[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Kromě dalšího z loktů a ZNB III - Vrbatův Kostelec v tomto kraji najdete vzpomínky na Jana Marka Marků, Dr. Emila Holuba, Jana Pernera a Jana Ámose Komenského.

  Litomyšl - stará radnice

  Smetanovo náměstí čp. 50

  Český loket

  Stará radnice s věží byla postavena r. 1418. V dnešní podobě má barokní fasádu z 18. stol., kdy byla budova ještě spojená se sousedním domem čp. 53. Pod novodobým orlojem z r. 1907 je do věže vezděna kontrolní délková míra, litomyšlský loket (přibližně 59,5 cm). Poblíž lokte je nivelační značka a tabulka, která označuje výšku vody při katastrofální povodni r. 1781, která zpustošila velkou část náměstí.

  Loket český
  59 cm
  MÍRA PLATNÁ V DOBÁCH
  1370 - 1763 - ZACHOVÁN
  JEST POUZE V LITOMYŠLI
  V PRAZE A LITOMĚŘICÍCH
  OSADA MĚSTA LITOMYŠLE 1938

  V rozporu s obsahem desky v Litomyšli jsem zjistil, že loket se nachází ještě v Českých Budějovicích (viz Zeměměřič č. 8+9/2004) a na portálech radnic v Telči a Kyjově.

  Lanškroun

  ulice Jana Marka Marků

  Marcus Marci

  V roce 1654 se Marci - významná osobnost Rudolfínské doby - stal osobním lékařem císaře Ferdinanda III. Byl po něm pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce. Marci se jako první zabýval pružnými srážkami těles a prováděl různé optické pokusy. Další obory jeho zájmu jsou patrné z obsahu pamětních desek. Poblíž náměstí, na místě rodného domu, je pamětní deska, na níž je symbol lékařství - hůl ovinutá hadem (se kterou je zobrazován řecký bůh lékařství Asklépios) a kuličky, se kterými prováděl Marci pokusy v mechanice.

  V DOMĚ,
  KTERÝ STÁVAL V TĚCHTO MÍSTECH,
  SE 13. 6. 1595 NARODIL
  JAN MAREK MARKŮ
  LÉKAŘ, PŘÍRODOVĚDEC, FYZIK,
  ZAKLADATEL SPEKTROSKOPIE,
  REKTOR KARLOVY UNIVERZITY
  V PRAZE

  Lanškroun

  náměstí Jana Marka Marků

  Pomník Jana Marka Marků

  V Lanškrouně je Marciho pomník (v době odhalení - 13. června 1995 - ale stál na náměstí Aloise Jiráska), jehož autorem je Zdeněk Kolářský (1994) a který odlil K. Mráz.

  JAN MAREK MARCI Z KRONLANDU,
  VÝZNAMNÝ ČESKÝ FYZIK,
  MATEMATIK, ASTRONOM, LÉKAŘ A FILOSOF,
  REKTOR KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE.
  * 13. 6. 1595 V LANŠKROUNĚ
  + 10. 4. 1667 V PRAZE

  S pamětní deskou Jana Marka v Melantrichově ulici číslo 12 v Praze na domě U Zelené lípy se setkáme v jednom z pražských dílů.

  Holice

  Dr. Emil Holub

  Významný cestovatel jižní Afrikou se narodil v Holicích. Na jeho rodném domě - městské radnici - byla pamětní deska, kterou vytvořil akademický sochař Jan Štursa (10. října 1909). Radnice byla vypálena 6. května 1945. Dnes se deska nachází na památníku Dr. Emila Holuba a pod deskou je nápis

  DR. EMIL HOLUB
  AFRICKÝ CESTOVATEL
  SE NARODIL DNE 7. ŘÍJNA 1847

  Na památníku je busta Emila Holuba (3. října 1997). U příležitosti 100. výročí narození dr. Emila Holuba byla 16. října 1949 odhalena v Holicích jeho socha. Sochu dal postavit kruh rodáků a přátel města Holic v Praze s podporou ministerstva informací a osvěty. Autory sochy jsou akademičtí sochaři Jindřich Soukup a Karel Durych. Pamětní deska věnovaná dr. Emilovi Holubovi je v Praze v Nerudově ulici č. 35/239.

  Česká národní banka vydala 20. února 2002 stříbrnou minci v hodnotě 200 Kč ke 100. výročí úmrtí dr. Emila Holuba. Na minci, kterou navrhl akademický sochař Ladislav Kozák je Holubův portrét a figurální motivy tančících domorodců. Emil Holub je také na československé známce (Zeměměřič č. 11+12/1998).

  Holice - Staroholická 236

  Dr. Emil Holub

  Na škole, do které v Holicích chodil Emil Holub, byla 2. října 1947 odhalena pamětní deska. Na desce je kromě textu vyryta hlava Emila Holuba v tropickém klobouku.

  DO TÉTO ŠKOLY CHODIL
  AFRICKÝ CESTOVATEL
  DR. EMIL HOLUB
  RODEM Z HOLIC
  Emil Holub během svých třech afrických cest vytvořil mapy, které dokládají jeho geodetickou a kartografickou zručnost.

  Choceň - nádraží

  Jan Perner

  Na budově nádraží v Chocni je pamětní deska věnovaná tvůrci železnice z Olomouce do Prahy Janu Pernerovi (1815 - 1845). První vlak projel trať z Olomouce do Prahy 20. srpna 1845. O několik dní později se Jan Perner u tunelu v Chocni (dnes již zrušeného) těžce zranil a na následky tohoto zranění zemřel.

  Brandýs nad Orlicí

  Jan Amos Komenský

  Z dalších pamětihodností kraje bych chtěl upozornit na pomník Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí, který sloužil po několik let jako útočiště tohoto biskupa Jednoty bratrské. Ochranu mu poskytl tehdejší majitel brandýského panství, Karel starší ze Žerotína. V prudkých bouřích doby nalezl Komenský v Brandýse snad alespoň na čas bezpečné a klidné místo, kde mohl napsat jedno ze svých nejznámějších a nejpůsobivějších děl - Labyrint světa a ráj srdce. Ani vliv mocného Žerotína, v pobělohorské době ostatně rychle upadající, nemohl ale trvale vzdorovat mocenskému tlaku vítězů, kteří směřovali k naprostému ovládnutí země. Komenský musel po několika letech Brandýs a nakonec i Čechy opustit. V roce 1865 byl za mnohatisícové účasti mj. Františka Palackého, Miroslava Tyrše a Jana Evangelisty Purkyně odhalen v Brandýse nad Orlicí J. A. Komenskému pomník, první na území České republiky.

  JANU AMOSU KOMENSKÉMU
  VDĚČNÝ NÁROD.
  DNE PÁTÉHO ZÁŘÍ
  MDCCCLXV
  Komenskeho_mapa.jpg, 43 kB
  Ing. Jan Ratiborský, CSc.
  ratiborsky@fsv.cvut.cz
  Deska_Holub.jpg, 3 kB Deska_Perner_Chocen.jpg, 5 kB Holub.jpg, 3 kB Holub200.jpg, 2 kB Komensky_Klopoty02.jpg, 2 kB Loket_Litomysl.jpg, 10 kB Marci_Lanskroun01.jpg, 3 kB Marci_Lanskroun02.jpg, 10 kB Socha_Holub.jpg, 5 kB

  (joh)

  vyvěšeno: 30.11.2004
  ID článku: 1516              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti