena Zimová, CSc.
  nemoforum@cuzk.cz
  www.cuzk.cz/nemoforum

  Růžena Zimová

  vyvěšeno: 23.11.2004
  ID článku: 1504              Používané zkratky
  další informace:www.cuzk.cz/nemoforum
  www.geoinformace.cz/index.php?id=1466

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Růžena Zimová a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů