[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2004

Resort ČÚZK

 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Odborně způsobilá osoba
 • Seznam nových ÚOZI za roky 2003/4

  Katastr nemovitostí

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  Geodézie

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI
 • Zeměměřiči a právo (6. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  Kartografie

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Pozemkové úpravy

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI

  GIS

 • ArcSDE 9 podporuje Oracle 10g
 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • K dispozici je ArcGIS Engine – nový produkt řady ArcGIS
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  GPS

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004
 • Modernizace GPS a Trimble R-Track technologie

  DPZ

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Fotogrammetrie

 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

  Software

 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Novinky ve školení HSI
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Různé

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • CAGI se přestěhovalo
 • Novinky ve školení HSI
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR

  Školství

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Novinky ve školení HSI
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

  Internet

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  Historie

 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence

  Přečtěte si

 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Novinky ve školení HSI

  Zajímavosti

 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Novinky ve školení HSI
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Odborně způsobilá osoba
 • Den GIS 2004
 • Zeměměřické památky v ČR - seriál
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  Z domova

 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Ze zahraničí

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  ČSGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Novinky ve školení HSI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Odborně způsobilá osoba

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Materiál, který vycházel v Zeměměřiči v číslech 11, 12/2003 a 1+2, 3, 5/2004 v rámci Zeměměřického věstníku bude pokračovat v Zeměměřiči i nyní - mimo Věstník.

  Komentář: Z výše uvedeného textu jsou zřejmé dvě věci: Za prvé, že první část stavebního zákona – územní plánování a územní řízení – je politikum v té nejrozšířenější podobě, protože podstatným způsobem ovlivňuje každodenní život obyvatel a dalších osob v území působících (zejména omezuje vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem tak, že v podstatě spolurozhoduje o jejich vzniku, změně nebo zániku) a významně rozhoduje o rozvoji a také ekologické zátěži daného území (obce, kraje). Za druhé, že orientace zeměměřičů v této části zákona je veledůležitá bez ohledu na to, zda působí více v činnostech směřujících do KN (GP, vytyčování hranic pozemků, účast v přípravě a uskutečnění pozemkových úprav) nebo v inženýrské geodézii nebo jsou zaměstnanci katastrálních úřadů.

  Orgány resortu zeměměřictví a katastru a soukromé zeměměřické firmy poskytují pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace státní a tematická mapová díla v měřítcích zejména 1 : 5 000 a větších pro územní plány obce (nebo regulační plány) a měřítku 1 : 10 000. Současným trendem jsou mapy v digitální formě objektově lokalizované tak, aby k bylo možno připojit databáze popisných informací. Objektovou lokalizací mapy je především taková vlastnost, že každý objekt zobrazený mapou (bod, úsečka, křivka, plocha, ...) je bezvýhradně prostorově jedno-jednoznačný (podrobnosti viz odborná literatura z oblasti GIS a geoinformačních technologií).

  K územnímu řízení (a následujícímu stavebnímu řízení) vyhotovují soukromé zeměměřické firmy digitální tematické mapy obvykle měřítek 1 : 500 nebo 1 : 200 (1 : 250). Tyto mapy by měly vycházet z dostatečně přesného referenčního systému geodetických nebo jiných bodů. Součástí mapy by měla být vždy technická zpráva s těmito údaji: kdo (právnická a fyzické osoby) mapu vyhotovil, kdo je objednatelem mapy, případně je-li stavebníkem nebo projektantem stavby, pro kterou se mapa vyhotovuje, jakou technologii a přístroje pro měření (nebo přepracování jiných podkladů) zhotovitel použil, jaký použil zhotovitel hardware a software pro zpracování a zobrazení naměřených dat, jaké a čí podklady zhotovitel použil k zapracovaní do obsahu mapy (nejčastěji katastrální mapa a údaje souboru geodetických informací KN, grafická a číselná dokumentace vlastníků a správců podzemních inženýrských sítí), jaký byl použit souřadnicový a výškový systém (celostátní nebo místní), které geodetické nebo jiné body jsou geometrickým (referenčním) základem polohopisného a výškopisného měření a zobrazení objektů, jaká byla dosažena a prokázána přesnost měření (nebo přepracování jiných podkladů) a zobrazení obsahu mapy, k jakému datu je obsah mapy platný. Pokud taková technická zpráva nebyla ke konkrétní mapě vyhotovena nebo se nezachovala, je třeba mít o této mapě pochybnosti, které lze rozptýlit jen přezkoumáním její obsahové úplnosti a přesnosti měření a zobrazení. Dílo by mělo být v souladu se zákonem o zeměměřictví ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

  Stavební řád:

  §§ 44 až 46b: upravují, kdo je oprávněn k provádění staveb a jaké jsou vybrané činnosti ve výstavbě z hlediska projektování a vedení stavby – a také z hlediska zákona o zeměměřictví.

  § 54: Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu.

  § 55: Stavební povolení se vyžaduje, pokud tento zákon a prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání; stavební povolení se vyžaduje též u změn dokončených staveb.

  Ohlášení stavebnímu úřadu postačí

  • u drobných staveb,
  • u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby.

  Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

  § 56: Stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje

  • u důlních děl, důlních staveb pod povrchem a staveb v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů,
  • u nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě včetně opěrných a vytyčovacích bodů a u telefonních budek,
  • u krátkodobých přenosných zařízení, jako prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov,
  • u scénických staveb pro film a televizi,
  • u geodetických dřevěných a přenosných měřických věží, signálů a pyramid,
  • u konstrukcí chmelnic a vinic,
  • u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa,
  • u udržovacích prací, u nichž není předepsáno ohlášení podle § 55 odst. 3.

  § 57: Ohlášení stavebnímu úřadu: Stavebník drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací (uvedených v § 55 odst. 2 a 3) je povinen jejich provedení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu. Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce lze provést jen na základě stavebního povolení.

  Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací práce může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba, stavební úprava či udržovací práce podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.

  § 58: Žádost o stavební povolení: Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu.

  Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, provést změnu stavby a nebo udržovací práce na ní.

  Jde-li o stavební úpravu, nástavbu nebo udržovací práce na stavbě, může být stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, která je nájemcem stavby, předloží-li o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.

  Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu neprokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

  Žádá-li stavebník o povolení stavby, která má zčásti spočívat na stavbě ve vlastnictví jiné osoby, musí připojit k žádosti o povolení stavby písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s vlastníkem stavby, na jejíž části má spočívat; totéž platí i v případech, kdy se obě stavby mají provádět současně.

  § 59: Účastníky stavebního řízení jsou

  • stavebník,
  • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
  • další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

  U staveb prováděných svépomocí je účastníkem stavebního řízení též osoba, která na návrh stavebníka bude odborně vést realizaci stavby nebo vykonávat odborný dozor (§ 44 odst. 2 a 3).

  Stavební úřad může ke stavebnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta a zhotovitele stavby; ti však nejsou účastníky stavebního řízení.

  Účastníky stavebního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

  § 60: Stavební řízení: Neposkytuje-li předložená žádost o stavební povolení, zejména dokumentace, dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby nebo udržovacích prací na ní, nebo nejsou-li v dokumentaci dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vyzve stavební úřad stavebníka, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil, popřípadě aby ji uvedl do souladu s podmínkami územního rozhodnutí, a upozorní jej, že jinak stavební řízení zastaví.

  Stavební úřad zastaví stavební řízení, jestliže dokumentace nebyla zpracována oprávněnou osobou, popřípadě stavebník nedoplnil žádost ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 nebo neuvedl dokumentaci do souladu s podmínkami územního rozhodnutí.

  Stavební úřad zastaví též stavební řízení, nebude-li dokumentace stavby zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a nebude-li dokumentace ve lhůtě podle § 60 odst. 1 doplněna.

  (Pokračování příště)

  Ing. Petr Polák,
  předseda ČSGK

  vyvěšeno: 27.11.2004
  ID článku: 1506              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019